AUTORIDE

Motor sa nezohrieva na správnu teplotu: Kde je problém?

Teplota motora
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Teplota chladiacej kvapaliny je veľmi dôležitá pre správnu a efektívnu funkciu motora. Každý motor má určitú ideálnu pracovnú teplotu, ktorú potrebuje dosiahnuť na svoj optimálny chod. Pre správnu funkciu motora je ideálna teplota chladiacej kvapaliny v rozsahu medzi 80°C až 90°C, v závislosti od typu a konštrukcie motora.

Pokiaľ však motor nie je optimálne zohriaty a jeho teplota je nižšia ako by mala byť, vykazuje vyššiu spotrebu paliva, horšiu kultúru chodu a vyššiu hlučnosť. Okrem toho je však vplyvom nízkej teploty zvýšené aj trenie, čo vedie k väčšiemu opotrebovaniu všetkých časti motora.

Obsah

Aký problém však môže spôsobiť, že sa ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny nedostane na hranicu optimálnej teploty motora? Za týmto problémom sa môže skrývať porucha niektorých komponentov motora, a to najčastejšie porucha termostatu alebo snímača teploty chladiacej kvapaliny.

Ako sa prejavuje zlý termostat?

Problém so zlým termostatom sa prejavuje príliš vysokou alebo naopak nízkou teplotou chladiacej kvapaliny. Motor sa teda prehrieva alebo sa nezohrieva na správnu teplotu. Obe varianty sú vážne a je potrebné tento problém vyriešiť čo najskôr.

Ak sa motor nedokáže zohriať na svoju správnu prevádzkovú teplotu, zistíš to veľmi jednoducho, a to tak, že ručička ukazovateľu teploty chladiacej kvapaliny sa nevyšplhá vyššie ako na hodnotu 70°C.

Okrem toho sa však tento problém prejavuje aj veľmi slabým kúrením, respektíve auto kúri, ale asi tak, ako keď ho ráno naštartuješ po tom, čo stálo celú noc na premrznutej ulici.

Ako ovplyvňuje termostat teplotu chladiacej kvapaliny?

Termostat je zariadenie, ktoré ovláda prúdenie chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu motora. Toto zariadenie má za úlohu riadiť chladiaci okruh a čo najrýchlejšie dosiahnuť a udržiavať optimálnu prevádzkovú teplotu motora.

Pri studenom motore dodáva vodná pumpa chladiacu kvapalinu len do plášťa bloku valcov a hlavy valcov. Z hlavy a bloku motora sa potom chladiaca kvapalina vracia obtokovou hadicou naspäť do čerpadla, pretože termostat je ešte stále uzatvorený.

Po dosiahnutí optimálnej prevádzkovej teploty sa ventil termostatu otvorí a chladiaca kvapalina začne prúdiť celým chladiacim okruhom, a to aj do chladiča, kde sa chladiaca kvapalina ochladí prúdiacim vzduchom.

Udržovanie optimálnej teploty sa riadi otváraním a zatváraním ventilu termostatu, ktoré je vykonávané pomocou voskových, parafínových a podobných náplní v termostate. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa vosk skvapalní a rozťahuje sa, čím tlačí proti piestu, ktorý otvorí ventil termostatu.

V najnovších modeloch automobilov však môžeš nájsť elektricky ovládané termostaty, pomocou ktorých je možné ovládať chladenie oveľa presnejšie.

Ventil termostatu sa však musí otvárať v správnej chvíli – ani príliš skoro, no ani neskoro. Ak by sa termostatický ventil otváral príliš skoro, motor by sa pomaly a zle zohrieval a nedržal by optimálnu prevádzkovú teplotu. Ak by sa však termostat otváral príliš neskoro, teplota by bola príliš vysoká a chladiaca kvapalina by sa začala variť.

Ako sa prejavuje zlý snímač teploty chladiacej kvapaliny?

V prípade, že sa jedná o zlý snímač teploty chladiacej kvapaliny, je problém trochu špecifickejší. Ak sa jedná o poruchu tohoto snímača, nejde o problém s prehrievaním či nezohrievaním motora, aj keď to tak na prvý pohľad môže vyzerať, pretože ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny môže štrajkovať a poskakovať na stupnici teploty akokoľvek sa mu zachce.

To však nie je jediný problém, pretože tento snímač neslúži len na ukazovanie teploty chladiacej kvapaliny. Snímač teploty chladiacej kvapaliny je totiž veľmi dôležitý komponent, pomocou ktorého sa riadi celý chod motora. Keďže tento snímač zasahuje takmer do všetkého čo sa chodu motora týka, môže tak byť aj príčinou rôznych problémov, a to od zlého štartu motora, cez kolísanie otáčok, až po vysokú spotrebu paliva.

Riadiaca jednotka motora

Snímač teploty chladiacej kvapaliny zaznamenáva údaje o teplote chladiacej kvapaliny a následne tieto údaje posiela do riadiacej jednotky motora. Údaje zo snímača patria k dôležitým informáciám, pomocou ktorých riadiaca jednotka motora zisťuje, v akom stave sa motor nachádza a podľa toho mení pracovný režim motora.

Pomocou údajov zo snímača teploty chladiacej kvapaliny totiž riadiaca jednotka ovplyvňuje dávku paliva, okamih zapálenia, vstrekovací čas, voľnobežné otáčky, no a v závislosti od teploty je riadená aj kontrola klepania, či doba žhavenia.

Niektoré motory požívajú zdvojené snímače. Ide o dva snímače, z ktorých jeden informuje riadiacu jednotku o stave motora a druhý slúži pre ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny na palubnej doske. Pokiaľ teda odíde len snímač, ktorý je určený pre ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny, nie je to až taký problém.

Oveľa horšia situácia nastane ak zlyhá snímač teploty chladiacej kvapaliny, ktorý informuje riadiacu jednotku o stave motora. V takomto prípade sa môžeš stretnúť s rôznymi problémami ako napríklad zvýšenou spotrebou paliva, ktorá je spôsobená zlými informáciami o teplote motora (riadiaca jednotka dáva väčšiu dávku paliva, akoby bol motor studený), obtiažnym štartom, nestabilným chodom motora či zvýšenými otáčkami na voľnobehu.

Záver

Či už sa jedná o poruchu termostatu alebo snímaču teploty chladiacej kvapaliny, neoplatí sa čakať a je potrebné tento problém vyriešiť čo najskôr.