EGR ventil: Ako funguje a čo sa stane ak nefunguje správne?

Zanesený EGR ventil
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Úlohou EGR ventilu je vrátiť časť výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru. Skratku EGR, z angličtiny Exhaust Gas Recirculation, môžeme preložiť ako recirkulácia výfukových plynov.

Laicky môžeme povedať, že ide o ďalšiu ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií vo výfukových plynoch.

Obsah

Ako funguje EGR ventil?

Úlohou EGR ventilu je vrátiť časť výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru. EGR ventil teda otvára a uzatvára prepojenie sacieho a výfukového potrubia. Po otvorení ventilu sa do sacieho potrubia dostane určité množstvo výfukových plynov, ktoré sa zmiešajú s novo prichádzajúcou zmesou/vzduchom do valca.

Miešanie výfukových plynov so zmesou/vzduchom spôsobí, že podiel kyslíka bude v spaľovacom priestore menší. Z hľadiska výkonu jo to nežiadúce, no zapríčiní to zníženie teploty horenia, čo vedie k nižšej tvorbe oxidov dusíka. Vysoké teploty a nadbytok vzduchu totiž zvyšujú produkciu oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

Jednoducho povedané, časť výfukových plynov prejde spaľovacím procesom dva-krát. Čo už raz zhorelo, znovu nezhorí a výsledkom je teda menšie množstvo kyslíka pre spaľovanie. Menšie množstvo kyslíka spôsobí, že je možné spáliť menej paliva a tak získať nižšiu teplotu spaľovania, pri ktorej je tvorba oxidov dusíka nižšia.

EGR ventil využívajú zážihové, ale aj vznetové motory. Pri zážihových motoroch sa recirkulácia výfukových plynov pohybuje medzi 10-20% z objemu nasávanej zmesi do valca a pri vznetových motoroch sa recirkulácia výfukových plynov pohybuje medzi 15-25%. Ako však všetci dobre vieme, to, čo je dobré pre emisie, zvyčajne nebýva dobré pre motor.

Negatíva použitia EGR ventilu

Vysoký podiel recirkulovaných výfukových plynov znižuje výkon motora (menej vzduchu, menej paliva, menšie teploty horenia = menej mechanickej práce). Sacie potrubie sa postupne zanáša pevnými časticami z výfukových plynov, čím sa výrazne obmedzuje objem nasávaného vzduchu do valcov.

Množstvo recirkulovaných výfukových plynov sa stanovuje v závislosti na množstve nasávaného vzduchu, otáčkach motora a množstvom vstrekovaného paliva. Recirkulácia výfukových plynov je však aktívna až pri teplotách motora vyšších ako 50°C.

Pri otáčkach vyšších ako 3000 ot/min je EGR ventil neaktívny a tak nedochádza k recirkulácii výfukových plynov. S príchodom prísnejších emisných noriem Euro sa však začali presadzovať dvojokruhové systémy EGR ventilov, ktoré pracujú vo všetkých cykloch motora.

Dvojokruhový systém EGR ventilu

Moderné motory spĺňajúce prísne emisné normy Euro využívajú dvojokruhový systém recirkulácie výfukových plynov, ktorý je zložený z vysokotlakového a nízkotlakového systému spätného vedenia výfukových plynov.

1. Vysokotlakový systém spätného vedenia výfukových plynov

Pri tomto systéme sú výfukové plyny odoberané priamo zo zberného výfukového potrubia a bez ochladenia sú vedené až do sacieho potrubia. Horúce výfukové plyny sa miešajú so vzduchom, ktorý prúdi sacím potrubím a ohrievajú ho.

Výsledkom tohoto systému je rýchlejšie zahriatie katalyzátora a filtra pevných častíc, ktoré sú rýchlejšie pripravené na prevádzku. Vysokotlakový systém je však aktívny len pri studenom motore.

2. Nízkotlakový systém spätného vedenia výfukových plynov

Pri tomto systéme sú výfukové plyny odoberané až za filtrom pevných častíc, čo znamená že sú zbavené sadzí. Spaliny sú teda čistejšie a tak sa opotrebenie motora a zanášanie sacieho potrubia karbónom výrazne znižuje.

