Olejové čerpadlo: Nepostrádateľná súčasť tlakového mazania motora

Olejové čerpadlo
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Olejové čerpadlo v piestovom spaľovacom motore cirkuluje motorový olej a pod tlakom ho dopravuje k mazaným miestam motora. Olejové čerpadlo je teda nepostrádateľnou súčasťou tlakového mazania motora, pretože vďaka nemu je zabezpečený dostatočný tlak oleja a teda správne mazanie motora, s čím súvisí aj jeho chladenie motorovým olejom.

Okrem primárneho účelu mazania a chladenia motora sa tlak oleja vyvinutý olejovým čerpadlom používa aj na pohon napríklad hydraulických zdvihátiek ventilov či variátory pre variabilné časovanie ventilov.

Obsah

Typy olejových čerpadiel

Typ použitého čerpadla sa však môže líšiť v závislosti od motora a mazacieho systému. Medzi najčastejšie používané olejové čerpadlá však patria:

 • zubové čerpadlá

 • lopatkové čerpadlá

 • trochoidné čerpadlá

 • piestové čerpadlá

Olejové čerpadlo sa vždy montuje do dolnej časti motora, buď ponorené alebo v mieste hladiny oleja s krátkym potrubím a drôteným sitkom, ktoré dosahuje až na spodnú časť olejovej vane.

Ako to funguje?

Na začiatku sa nachádza motorový olej v olejovej vani. Z olejovej vane sa motorový olej nasáva cez sací kôš pomocou olejového čerpadla do olejového čističa (olejového filtra). Z olejového filtra sa potom olej dostáva ku kľukovému hriadeľu, kde sú pomocou samostatných kanálov mazané hlavné ložiská kľukového hriadeľa.

Z hlavných ložísk kľukového hriadeľa sa olej dostáva do ojničných ložísk. Motorový olej však putuje aj do hlavy valcov, kde maže ventilový mechanizmus.

Po ojničných ložiskách nasledujú piesty a valce, ktoré sú mazané pomocou trysiek. Tieto trysky striekajú olej na steny valcov. Pri niektorých motoroch sú však chladené motorovým olejom aj priamo piesty. Na to slúžia špeciálne trysky, ktoré striekajú olej do hlavy piestov.

Piesty majú po svojom obvode okrúhle otvory a taktiež drážky pre piestne krúžky (tesniace a stieracie). Stierací krúžok rozotiera motorový olej po stenách valca, ktorý potom cez okrúhle otvory piestu steká naspäť do olejovej vane motora a celý tento cyklus sa neustále opakuje.

Pre svoju jednoduchosť a vysokú spoľahlivosť sa používajú predovšetkým mechanické čerpadlá s mechanickým pohonom prostredníctvom kľukového hriadeľa motora.

Keďže je však zníženie rýchlosti čerpadla prospešné, nie je nič neobvyklé, ak je olejové čerpadlo poháňané prostredníctvom vačkového hriadeľa, ktorý sa otáča o polovicu pomalšie ako kľukový hriadeľ. Malé motory však môžu mať olejové čerpadlá namontované priamo na kľukovom hriadeli.

Prídavné olejové čerpadlá

Okrem hlavných olejových čerpadiel, ktoré slúžia na mazanie motora, sú niektoré motory vybavené prídavnými elektrickými čerpadlami. Toto elektrické čerpadlo však neslúži na mazanie motora, ale je namontované na turbodúchadle.

Elektrické čerpadlo funguje tak, že po vypnutí motora pokračuje v prevádzke počas niekoľkých minút a cirkuluje motorový olej cez horúce ložiská turbodúchadla.

Tým je zabezpečené chladenie turbodúchadla aj po vypnutí motora. Toto prídavné čerpadlo však nenahrádza funkciu hlavného olejového čerpadla.

Nízky tlak oleja

Existuje len niekoľko príčin, ktoré môžu spôsobiť nízky tlak motorového oleja. Medzi ne patria:

 • uvoľnené či prasknuté nasávacie potrubie oleja

 • v motore nie je žiaden olej alebo je ho len veľmi málo

 • otvorený regulačný ventil tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora

 • opotrebované či inak poškodené olejové čerpadlo

 • opotrebované hlavné ložiská kľukového hriadeľa

 • upchaté sitko pre prívod motorového oleja

 • upchatý olejový filter

O tom, čo môže spôsobiť nízky tlak oleja či jeho nedostatok, sme si už písali v našom článku: Motorový olej: Vedel si, čo sa stane v prípade, že dôjde?

Vysoký tlak oleja

Problém s príliš vysokým tlakom oleja sa objavuje pomerne zriedkavejšie ako problém z nízkym tlakom oleja. Najčastejšou príčinou vysokého tlaku oleja je zanesený či uzatvorený regulačný ventil tlaku motorového oleja.

Tento problém je však rovnako nežiadúci tak, ako aj predošlý problém. Vplyvom vysokého tlaku oleja totiž môže dôjsť k poškodeniu rôznych tesnení motora a k následnému presakovaniu motorového oleja von.

Záver

Treba si však uvedomiť, že nie všetky motory majú rovnaké požiadavky na mazanie. Napríklad pri vysokovýkonných motoroch je mazací systém podstatne robustnejší, aby sa tak zabránilo poškodeniu motora vplyvom nedostatočného mazania.