AUTORIDE

Chladiaci systém automobilu, vedel si ako funguje?

Chladenie vodou
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Chladiaci systém motora ma za úlohu odvádzať prebytočné teplo, ktoré vzniklo počas spaľovacieho procesu a prenieslo sa na jednotlivé časti motora a do motorového oleja.

Chladenie chráni motor a jeho komponenty pred prehriatím a zabezpečuje stabilnú prevádzkovú teplotu motora.

Obsah

Chladiaci systém musí mať:

 • nízku hmotnosť

 • vysoký chladiaci výkon

 • nízku spotrebu energie

 • dobrý prestup tepla

Chladiaci systém podľa spôsobu chladenia:

1. Chladenie vzduchom

Teplo z motora sa odvádza pomocou prúdiaceho vzduchu. Aby bolo chladenie dostatočné, je potrebné aby motor a jeho komponenty mali čo najväčšiu dotykovú plochu so vzduchom.

Podľa spôsobu akým prúdi vzduch, rozdelujeme chladenie vzduchom na:

 • náporové chladenie vzduchom, ktoré vzniká pri jazde (používa sa najmä pri motochykloch)

 • nútené chladenie, ktoré sa používa pri automobilových motoroch

Prúd vzduchu sa vytvára ventilátorom, ktorý je poháňaný klínovým remeňom. U mnohých vzduchom chladených motoroch, je problém zabezpečiť dokonalú reguláciu tepla. Preto sú tieto motory v zimnom období prechladzované a v letnom sa zasa prehrievajú.

Výhody:

 • jednoduchá konštrukcia

 • nižšia hmotnosť

 • vysoká spoľahlivosť

 • motor rýchlejšie dosiahne prevádzkovú teplotu

Nevýhody:

 • nerovnomerné tepelné zaťaženie jednotlivých častí motora

 • vyššia teplota motora a jeho komponentov

 • vyššia hlučnosť motora

 • nižší výkon motora, kvôli ventilátoru, ktorý je poháňaný cez klinový remeň

2. Chladenie kvapalinou

Teplo je odvádzané vďaka chladiacej kvapaline, ktorá ho následne odvedie do vzduchu. Hlava a valce májú dvojitú stenu, ktorá tvorí plášť a ten je vyplnený chladiacou kvapalinou.

Táto kvapalina po ohriatí prúdi do chladiča, kde sa ochladí prúdiacim vzduchom a opäť sa vráti do plášťa. Ako chladiaca kvapalina sa používa destilovaná voda (v lete) alebo nemrznúca zmes (v zime).

Tento chladiaci systém sa skladá z:

 • čerpadlo chladiacej kvapaliny

 • chladič

 • termostat

 • ventilátor

 • tepelný snímač a snímač teploty

 • radiátor kúrenia

 • vyrovnávacia nádobka

Čerpadlo chladiacej kvapaliny:

V čerpadle sa otáča rotor s lopatkami, ktorý tlačí kvapalinu smerom von. Chladiaca kvapalina sa privádza do čerpadla z chladiča alebo priamo z komory termostatu. Čerpadlo je poháňané buď elektronicky alebo pomocou klínového remeňa.

Chladič:

Má za úlohu odvádzať do vzduchu teplo prijaté chladiacou kvapalinou z motora. Skladá sa z hornej a dolnej komory pre chladiacu kvapalinu, medzi ktorými je umiestnený výmenník tepla.

Výmenník tepla tvoria

 • dierované priečky

 • vlnovité rebrá

 • rúrky chladiacej kvapaliny

Termostat:

Reguluje teplotu, prepína prúdenie chladiacej vkapaliny medzi malým a veľkým chladiacim okruhom.

Regulácia teploty má veľký vplyv na:

 • spotrebu paliva

 • opotrebovanie motora

 • zloženie výfukových plynov

Ventilátor:

Jeho úlohou je zásobovať chladič a motor dostatočným množstvom chladiaceho vzduchu.

Tepelný snímač a snímač teploty:

Pri prekročení hornej hranice teploty prevádzkovej kvapaliny začne signalizovať prehrievanie motora.

Radiátor kúrenia:

Ohrieva vzduch prúdiaci do kabíny vodiča.

Vyrovnávacia nádobka:

Slúži na vyrovnanie tlaku chladiacej kvapaliny pri studenom a teplom motore.

Pri poruche alebo nedostatočnom chladení je potrebné skontrolovať:

Záver

Veríme, že po tomto článku budeš vedieť, aké dôležité je chladenie pre motor a jeho komponenty.