Okrem toho sú výfukové plyny pred tým ako sa vrátia do sacieho potrubia schladené chladičom výfukových plynov. Nízkotlakový systém pracuje vtedy, keď sa vysokotlakový systém deaktivuje.

Zanesený EGR ventil

Výfukové plyny, ktoré sa recirkulujú pomocou jednookruhového systému EGR ventilu sa vracajú naspäť do sacieho potrubia bez toho, aby prešli filtrom pevných častíc či katalyzátorom. Takéto "neočistené" výfukové plyny však rýchlo zanášajú EGR ventil a sacie potrubie karbónom.

Rovnaký prípad nastáva aj v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo, alebo ak je poškodený a spolu s palivom a vzduchom spaľuje aj motorový olej.

Výsledkom zaneseného sacieho potrubia a EGR ventilu je:

  • trhanie motora pri akcelerácii

  • nadmerná dymivosť

  • dochádza k rýchlejšiemu zanášaniu filtra pevných častíc

  • motor zle štartuje

  • motor produkuje viac uhľovodíkov s oxidu dusíka

  • svietiaca kontrolka motora

  • motor sa dusí a má znížený výkon (kvôli hrubej vrstve karbónu v sacom potrubí sa do valcov nedostáva dostatok vzduchu)

Ako tomuto problému predísť? Údržba EGR ventilu sa zakláda najmä na čistení a odstraňovaní karbónových usadenín.

Ako riešiť problém s EGR ventilom?

Ak už tvoje vozidlo postihol, niektorý z vyššie spomenutých problémov, máš na výber tieto tri varianty:

  • Výmena EGR ventilu za nový

  • Čistenie EGR ventilu

  • Zaslepenie EGR ventilu

Výmena EGR ventilu za nový

Pri výmene starého, zaneseného alebo nefunkčného EGR za nový, počítajte s vyššími nákladmi na opravu. Táto varianta rozhodne nie je najlacnejšia a tak, pokiaľ sa váš problém so zaneseným ventilom dá vyriešiť inak, siahnite radšej po zvyšných dvoch možnostiach.

Čistenie EGR ventilu

Čistenie EGR ventilu

Čistenie EGR ventilu spočíva v demontáži celého komponentu, ktorý sa vloží do ultrazvukovej čističky. Tá z neho pomocou špeciálnej kvapaliny vyčistí všetky nečistoty a usadeniny.

Takéto čistenie je voči komponentu veľmi šetrné, nakoľko počas neho nedochádza k mechanickému namáhaniu materiálov, a teda ani k poškodeniu EGR ventilu.

Ventil si však môžeš vyčistiť aj svojpomocne doma. Potrebovať budeš len pár špeciálnych čističov, pomocou ktorých rozložíš a odstrániš karbónové usadeniny. Za žiadnych okoľností nečisti ventil dráteným kartáčom, nožom alebo šrobovákom, pretože by si mohol ventil mechanicky poškodiť.

Zaslepenie EGR ventilu

Zaslepenie EGR ventilu patrí medzi najobľúbenejšie spôsoby jeho "opravy". Pri starších modeloch áut, stačí ventil jednoducho zaslepiť len mechanicky, pomocou kovovej záslepky. Pri nových vozidlách je potrebné EGR ventil deaktivovať cez riadiacu jednotku motora.

Existuje množštvo protichodných názorov automobilových fanúšikou na to, čo sa s motorom deje po zaslepení ventilu. Jedna strana motoristov tvrdí, že im zaslepenie prinieslo vyšší výkon a nižšiu spotrebu paliva. Druhá strana naopak kritizuje pomalšie zahrievanie motora. O oboch tvrdeniach by sa samozrejme dalo polemizovať celé dni.

Čo ale s autom urobiť, ak som zaslepil EGR a potrebujem prejsť emisnou kontrolou? Staršie modely áut majú veľkú výhodu, nakoľko nemusia spĺňať extrémne prísne emisné normy Euro 5 a Euro 6. To znamená, že vo väčšine prípadov na takomto vozidle emisnou prejdeš, aj v prípade, že máš EGR zaslepený alebo deaktivovaný. Pri nových vozidlách je naopak takmer nemožné po takejto úprave prejsť emisnou kontrolou.

Pozri si krátku ukážku, ako funguje EGR ventil: