Logo Autoride.sk

Kontrolka tlaku oleja: Prečo svieti a kde sa skrýva problém?

Publikoval Denis -

Kontrolka tlaku oleja upozorňuje na pokles tlaku motorového oleja. Táto kontrolka sa totiž rozsvieti v prípade, ak tlak oleja v motore nedosahuje požadovanú úroveň. Ak je mazací systém v poriadku, kontrolka tlaku oleja sa rozsvieti po otočení kľúčika do druhej polohy, pričom nás informuje o tom, že v motore nie je tlak. Po naštartovaní motora však tlak vzrastie a kontrolka zhasne.

Obsah

Ak však kontrolka tlaku oleja svieti aj po naštartovaní, znamená to, že v motore je nedostatok motorového oleja alebo je porucha na mazacom systéme. Týmto poruchám sa povenujeme v dnešnom článku, no najskôr si povieme niečo o tom, čo spôsobí rozsvietenie kontrolky tlaku oleja.

Čo ak sa kontrola nerozsvieti ani po zapnutí zapaľovania? V tom prípade môže isť o jeden z týchto problémov:

  • Chybný snímač tlaku oleja

  • Chybná kontrolka tlaku oleja

  • Prerušený prívod prúdu k snímaču

Kontrolka tlaku oleja je napojená na snímač tlaku oleja, ktorý sa nachádza v tlakovom vedení mazacej sústavy motora za olejovým čerpadlom. Ak je tlak oleja dostatočný, tlačí motorový olej na membránu spínacieho kontaktu, ktorý je spojený s kostrou vozidla. V takomto prípade dôjde k prerušeniu spojenia s kostrou vozidla, čo spôsobí, že sa kontrolka tlaku oleja zhasne. V prípade, ak je tlak nedostatočný, rozsvieti sa kontrolka tlaku oleja a pri niektorých automobiloch sa motor dostane do núdzového režimu.

Ako som už spomínal, rozsvietenie kontrolky tlaku oleja je spôsobené poklesom tlaku oleja v mazacom systéme motora, pričom tento pokles tlaku môže spôsobovať niekoľko porúch. Poďme si ich vypísať.

Pokles tlaku motorového oleja:


  • uvoľnené či prasknuté nasávacie potrubie oleja

  • v motore nie je žiaden olej alebo je ho len veľmi málo

  • otvorený regulačný ventil tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora

  • opotrebované či inak poškodené olejové čerpadlo

  • opotrebované hlavné ložiská kľukového hriadeľa

  • upchaté sitko pre prívod motorového oleja

  • upchatý olejový filter

Za signalizujúcou kontrolkou tlaku oleja však nemusí nevyhnutne stáť niektorý zo spomenutých problémov. Veľmi častou príčinou rozsvietenia tejto kontrolky môže byť jednoducho len poškodený snímač tlaku oleja. V takomto prípade je v motore všetko v poriadku a za signalizáciu kontrolky tlaku oleja môžu len chybné informácie zo snímača.

Ak sa však skutočne jedná o problém s nedostatočným tlakom motorového oleja, bude v takomto prípade mazanie motora nedostatočné.

Nedostatočné mazanie motora môže spôsobiť:


Ani jedna z týchto opráv nie je práve najlacnejší špás, čo je práve dôvod, prečo by si mal ihneď po tom, ako sa kontrolka tlaku oleja rozsvieti vypnúť auto, skontrolovať hladinu motorového oleja a napojiť automobil na diagnostiku.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Kontrolka tlaku oleja: Prečo svieti a kde sa skrýva problém?
G