AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Porucha lambda sondy: Čo ju spôsobuje a ako sa prejavuje?

Publikoval Denis— Aktualizované

Porucha lambda sondy môže stáť za mnohými problémami, ktoré sa týkajú spotreby paliva a chodu motora. O tom, ako sa porucha lambda sondy prejavuje a aké problémy spôsobuje si povieme v dnešnom článku.

Najskôr sa však pozrime na charakteristiku lambda sondy a na čo vôbec slúži.

Obsah

Na čo slúži a ako funguje lambda sonda?

Lambda sonda je kyslíkový senzor vo výfukovom potrubí, ktorý sa používa pri všetkých zážihových motoroch s elektrickým vstrekovaním benzínu, no sú ňou vybavené aj niektoré moderné vznetové motory.

Lambda sonda je teda senzor vo výfukovom potrubí, ktorý reaguje na prítomnosť kyslíka vo výfukovom potrubí a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore. Výstupná hodnota signálu, ktorý pošle lambda sonda riadiacej jednotke motora, sa mení v závislosti od obsahu kyslíka vo výfukovom potrubí.

Pomocou lambda sondy je riadiaca jednotka motora schopná vytvárať čo najlepší pomer zmesi (paliva a vzduchu), vďaka čomu pracuje motor hospodárne a produkuje menej škodlivých látok. Lambda sonda má podobný tvar ako zapaľovacia sviečka a je vyrobená z platiny a keramických materiálov.

Lambda sonda: Vedel si, na čo slúži toto zariadenie?

Súvisiaci článok - Lambda sonda: Vedel si, na čo slúži toto zariadenie?

Moderné automobily sú však vybavené dvomi lambda sondami. Prvá lambda sonda, označovaná ako regulačná, sa nachádza pred katalyzátorom a plní si svoju klasickú funkciu. Druhá lambda sonda, označovaná ako diagnostická, sa nachádza za katalyzátorom a jej úlohou je kontrolovať účinnosť katalyzátora.

Katalyzátor: Aká je jeho funkcia a ako sa môže poškodiť?

Súvisiaci článok - Katalyzátor: Aká je jeho funkcia a ako sa môže poškodiť?

Pokiaľ je katalyzátor nefunkčný, nedochádza v ňom k rozkladu škodlivých látok. Pokiaľ teda druhá lambda sonda namerá rovnaké hodnoty ako ta prvá, znamená to, že je katalyzátor nefunkčný, vplyvom čoho sa motor prepne do núdzového režimu alebo sa rozsvieti kontrolka motora.

Aké poruchy spôsobuje lambda sonda?

Porucha lambda sondy môže spôsobovať hneď niekoľko problémov, najmä vysokú spotrebu paliva, nepravidelný chod motora či zlé štarty. Poďme sa pozrieť na to, ako sa tieto problémy prejavujú.

Vysoká spotreba paliva:

V prípade, že je lambda sonda opotrebovaná a nie nadobro vyradená z prevádzky, beží motor normálne a nesvieti ani kontrolka motora. Na oko tak všetko vyzerá v poriadku, aj keď to tak nie je.

Kontrolka motora: Na akú poruchu môže upozorňovať?

Súvisiaci článok - Kontrolka motora: Na akú poruchu môže upozorňovať?

Opotrebovanú lambda sondu je však možné odhaliť pomerne ľahko, a to podľa zápachu benzínu, ktorý vzniká za autom aj vtedy, ak je motor zohriaty na svoju prevádzkovú teplotu. To znamená, že je zmes bohatšia, ako by v skutočnosti mala byť.

Ďalším príznakom opotrebovanej lambda sondy je aj zvýšená spotreba paliva. Tú si však človek nemusí povšimnúť, a to najmä vtedy, ak automobil nevyužíva len sám alebo ak kúpil automobil, ktorého lambda sonda už bola v takomto stave. Opotrebovaná lambda sonda sa však prejavuje aj poklesom výkonu, na ktorý si ale vodič zvykne, keďže k nemu nedochádza náhle, ale priebežne.

Vysoká spotreba paliva? Toto sú najčastejšie poruchy, ktoré ju spôsobujú

Súvisiaci článok - Vysoká spotreba paliva? Toto sú najčastejšie poruchy, ktoré ju spôsobujú

Skutočný stav lambda sondy je možné zistiť pomocou merania napätia na jej kladnom a zápornom vodiči.

Nepravidelný chod a zlé štarty:

Ak je lambda sonda nadobro poškodená alebo je jej životnosť už na konci prejavuje sa tento problém obtiažnými štartami a veľmi nepravidelným a nekultivovaným chodom motora, ktorý je doprevádzaný kolísaním výkonu.

V niektorých prípadoch však môže riadiaca jednotka nastaviť motor do núdzového režimu, pri ktorom sa bude zmes zmiešavať podľa stechiometrického pomeru. V takomto prípade sa však porucha lambda sondy ohlasuje svietiacou kontrolkou motora.

V prípade, že sa vo výfukovom potrubí nachádzajú dve lambda sondy, pričom problém je len s diagnostickou a teda lambda sondou, ktorá sa nachádza za katalyzátorom, vznikne nesúlad medzi oboma lambda sondami. To spôsobí, že sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka motora, no chod motora, výkon či spotreba paliva sa nezmení. Problémom je teda len fakt, že s takýmto autom neprejdeš cez STK.

Výkon a krútiaci moment motora: Ktorý z týchto parametrov je dôležitejší?

Súvisiaci článok - Výkon a krútiaci moment motora: Ktorý z týchto parametrov je dôležitejší?

Porucha lambda sondy však okrem spomenutých problémov môže pri dlhodobom neriešení spôsobiť aj poškodenie katalyzátora. Ten môžu totiž poškodiť vysoké teploty vznikajúce vo výfukovom potrubí vplyvom spaľovania príliš bohatej zmesi aj v režimoch motora, kedy to nie je žiadúce.

Príčiny poruchy lambda sondy:

Prirodzené opotrebovanie/poškodenie:

Lambda sonda je vo výfukovom potrubí vystavená veľmi nežiadúcim vplyvom. Ide najmä o vysokú teplotu a agresívny chemický vplyv výfukových plynov. Je teda prirodzené, že sa lambda sonda časom opotrebúva a jej životnosť sa jedného dňa skončí.

Mechanické poškodenie:

Najčastejšie mechanické poškodenia lambda sondy vznikajú behom jej montáže. Medzi ne môžeme zaradiť napríklad:

  • ulomenie lambda sondy (chybná montáž)

  • zlomený vodič (chybná montáž)

  • uvoľnené tesnenie sondy (chybná montáž)

  • korózia kontaktov (vlhkosť)

  • usadeniny na snímači (spaľovanie oleja, chladiacej kvapaliny)

Pozri si krátku ukážku, ako pracuje lambda sonda:

Nakupuj kvalitné autodiely
Nakupuj kvalitné autodielyNezanedbaj údržbu svojho auta a dopraj mu starostlivosť, akú si zaslúži.
Anketa
Lambda sonda

Potrápil ťa už niekedy problém s lambda sondou?

83% - Áno
17% - Nie