Termostat: Ako funguje táto dôležitá súčasť chladiaceho systému motora?

Termostat
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Termostat je zariadenie, ktoré ovláda prúdenie chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu motora. Každý motor má určitú ideálnu pracovnú teplotu, ktorú potrebuje dosiahnuť na svoj optimálny chod.

Pokiaľ motor nepracuje vo svojej ideálnej pracovnej teplote, teda nie je optimálne zohriaty, vykazuje vyššiu spotrebu paliva, horšiu kultúru chodu, vyššiu hlučnosť, ale aj väčšie opotrebenie všetkých častí motora.

Obsah

Ako funguje termostat?

Termostat má za úlohu riadiť chladiaci okruh a čo najrýchlejšie dosiahnuť a udržiavať optimálnu prevádzkovú teplotu motora. Pri studenom motore dodáva vodná pumpa chladiacu kvapalinu len do plášťa bloku a hlavy motora.

Z hlavy valcov a bloku motora sa potom chladiaca kvapalina vracia obtokovou hadicou naspäť do čerpadla, pretože termostat je ešte stále uzatvorený.

Hlava valcov

Po dosiahnutí optimálnej prevádzkovej teploty sa však ventil termostatu otvorí a chladiaca kvapalina začne prúdiť celým chladiacim okruhom, a to aj do chladiča, kde sa chladiaca kvapalina ochladí prúdiacim vzduchom.

Termostat sa musí otvárať v správnej chvíli - ani príliš skoro, no ani neskoro. Ak by sa termostatický ventil otváral príliš skoro, motor by sa pomaly a zle zohrieval a nedržal by optimálnu prevádzkovú teplotu.

Ak by sa však termostat otváral príliš neskoro, teplota by bola príliš vysoká a chladiaca kvapalina by sa začala variť.

Kedy sa zapne ventilátor chladenia?

V prípade, že teplota aj napriek správne fungujúcemu termostatu presiahne nadmerné hodnoty, zapne sa ventilátor chladenia prostredníctvom prepínača na termostate. Pri správne fungujúcom termostate by malo auto začať zľahka kúriť približne do 3 minút a chladič musí zostať studený až kým chladiaca kvapalina nedosiahne teplotu 90 stupňov celzia.

Teplota motora

Po dosiahnutí tejto teploty sa termostat otvorí a chladič sa behom krátkej chvíle zohreje. Pokiaľ sa však teplota chladiacej kvapaliny po naštartovaní motora rýchlo vyšplhá do červeného poľa a chladič ostáva studený, znamená to, že termostat je zablokovaný a neotvára sa.

Udržovanie optimálnej teploty sa riadi otváraním a zatváraním ventilu, ktoré je vykonávané pomocou voskových, parafínových a podobných náplní v termostate. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa vosk skvapalní a rozťahuje sa, čím tlačí proti piestu, ktorý otvorí ventil termostatu.

V najnovších modeloch automobilov však môžeš nájsť elektricky ovládané termostaty, pomocou ktorých je možné ovládať chladenie oveľa presnejšie.

Chladiaca kvapalina

Termostat a jeho vplyv na spotrebu

Správna činnosť termostatu má priaznivý vplyv na spotrebu paliva, ale aj životnosť motora, pretože zabezpečuje motoru ideálnu teplotu na jeho prevádzku.

Pri nesprávnej funkcii termostatu môže spotreba paliva vystreliť aj o 1 liter na 100 km, v závislosti od typu automobilu a jeho motora. Odkladaním výmeny nefunkčného termostatu tak nič neušetríš.

Video znázorňujúce funkciu termostatu