AUTORIDE

Zaslepenie EGR ventilu: Aké výhody a nevýhody prinesie?

Upchatý EGR ventil
Pod kapotou
Publikované 

Aké výhody a nevýhody prináša zaslepenie EGR ventilu? O tom, ako EGR ventil funguje sme si povedali v predošlom článku, no v dnešnom tom dnešnom budeme naopak preberať možnosť jeho zaslepenia, a teda to, ako tento úkon prebieha a aké výhody a nevýhody prináša.

Pre čitateľov, ktorí starší článok o EGR ventile nečítali si v skratke napíšeme o tom, čo je tento komponent zač a ako vlastne funguje.

Obsah

EGR ventill:

Pomenovanie EGR ventil vychádza z anglického textu Exhaust Gas Recirculation, čo v preklade znamená - recirkulácia výfukových plynov. EGR ventil je teda elektronicky ovládaný ventil, ktorý slúži na prepúšťanie časti výfukových plynov (až 30%) naspäť do sacieho potrubia motora.

Úlohou tohoto ventilu je znižovať emisie oxidov dusíka, ktoré sám o sebe nie je katalyzátor schopný zlikvidovať. EGR ventil teda mieša časť výfukových plynov s nasávaným vzduchom, čím sa v konečnom dôsledku zníži v nasávanej zmesi obsah kyslíka a dôjde k zníženiu spaľovacej teploty a emisií škodlivých plynov.

EGR ventil je otvorený podľa polohy plynového pedálu a výšky otáčok. Výnimku tvorí situácia, kedy je motor zaťažený naplno a kedy sú akcelerácia a výkon motora dôležitejší ako emisie. V tomto prípade je EGR ventil deaktivovaný.

Nevýhody EGR ventilu:

EGR ventil má slúžiť na to, aby šetril životné prostredie. Jeho negatívnym výsledkom je však prepúšťanie spálených plynov spolu so sadzami a mastnotou, čím sa vytvára karónová vrstva v sacom potrubí. Čím väčšia je karbónová vrstva v sacom potrubí, tým viac sa tento problém prejavuje na chode motora (kultúre, výkone).

Najmä pri vznetových motoroch umožňuje EGR ventil zníženie produkcie oxidov dusíka, ale súčasne spôsobuje problémy s tvorbou pevných častíc, ktoré spôsobujú respiračné problémy ľudskej populácie. Okrem toho však hrozí riziko aj motoru tvojho auta, pretože pri veľkom znečistení sacieho potrubia, môže dôjsť k odtrhnutiu karbónovej vrstvy a následnej deštrukcii sacích ventilov.

Zanesený EGR ventil:

Zanesený EGR ventil sa spravidla prejavuje najskôr stratou výkonu, trhavým chodom motora, cukaním motora a nakoniec aj rozsvietením kontrolky motora.

Deaktivácia a zaslepenie EGR ventilu:

Deaktivácia a zaslepenie EGR ventilu patrí medzi obľúbený spôsob, ako sa vyhnúť drahej výmene ventilu či tiež jeho negatívnym následkom v prípade jeho zanesenia.

Deaktivácia elektronického EGR ventilu má pri moderných automobiloch dve fázy. Prvá fáza spočíva vo fyzickom zaslepení ventilu tak, aby sa spaliny viac nedostávali do sacieho potrubia. Druhou je softvérová úprava riadiacej jednotky motora tak, aby nehlásila chybu a aby ti na palubnej doske nesvietila kontrolka motora.

Pri starších automobiloch vybavených mechanickým EGR ventilom je zaslepenie oveľa jednoduchšie. Mechanický EGR ventil stačí jednoducho zaslepiť, aby sa spaliny viac nedostávali do sacieho potrubia. Ako deaktivácia, tak ani mechanické zaslepenie nie je nenávratné a tak pokiaľ by si sa rozhodli spojazdniť EGR ventil znova, nebudeš s tým mať žiaden problém.

Studený motor:

Medzi časté reči o zaslepení EGR ventilu patrí, že sa bude motor veľmi ťažko zohrievať, hlavne v zimných mesiacoch. Toto tvrdenie však nie je úplne pravdivé. EGR ventil síce pomáha motoru rýchlejšie dosiahnuť svoju prevádzkovú teplotu, no po jeho deaktivácii bude rozdiel len v 2-5 minútach, v závislosti od motora a systému EGR ventilu, ktorý využívaš. Rozdiel je teda len nepatrný a vo väčšine prípadov si ho šofér ani nevšimne.

Ako vplýva zaslepenie EGR ventilu na výkon?

Táto otázka rozdeľuje motoristov na dva tábory. Jedna časť motoristov tvrdí, že nárast výkonu je reálne citeľný, zatiaľ čo druhý tábor tvrdí, že ide len o placebo efekt.

Ak sa na to pozrieme teoreticky, nahradením výfukových plynov, ktoré putujú do sacieho potrubia čerstvou zmesou dochádza k spáleniu väčšieho objemu použiteľnej zmesi a tým pádom aj k nárastu výkonu motora, v režimoch, kedy EGR ventil plní svoju funkciu. Všetko však záleží od typu motora a taktiež aj systému EGR ventilu, ktoým je motor automobilu vybavený.

Zníži zaslepenie EGR ventilu spotrebu paliva?

Ako už bolo spomenuté, motor po zaslepení nasáva v určitých režimoch viac zmesi a tak nie je potrebné toľko šliapať na plyn. Rozdiel v spotrebe paliva však môže byť skôr nepatrný a pohybuje sa v rozmedzi 1-2 dcl na 100/km. Pri niektorých motoroch naopak nemusíš zníženie spotreby paliva vôbec pocítiť.