AUTORIDE

Tesnenie pod hlavou valcov: Ako spoznáš, že už doslúžilo?

Tesnenie hlavy valcov
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Tesnenie pod hlavou valcov oddeľuje blok motora od hlavy valcov a je umiestnené medzi ich dosadacie plochy. Toto tesnenie je v podstate tenký plát, ktorý má okrúhle diery - ich počet zodpovedá počtu valcov motora.

Medzi blokom motora a hlavou valcov prúdi chladiaca kvapalina a motorový olej.

Obsah

Čo je úlohou tesnenia hlavy valcov?

Úlohou tesnenia hlavy valcov je zabrániť styku a miešaniu týchto dvoch kvapalín. Toto tesnenie je vyrobené z kovu alebo z rôznych iných materiálov, ktoré sú nanesené na kovovom nosiči.

V spaľovacom motore exsistuje nespočetne veľa komponentov, ktoré sa môžu poškodiť. Výnimkou nie je ani tesnenie hlavy valcov, ktoré je najmä pri starších automobiloch celkom častým zdrojom problémov, no trápi aj niektoré nové automobily.

Pokiaľ sa tesnenie poškodí či praskne, prejavuje sa problém podľa toho, v akom mieste je tesnenie hlavy valcov poškodené.

Ako sa prejavuje poškodené tesnenie pod hlavou valcov?

Poškodené tesnenie pod hlavou sa može prejavovať napríklad úbytkom chladiacej kvapaliny, a to aj bez toho, aby sa pod autom tvorili kaluže - to znamená, že motor "žerie" vodu.

Ďalej sa však môže poškodené tesnenie prejavovať našľahanou vodnou emulziou ("grckou") na na spodnej strane viečka nalievacieho hrdla pre motorový olej, ale aj prítomnosťou oleja v nádobke chladiacej kvapaliny, kedy sú zreteľne viditeľné mastné fľaky v chladiacej kvapaline.

Najhorší je prípad, kedy dochádza k prenikaniu chladiacej kvapaliny do valcov motora, čo sposobuje veľmi rýchlu degradáciu motorového oleja, ale aj úbytok chladiacej kvapaliny, pričom hrozí prehriatie motora.

Tento únik chladiacej kvapaliny sa neprejavuje kalužou pod autom a tak sa musíš spoliehať na kontrolku teploty a hladiny chladiacej kvapaliny alebo na jej pravidelnú kontrolu.

Tesnenie sa však môže poškodiť aj v takom mieste, kde dôjde k úniku motorového oleja alebo chladiacej kvapaliny von z motora.

Ako dochádza k poškodeniu tesnenia hlavy valcov?

K poškodeniu tesnenia hlavy valcov môže dôjsť niekoľkými spôsobami. Môže sa poškodiť napríklad pri prehriatí motora, ale aj pri vytáčaní a veľkom zaťažení studeného motora.

Ďalšou príčinou môže byť starnutie, ale aj vysoký počet najazdených kilometrov. V takomto prípade sa odporúča tesnenie pod hlavou vymeniť, no pred montážou nového tesnenia je potrebné dôkladne vyčistiť, poprípade zbrúsiť dosadacie plochy bloku motora a hlavy valcov.

Blok motora

Pozor! Pokiaľ sa dosadacie plochy brúsia, dochádza k úbytku materiálu a tak musí byť tento rozdiel úbytku materiálu nahradený vyšším tesnením. Robí sa to preto, aby ostal zachovaný kompresný pomer motora.

Pri niektorých autách sa s poškodeným tesnením pod hlavou valcov nestretneš počas celej doby čo vozidlo vlastníš a pri niektorých zasa oveľa častejšie. Nesmieš zabúdať aj na to, že k poškodeniu tesnenia môžeš dopomôcť nevhodným správaním sa k motoru.