Logo Autoride.sk

Stechiometrická zmes: Vedel si, o aký typ zmesi ide?

Publikoval Denis -

Stechiometrická zmes, je zmes paliva a vzduchu, ktorá obsahuje presné množstvo vzduchu potrebného na dokonalé spálenie paliva. Tento dokonalý pomer paliva a vzduchu obsiahnutého v zmesi sa nazýva stechiometrický pomer. Každé palivo však potrebuje na svoje dokonalé spálenie iné množstvo vzduchu.

Obsah

Súvisiaci článok - Súčiniteľ prebytku vzduchu: Ako ovplyvňuje jeho hodnota chod motora?

Napríklad pri bežnom benzíne (v závislosti od jeho zloženia) je potrebných približne 14,7 kilogramov vzduchu na dokonalé spálenie 1 kilogramu tohoto paliva. Pri nafte je na druhú stranu potrebných 15 až 15,5 kilogramov vzduchu na dokonalé spálenie 1 kilogramu paliva.

Ak je teda medzi palivom a vzduchom v zmesi dodržaný dokonalý pomer, hodnota súčiniteľu prebytku vzduchu dosiahne 1 (λ = 1). V takomto prípade hovoríme o stechiometrickej zmesi. Ak zmes obsahuje väčšie množstvo vzduchu, nazýva sa chudobná, no a ak obsahuje menej vzduchu ako je stechiometrický pomer, nazýva sa bohatá.

Stechiometrická zmes a jej vplyv na motor:


Spaľovanie strechiometrickej zmesi je také spaľovanie, pri ktorom sa všetok kyslík spotrebuje na zhorenie všetkého paliva. Ide teda o to najoptimálnejšie spaľovanie aké môžeme dosiahnuť.

Pri spaľovaní stechiometrickej zmesi by teoreticky nemalo dochádzať k tvorbe emisií. V praxi je však situácia iná a vplyvom nedostatočnej homogenizácie paliva a jeho interakcie s ďalšími látkami ako napríklad motorovým olejom, nečistotami v palive či vplyvom dusíka zo vzduchu a krátkeho času, v ktorom musí spaľovací proces prebehnúť k tvorbe emisií dochádza.

Keďže sú však motory bežných automobilov prevádzkované prevažne v čiastočnom zaťažení, sú na túto prevádzku konštruované tak, aby v tomto režime bola ich prevádzka čo najefektívnejšia (najnižšia spotreba paliva a najvyššia ekológia). Pri tomto režime práce motora je teda práca so stechiometrickou zmesou vhodným kompromisom medzi výkonom, spotrebou paliva a množstvom vyprodukovaných emisií.

Okrem toho však musia motory dnešných automobilov v prvom rade spĺňať emisné limity a tak sa používanie stechiometrickej zmesi (λ = 1) javí ako najvhodnejšie, pretože práve pri spaľovaní stechiometrickej zmesi má katalyzátor svoju maximálnu účinnosť a motor je najekologickejší.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Stechiometrická zmes: Vedel si, o aký typ zmesi ide?
G