Nízky tlak oleja: Čo môže byť príčinou tohoto problému?

Piest motora
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Nízky tlak oleja patrí k problémom, ktoré nie sú bežné, no za to veľmi vážne. Existuje len niekoľko príčin, ktoré môžu spôsobovať nízky tlak oleja.

Najčastejšie sa jedná o nízku hladinu oleja, spôsobenú buď únikom oleja, nedostatočným tlakom v čerpadle alebo upchatými komponentami. Pokles tlaku motorového oleja sa však takmer vždy ohlási rozsvietenou kontrolkou tlaku oleja, o ktorej si najskôr niečo povieme.

Obsah

Kontrolka tlaku oleja

Kontrolka oleja

Táto kontrolka je totiž prepojená so snímačom tlaku oleja, ktorý sa nachádza v tlakovom vedení mazacej sústavy za olejovým čerpadlom. Ak je tlak oleja dostatočný, tlačí motorový olej na membránu spínacieho kontaktu, ktorý je spojený s kostrou vozidla.

V takomto prípade dôjde k prerušeniu spojenia s kostrou vozidla, čo spôsobí, že sa kontrolka tlaku oleja zhasne. V prípade, ak je tlak nedostatočný, rozsvieti sa kontrolka tlaku oleja a pri niektorých automobiloch sa motor dostane do núdzového režimu.

V prípade, že je tlak motorového oleja nízky, znamená to len dve veci, a to buď to, že je v motore málo oleja alebo sa porucha vyskytuje na mazacom systéme motora. Poďme sa teda pozrieť na poruchy, ktoré priamo súvisia s poklesom tlaku motora.

Nízky tlak oleja a jeho príčina

  • Uvoľnené či prasknuté nasávacie potrubie oleja

  • V motore nie je žiaden olej alebo je ho len veľmi málo

  • Otvorený regulačný ventil tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora

  • Opotrebované či inak poškodené olejové čerpadlo

  • Opotrebované hlavné ložiská kľukového hriadeľa

  • Upchaté sitko pre prívod motorového oleja

  • Upchatý olejový filter

Nízky tlak oleja spôsobuje nedostatočné mazanie pohybujúcich sa časti motora, čo môže viesť k ich ťažkému a nenávratnému poškodeniu.

Vplyvom nedostatočného mazania môže dôjsť k zadretiu

Olejové čerpadlo

V prípade nízkeho tlaku motorového oleja odporúčame auto okamžite zastaviť a zavolať odťahovku, prípadne vyriešiť problém na mieste, a to doplnením oleja. Po odstavení vozidla a otvorení kapoty si daj pozor na to, aby si sa nepopálil na horúcich častiach motora.

Pokiaľ s autom budeš pokračovať v jazde a nízky tlak motorového oleja ignorovať, hrozí, že dôjde k poškodeniu pohybujúcich sa častí motora a v tom najhoršom prípade až k zadretiu motora. Včasnou nápravou problému je teda možné predísť vážnym poškodeniam motora, nad ktorými by tvoja peňaženka zaplakala.