AUTORIDE

Ventilový rozvod: Aké sú jeho označenia a čo znamenajú?

Motor
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin  

Ventilový rozvod je typ rozvodového mechanizmu využívajúci ventily na riadenie toku pracovných plynov (vzduch, palivo, výfukové plyny) cez piestový spaľovací motor. Ide o najčastejší typ mechanických rozvodov, používaný najmä v štvortaktných spaľovacích motoroch.

Otváranie ventilov riadi príslušná vačka vačkového hriadeľa, ktorý je poháňaný kľukovým hriadeľom. Pri štvortaktných motoroch sa vačkový hriadeľ otáča 2x pomalšie ako kľukový hriadeľ, pretože jeden pracovný cyklus motora trvá dve otáčky kľukového hriadeľa.

Obsah

Pohyb vačky sa na ventily prenáša v závislosti od typu rozvodu zdvihátkami, zdvíhacími tyčkami a vahadlami. Ak sa vačkový hriadeľ pootočí, vačka začne nabiehať na zdvihátko ventilu, čím tlačí na pružinu ventilu a vďaka tomu sa ventil začne otvárať.

Pokiaľ sa však vačka nedotýka zdvihátka ventilu, je ventil zatvorený. Podľa umiestnenia vačkového hriadeľa a ventilu sa teda ventilové rozvody delia na:

1. Rozvody s vačkovým hriadeľom v bloku motora

 • F - rozvod s jedným ventilom na boku valca a druhým v hlave valcov (zastaraná konštrukcia, ktorá sa už nepoužíva)

 • SV (Side Valve) - s ventilom na boku valca (zastaraná konštrukcia, ktorá sa už nepoužíva)

 • OHV (OverHead Valve) - so všetkými ventilmi v hlave valcov

2. Rozvody s vačkovým hriadeľom v hlave valcov

 • OHC (OverHead Camshaft) - s ventilmi a vačkovým hriadeľom uloženým v hlave valcov

 • SOHC (Single OverHead Camshaft) - označovaný aj ako OHC, je konštrukcia s ventilmi a jedným vačkovým hriadeľom v hlave valcov

 • DOHC (Dual OverHead Camshaft) - konštrukcia s ventilmi a dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valcov

Dnes sa na ovládanie ventilového rozvodu používajú prevažne dva systémy ovládania ventilov, a to OHV a OHC.

OHV (OverHead Valve):

OHV je typ ventilového rozvodu piestového spaľovacieho motora, pri ktorom sú ventily umiestnené v hlave valcov a vačkový hriadeľ je umiestnený v bloku motora.

Pri tomto type rozvodu je medzi vačkovým hriadeľom a ventilmi relatívne veľká vzdialenosť. Pri rozvode OHV sú teda ventily ovládané pomocou kovových zdvíhadiel, zdvíhacích tyčiek, vahadiel a vačiek odspodu.

Ventilový rozvod OHV tak oproti iným typom rozvodov obsahuje veľký počet súčiastok, ktoré nepriaznivo vplývajú na celý agregát, čo sa prejavuje veľkými zotrvačnými silami. Naopak výhodou tohoto typu rozvodu je jednoduché konštrukčné riešenie pohonu vačkového hriadeľa.

Pohon rozvodu je vzhľadom na výhodné umiestnenie vačkového hriadeľa blízko pri kľukovom hriadeli možné realizovať jednoduchým ozubeným súkolesím. Pohon rozvodu však musí byť riešený tak, aby umožnil presné nastavenie vzájomnej pozície kľukového a vačkového hriadeľa, ktoré sa počas prevádzky motora nemení. Toto všetko však ozubené súkolesie spĺňa.

Rozvod OHV používa najmä pri štvortaktných motorov. To znamená, ako som už spomínal, že vačkový hriadeľ sa otáča 2x pomalšie ako kľukový hriadeľ. Motory s ventilovým rozvodom OHV boli montované napríklad do automobilov značky Škoda, presnejšie do modelov 105, 120, 130, Favorit 135, 136 či Fabia a Octavia.

OHC (OverHead Camshaft):

Ventilový rozvod OHC je typ rozvodu piestového spaľovacieho motora, pri ktorom je okrem ventilov v hlave valcov umiestnený aj vačkový hriadeľ.

Medzi vačkovým hriadeľom (vačkami) a ventilom je zvyčajne vložené iba vahadlo. Rozvod OHC teda obsahuje malý počet súčiastok, čo znižuje zotrvačné sily. Nevýhodou tohoto typu rozvodu je len komplikovanejšia konštrukcia hlavy valcov.

Výhody ventilového rozvodu OHC však prevažujú nad jeho nevýhodami a práve preto je v súčasnosti táto konštrukcia najviac využívaným typom rozvodu pre moderné piestové spaľovacie motory.

Základným konceptom tohoto typu rozvodu je jeden vačkový hriadeľ na hlavu valcov. Pri vidlicových motoroch sú však hlavy valcov dve a tak sa využívajú dva vačkové hriadele (na každú hlavu jeden). Motor s rozvodom OHC má minimálne dva ventily na každý jeden valec, ktoré sú umiestnené v rade a nad ktorými je umiestnený vačkový hriadeľ.

Pohon rozvodu OHC môže byť riešený niekoľkými spôsobmi, a to buď:

 • ozubeným remeňom

 • reťazou

 • ozubeným prevodom

Tak ako pri predošlom type ventilového rozvodu, aj tu musí byť pohon rozvodu riešený tak, aby umožnil presné nastavenie vzájomnej pozície kľukového a vačkového hriadeľa, ktoré sa počas prevádzky motora nemení.

Pohon ozubeným prevodom je veľmi zriedkavý a v súčasnosti je najčastejším pohonom rozvodu ozubený remeň alebo rozvodová reťaz. Tak isto ako pri predošlom type rozvodu, aj rozvod OHC sa používa najmä u štvortaktných motorov, čo znamená, že vačkový hriadeľ sa otáča 2x pomalšie ako kľukový.

SOHC (Single OverHead Camshaft):

SOHC označuje jeden vačkový hriadeľ na hlavu valcov. Je to teda rovnaký typ rozvodu ako rozvod OHC.

Ventilový rozvod SOHC využíva väčšina motorov typu:

 • 4-valcový motor, 8 ventilov

 • 3-valcový motor, 6 ventilov

DOHC (Dual OverHead Camshaft):

DOHC označuje typ ventilového rozvodu, pri ktorom sú v jednej hlave valcov umiestnené dva vačkové hriadele. Tento typ ventilového rozvodu sa využíva v prípade väčšieho počtu ventilov na jeden valec (3, 4, 5, 6 a tak ďalej). Rozvod DOHC, je tiež niekedy označený aj ako 2xOHC.

Ventilový rozvod DOHC je dnes najviac využívaným typom rozvodu a používa sa napríklad v koncepcii motorov ako:

 • 4-valcový motor, 12 ventilov - 2 sacie ventily a 1 výfukový

 • 4-valcový motor, 16 ventilov - 2 sacie ventily a 2 výfukové

 • 4-valcový motor, 20 ventilov - 3 sacie ventily a 2 výfukové

 • 4-valcový motor, 24 ventilov - 3 sacie ventily a 3 výfukové

 • 3-valcový motor, 12 ventilov - 2 sacie ventily a 2 výfukové