logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Chladiaci systém automobilu, vedel si ako funguje?


Chladiaci systém motora ma za úlohu odvádzať prebytočné teplo, ktoré vzniklo počas spaľovacieho procesu a prenieslo sa na jednotlivé časti motora a do motorového oleja. Chladenie chráni motor a jeho komponenty pred prehriatím a zabezpečuje stabilnú prevádzkovú teplotu motora.

Chladiaci systém musí mať:

 • nízku hmotnosť
 • vysoký chladiaci výkon
 • nízku spotrebu energie
 • dobrý prestup tepla

Chladiaci systém podľa spôsobu chladenia:

1. Chladenie vzduchom

Teplo z motora sa odvádza pomocou prúdiaceho vzduchu. Aby bolo chladenie dostatočné, je potrebné aby motor a jeho komponenty mali čo najväčšiu dotykovú plochu so vzduchom.

Podľa spôsobu akým prúdi vzduch, rozdelujeme chladenie vzduchom na:

 • náporové chladenie vzduchom, ktoré vzniká pri jazde (používa sa najmä pri motochykloch)
 • nútené chladenie, ktoré sa používa pri automobilových motoroch

Prúd vzduchu sa vytvára ventilátorom, ktorý je poháňaný klínovým remeňom. U mnohých vzduchom chladených motoroch, je problém zabezpečiť dokonalú reguláciu tepla. Preto sú tieto motory v zimnom období prechladzované a v letnom sa zasa prehrievajú.

Výhody:

- jednoduchá konštrukcia
- nižšia hmotnosť
- vysoká spoľahlivosť
- motor rýchlejšie dosiahne prevádzkovú teplotu

Nevýhody:

- nerovnomerné tepelné zaťaženie jednotlivých častí motora
- vyššia teplota motora a jeho komponentov
- vyššia hlučnosť motora
- nižší výkon motora, kvôli ventilátoru, ktorý je poháňaný cez klinový remeň

2. Chladenie kvapalinou

Teplo je odvádzané vďaka chladiacej kvapaline, ktorá ho následne odvedie do vzduchu. Hlava a valce májú dvojitú stenu, ktorá tvorí plášť a ten je vyplnený chladiacou kvapalinou. Táto kvapalina po ohriatí prúdi do chladiča, kde sa ochladí prúdiacim vzduchom a opäť sa vráti do plášťa. Ako chladiaca kvapalina sa používa destilovaná voda (v lete) alebo nemrznúca zmes (v zime).

Tento chladiaci systém sa skladá:

 • čerpadlo chladiacej kvapaliny
 • chladič
 • termostat
 • ventilátor
 • tepelný snímač a snímač teploty
 • radiátor kúrenia
 • vyrovnávacia nádobka

Čerpadlo chladiacej kvapaliny:

V čerpadle sa otáča rotor s lopatkami, ktorý tlačí kvapalinu smerom von. Chladiaca kvapalina sa privádza do čerpadla z chladiča alebo priamo z komory termostatu. Čerpadlo je poháňané buď elektronicky alebo pomocou klínového remeňa.

Chladič:

Má za úlohu odvádzať do vzduchu teplo prijaté chladiacou kvapalinou z motora. Skladá sa z hornej a dolnej komory pre chladiacu kvapalinu, medzi ktorými je umiestnený výmenník tepla.

Výmenník tepla tvoria:

- dierované priečky
- vlnovité rebrá
- rúrky chladiacej kvapaliny

Termostat:

Reguluje teplotu, prepína prúdenie chladiacej vkapaliny medzi malým a veľkým chladiacim okruhom.

Regulácia teploty má veľký vplyv na:

- spotrebu paliva
- opotrebovanie motora
- zloženie výfukových plynov

Ventilátor:

Jeho úlohou je zásobovať chladič a motor dostatočným množstvom chladiaceho vzduchu.

Tepelný snímač a snímač teploty:
Pri prekročení hornej hranice teploty prevádzkovej kvapaliny začne signalizovať prehrievanie motora.

Radiátor kúrenia:
Ohrieva vzduch prúdiaci do kabíny vodiča.

Vyrovnávacia nádobka:
Slúži na vyrovnanie tlaku chladiacej kvapaliny pri studenom a teplom motore.

Pri poruche alebo nedostatočnom chladení je potrebné skontrolovať:

- hladinu chladiacej kvapaliny
- čerpadlo chladiacej kvapaliny
- termostat
- snímač teploty
- tesnosť chladiča

Dúfam, že po tomto článku budeš vedieť, aké dôležité je chladenie pre motor a jeho komponenty.