AUTORIDE

Na čo slúži čerpadlo chladiacej kvapaliny, taktiež známe ako vodná pumpa?

XE SV Project 8
Publikoval Denis  

Čerpadlo chladiacej kvapaliny je často označované ako vodná pumpa. V čerpadle chladiacej kvapaliny sa otáča rotor s lopatkami, ktorý tlačí kvapalinu požadovaným smerom. Čerpadlo je poháňané buď elektronicky alebo pomocou klínového remeňa. Chladiaca kvapalina sa privádza do čerpadla z chladiča alebo priamo z komory termostatu.

Vodná pumpa teda dopravuje chladiacu zmes z chladiča do motora, a zasa naopak, z motora do chladiča, kde je chladiaca zmes ochladzovaná prúdom vzduchu alebo pomocou ventilátora chladiča, ktorý privádza ďalší prúd vzduchu.