AUTORIDE

Split Single motor: O aký typ motora vlastne ide?

Split Single motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Split Single motor, v nemčine označovaný ako Doppelkolben motor (ak ide o základnú koncepciu) je typ dvojtaktného motora s dvoma valcami zdieľajúcimi spoločnú spaľovaciu komoru.

Práve kvôli spoločnej spaľovacej komore je tento motor niekedy označovaný ako jednovalcový motor s dvoma piestami v jednom valci. V skutočnosti však ide o dvojvalcový motor, pričom blok valcov pripomína jednovalcový motor, v ktorom sa však nachádzajú dva piesty oddelené jednou stenou.

Obsah

V jednoduchosti a skratke povedané, ide o akúsi kombináciu jednovalca a dvojvalca. Poďme sa však pozrieť na konštrukciu prvého Split Single motora, ktorú môžeme považovať aj za základnú konštrukciu.

Split Single motor a jeho konštrukcia

Konštrukcia základnej koncepcie Split Single motora je pomerne jednoduchá. V kľukovej skrini sa nachádzajú dva kľukové hriadele spojené ozubeným kolesom, pričom jeden sa otáča v protismere hodinových ručičiek a druhý zas v smere hodinových ručičiek.

Ku každému kľukovému hriadeľu je pripojená ojnica v závislosti od počtu Split Single komôr v jednom rade nad kľukovým hriadeľom. Ku každej ojnici je pripevnený jeden piest. Medzi piestami sa nachádza stena motora, ktorá však siaha len do výšky hornej úvrate oboch piestov, vďaka čomu sa vytvorí jeden spoločný spaľovací priestor.

Dá sa teda povedať, že ide o dva menšie valce, ktoré sú uzatvorené v jednom hlavnom valci. Split Single motor nie je rovnako ako aj iné klasické dvojtaktné motory vybavený ventilovým rozvodom, a teda ani vačkovým hriadeľom, vahadlami, remeňom, reťazou či ventilmi.

Výmena náplne vo valcoch prebieha pomocou sacieho a výfukového kanálu, pričom sací kanál je umiestnený pri jednom pieste a výfukový kanál pri druhom pieste. Oba valce teda spolu zdieľajú jeden sací a jeden výfukový kanál. Taktiež zapaľovacia sviečka je len jedna a je umiestnená šikmo nad piestom v ktorého valci sa nachádza sací kanál.

Toto však nie je jediná koncepcia Split Single motora. Existuje ich oveľa viac. Napríklad niektoré Split Single motory sú vybavené len jedným kľukovým hriadeľom, ku ktorému je pripevnená len jedna ojnica v tvare Y alebo V. Táto ojnica je spoločná pre oba piesty.

Odlišností je však oveľa viac. Zatiaľ čo niektoré motory obsahujú len jeden sací a jeden výfukový kanál, existujú aj verzie vybavené dvoma sacími a dvoma výfukovými kanálmi.

Zapaľovacie sviečky môžu byť taktiež dve ako aj dva výfuky či dokonca karburátory. Pre všetky konfigurácie je však spoločné jedno, a to fakt, že da valce zdieľajú spoločnú spaľovaciu komoru.

História Split Single motora v skratke

Prvý Split Single motor sa nazýval Lucas a bol skonštruovaný v roku 1905 v Anglicku. Pri tomto motore boli použité dva samostatné kľukové hriadele spojené ozubenými kolesami. Vďaka použitiu dvoch kľukových hriadeľov mal tento motor dokonalé primárne vyváženie.

V roku 1912 si však talianský dizajnér nechal patentovať vlastný Single Split motor, ktorý používal len jeden kľukový hriadeľ a jednu ojnicu spojenú s oboma piestami.

V roku 1913 bol tento motor po prvý krát použitý v aute, ktoré nieslo označenie Trojan. Motor Trojanu bol opäť vybavený len jedným kľukovým hriadeľom a jednou ojnicou v tvare V, ktorá spájala kľukový hriadeľ s oboma piestami. Tento motor bol však narozdiel od väčšiny Single Split motorov chladený vodou.

Firma Trojan však neskôr vyvinula aj ďalší motor v konfigurácii Split Single. Tentoraz ale išlo o dvojtaktný vidlicový šesťvalec, ktorý mal na jednej strane 4 valce a na druhej strane 2 valce.

Medzi ďalšie zvláštne konfigurácie Single Split motora môžeme zaradiť napríklad hviezdicový 16-valec, ktorý bol použitý vo vozidle Monaco-Trossi Formule 1 v roku 1935.

Princíp práce Split Single motora

Zmes paliva a vzduchu sa nasáva cez sací kanál do valcov motora počas toho, ako piesty putujú do svojej dolnej úvrate. Po tom, ako sa začnú piesty pohybovať do svojej hornej úvrate, uzatvoria sací a výfukový kanál, čím vznikne izolovaný priestor, kde dochádza k stláčaniu zmesi.

Vzápätí na to, ako piesty dosiahnú svoju hornú úvrať, vytvorí zapaľovacia sviečka iskru a tak dôjde k zapáleniu zmesi. Horenie zmesi je doprevádzané zvýšením tlaku, ktorý pôsobí na piesty, čím ich posúva opäť do dolnej úvrate.

Pri pohybe piestov smerom dole sa otvára výfukový a sací kanál. Cez sací kanál sa dostáva do valcov čerstvá zmes, ktorá vyplachuje priestor valcov a tlačí spaliny cez výfukový kanál von do výfukového potrubia.

Výhody a nevýhody Split Single motora

Výhodou tejto konštrukcie motora je v porovnaní s klasickým dvojtaktným jednovalcovým motorom lepšia schopnosť vyplachovania valcov, pričom sa minimalizuje strata čerstvej zmesi. Split Single motor je teda v porovnaní s jednovalcovým motorom hospodárnejší a taktiež dokáže lepšie pracovať v nízkych otáčkach.

Nevýhodou tohoto motora je však v porovnaní s klasickým dvojtaktným jednovalcom zložitejšia konštrukcia, vyššia hmotnosť, väčšie rozmery a okrem iného aj vyššie výrobné náklady.

Prečo Split Single motor zanikol?

Výrobcovia dokážu vyrobiť klasický dvojtaktný dvojvalcový motor pri zachovaní podobných výrobných nákladov, ktorý má rovnaké, ale v mnohých prípadoch aj lepšie parametre ako Split Single motor. To je vlastne jeden z dôvodov, prečo tento zvláštny motor zanikol.