logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Nízky tlak oleja: Čo môže byť príčinou tohoto problému?


Existuje len niekoľko príčin, ktoré môžu spôsobovať nízky tlak oleja. Pokles tlaku motorového oleja sa však takmer vždy ohlási rozsvietenou kontrolkou tlaku oleja, o ktorej sme si však už písali v predošlom článku.

Táto kontrolka je totiž prepojená so snímačom tlaku oleja, ktorý sa nachádza v tlakovom vedení mazacej sústavy za olejovým čerpadlom. Ak je tlak oleja dostatočný, tlačí motorový olej na membránu spínacieho kontaktu, ktorý je spojený s kostrou vozidla. V takomto prípade dôjde k prerušeniu spojenia s kostrou vozidla, čo spôsobí, že sa kontrolka tlaku oleja zhasne. V prípade, ak je tlak nedostatočný, rozsvieti sa kontrolka tlaku oleja a pri niektorých automobiloch sa motor dostane do núdzového režimu.

V prípade, že je tlak motorového oleja nízky, znamená to len dve veci, a to buď to, že je v motore málo oleja alebo sa porucha vyskytuje na mazacom systéme motora. Poďme sa teda pozrieť na poruchy, ktoré priamo súvisia s poklesom tlaku motora.

Nízky tlak oleja a jeho príčina:

- uvoľnené či prasknuté nasávacie potrubie oleja
- v motore nie je žiaden olej alebo je ho len veľmi málo
- otvorený regulačný ventil tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora
- opotrebované či inak poškodené olejové čerpadlo
- opotrebované hlavné ložiská kľukového hriadeľa
- upchaté sitko pre prívod motorového oleja
- upchatý olejový filter

Nízky tlak oleja spôsobuje nedostatočné mazanie pohybujúcich sa časti motora, čo môže viesť k ich ťažkému a nenávratnému poškodeniu.

Vplyvom nedostatočného mazania môže dôjsť k zadretiu:

- hlavných ložísk kľukového hriadeľa
- ojničných ložísk
- piestnych krúžkov
- piestu vo valci
- ventilových vedení
- vačkového hriadeľa

V prípade nízkeho tlaku motorového oleja sa odporúča s autom nejazdiť a vyriešiť problém čím skôr. V opačnom prípade hrozí, že dôjde k poškodeniu pohybujúcich sa častí motora a v tom najhoršom prípade až k zadretiu motora. Včasnou nápravou problému je teda možné predísť rôznym poškodeniam motora, nad ktorými by tvoja peňaženka zaplakala.

Foto: pixabay, Wikimedia, Wikimedia