Zanesený EGR ventil: Ako sa prejavuje a ako riešiť tento problém?

Zanesený EGR ventil
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Ako sa prejavuje zanesený EGR ventil a ako je možné vyriešiť tento problém? Táto otázka sa čoraz častejšie objavuje na rôznych automobilových fórach.

Keďže nikomu z nás sa zrejme nechce vyhľadávať odpovede v niekoľko stranových diskusiách, rozhodli sme sa, že si o tomto probléme napíšeme článok, v ktorom sa zameriame hlavne na prejavy tejto poruchy, ale aj na to, ako je možné tento problém odstrániť.

Obsah

Najskôr si však v skratke objasníme, čo je to vlastne EGR ventil a na čo slúži.

Čo je to EGR ventil?

Skratka EGR znamená Exhaust Gas Recirculation, respektíve recirkulácia výfukových plynov. Ide teda o ďalšiu ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií vo výfukových plynoch.

Ako to už so samotného názvu vyplýva, úlohou EGR ventilu je posielať časť výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru motora.

Na čo slúži EGR ventil?

EGR ventil otvára a uzatvára prepojenie sacieho a výfukového potrubia. Po otvorení ventilu sa do sacieho potrubia dostane určité množstvo výfukových plynov, ktoré sa zmiešajú s novo prichádzajúcou zmesou/vzduchom do valca. Jednoducho povedané, časť výfukových plynov prejde spaľovacím procesom dvakrát.

Miešanie výfukových plynov so zmesou/vzduchom spôsobí, že podiel kyslíka bude v spaľovacom priestore menší. To je z hľadiska výkonu síce nežiadúce, no zapríčiní to zníženie teploty horenia, čo vedie k nižšej tvorbe oxidov dusíka.

Vysoké teploty a nadbytok vzduchu totiž zvyšujú produkciu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Vedľajším efektom použitia EGR je rýchlejší ohrev motora.

Zanesený EGR ventil:

Funkciou EGR ventilu sa znižuje množstvo kyslíka v spaľovacom priestore, čím vzniká aj problém nerovnomerného zmiešavania, ktoré má za následok zvýšenú tvorbu množstva pevných častíc.

Tento problém sa snaží eliminovať filter pevných častíc, ktorý však pôsobí pri jedno-okruhovom systéme EGR ventilu len z hľadiska plynov vychádzajúcich von z vozidla. Pri tomto systéme sú totiž výfukové plyny odoberané a recirkulované ešte pred tým, ako prejdú cez katalyzátor a filter pevných častíc.

Pri dvojokruhovom systéme sú výfukové plyny odoberané až za filtrom pevných častíc, čo znamená, že sú zbavené sadzí. Spaliny sú teda čistejšie a tak sa opotrebenie motora a zanášanie sacieho potrubia karbónom výrazne znižuje. Ani to však úplne nezamedzí tvorbu pevných častíc.

Pevné častice sa totiž nachádzajú aj vo vnútri motora, či už vo forme častíc, ktoré sa dostávajú do olejovej náplne, alebo vo forme častíc, ktoré sa postupne ukladajú na stenách sacieho potrubia. Nánosy na stenách sacieho potrubia vznikajú ako kombinácia olejových výparov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v motore a pevných častíc z výfukových plynov.

Zvýšená tvorba týchto nánosov vzniká predovšetkým pri jazdách na krátke vzdialenosti, pri nízkych prevádzkových teplotách, ale aj pri jazde v nízkych otáčkach motora.

Ako sa prejavuje zanesený EGR ventil?

  • trhanie motora pri akcelerácii

  • nadmerná dymivosť

  • svietiaca kontrolka motora

  • dochádza k rýchlejšiemu zanášaniu filtra pevných častíc

  • motor zle štartuje

  • zvýšenie produkcie oxidu dusíka a uhľovodíkov

  • motor sa dusí a má znížený výkon (kvôli hrubej vrstve karbónu v sacom potrubí sa do valcov nedostáva dostatok vzduchu)

Ako predísť týmto problémom? Údržba EGR ventilu sa zakladá najmä na čistení a odstraňovaní karbónových usadenín.

Ako vyriešiť zanesený EGR ventil?

  • Výmena EGR ventilu za nový

  • Vyčistenie zaneseného EGR ventilu

  • Zaslepenie alebo deaktivácia EGR ventilu (neodporúčame)

Výmenou EGR ventilu za nový:

Tá spočíva vo výmene ventilu za nový a naprogramovaní riadiacej jednotky motora. Takáto výmena však nie je práve najlacnejšia a pokiaľ máš možnosť vyriešiť váš problém s EGR ventilom iným spôsobom, ventil daj radšej vyčistiť.

Vyčistením zaneseného EGR ventilu:

Čistenie EGR ventilu

Demontovaný EGR ventil sa vloží do ultrazvukovej čističky, ktorá špeciálnou kvapalinou vyčistí všetky usadeniny a nečistoty. Takéto čistenie je veľmi šetrné, pretože pri ňom nedochádza k žiadnemu mechanickému poškodeniu EGR ventilu.

Ventil je však možné vyčistiť aj pomocou rôznych špeciálnych čističov, ktoré rozkladajú karbónové usadeniny.

Zaslepením alebo deaktiváciou EGR ventilu.

Pri starších typoch automobilov stačí ventil jednoducho mechanicky zaslepiť, no pri novších motoroch je nutné po odstránení či zaslepení EGR ventilu upraviť softvér riadiacej jednotky.

Merania emisií motorov sa podľa aktuálne platnej legislatívy zameriavajú na pevné častice. Iróniou totiž je, že správne fungujúci EGR ventil síce dokáže znížiť množstvo tvorby oxidu dusíka, no množstvo tvorby pevných častíc týmto procesom narastá.

Vypnutie EGR zvyšuje iné zložky výfukových plynov, ktoré sa však aktuálne nemerajú. Kupovať nový EGR ventil teda nemá zmysel, pretože ťa to bude stáť zbytočne veľa peňazí, takže neprospeješ ani svojej peňaženke, no ani svojmu autu.

Krátka video ukážka funkcie EGR ventilu: