Podvozok a brzdy: Spoznaj poruchu podľa typického zvuku

Kotúčové brzdy
Pod kapotou
Publikoval Daniel

Vitaj pri ďalšej časti nášho článku o poruchách automobilu, ktoré je možné odhaliť pomocou sluchu. V predošlom článku o diagnostikovaní porúch podľa sluchu sme zamerali našu pozornosť na výfukový systém automobilu.

V dnešnom článku sa však pozrieme na inú časť automobilu, a tou bude práve podvozok a brzdový systém automobilu.

Obsah

Úvod

Všetky poruchy, o ktorých si dnes napíšeme, je možné odhaliť veľmi jednoducho len pomocou tvojho sluchu. Práve pomocou sluchu je totiž možné odhaliť veľké množstvo porúch a problémov, ktoré sú častokrát ešte len v zárodku.

Niektoré poruchy je možné odhaliť dokonca skôr, než by mohli negatívne ovplyvniť jazdné vlastnosti, spotrebu, výkon a iné parametre automobilu alebo negatívne poškodiť iné časti a komponenty vozidla.

Poďme sa teda bez ďalších zbytočných rečí pozrieť na poruchy podvozku a brzdového systému, ktoré sa ohlasujú svojim typickým akustickým prejavom.

Monotónne hučanie zreteľné najmä pri prejazde zákrutami:

Možná príčina - Poškodené ložisko v náboji kolesa na jednej strane auta.

Riešenie - V tomto prípade je potrebné zistiť najmä z ktorého kolesa daný zvuk vychádza, respektíve ktoré ložisko je poškodené. Ak je hučanie počuť v ľavotočivých zákrutách (zaťažené pravé kolesá), pravdepodobne je poškodená pravá strana a ak v pravotočivých (zaťažené ľavé kolesá), tak na ľavej strane. Výmena tohoto autodielu patrí medzi cenovo prijateľné opravy.

Praskanie pri otáčaní volantu:

Možná príčina - Poškodený homokinetický kĺb. Ak sa pri vytočení kolies vľavo či vpravo alebo pri pomalej jazde dopredu a dozadu ozýva z prednej časti automobilu pukanie či praskanie, je takmer na 100% isté, že sa jedná o opotrebovaný homokinetický kĺb.

Riešenie - Výmena poškodeného kĺbu. Výmena homokinetického kĺbu nepatrí medzi najdrahšie, no ani najlacnejšie záležitosti, všetko však zavisí od typu automobilu.

Praskanie a dunenie počuteľné pri prejazde zákrutami:

Možná príčina - Opäť sa môže jednať o poškodený homokinetický kĺb.

Riešenie - Výmena poškodeného kĺbu. V lepšom prípade je potrebná len výmena kĺbu, v tom horšom je potrebné vymeniť celú poloos.

Škrípanie a hrkotanie počuteľné len pri brzdení:

Možná príčina - Nadmerne opotrebované brzdové platničky spôsobujúce pri brzdení trenie kovu o kov.

Riešenie - Urýchlená výmena brzdových platničiek. Vzhľadom na rozsiahlosť zanedbania brzdového systému však bude pravdepodobne potrebné okrem brzdových platničiek vymeniť aj brzdové kotúče.

Klepotanie a šramotenie pri prejazde nerovnosťami:

Možná príčina - Opotrebované silentbloky stabilizátora, uloženie vzpier alebo dielov zavesenia kolesa.

Riešenie - Výmena opotrebovaných či inak poškodených autodielov.

Rázy a buchotanie počuteľné pri prejazde nerovnosťami:

Možná príčina - Opotrebované (vytečené) tlmiče pruženia. V tomto prípade totiž koleso, ktoré nie je tlmené funkčným tlmičom odskočí a znovu dopadne na vozovku. Pri rýchlom prejazde cez nerovnosti to môže zapríčiniť pomerne vážny problém. Zničený tlmič sa môže prejaviť aj pri bočnom vetre, kedy môže dôjsť k nakláňaniu karosérie.

Riešenie - Výmena poškodeného tlmiča pruženia.

Cvakanie pri prejazde nerovnosťami:

Možná príčina - Pravdepodobne ide o prasknutú pružinu nápravy. Pružiny zvyčajne praskajú v spodných vinutiach a prejavuje sa to prudkými náklonmi vozidla pri prejazde zákrutami.

Riešenie - Výmena pružiny. Táto oprava však patrí medzi časovo i finančne náročnejšie opravy, avšak je potrebné ju vykonať čím skôr, najmä vzhľadom na bezpečnosť pri jazde.

Klopanie či klepanie pri prejazde nerovnosťami:

Možná príčina - Pravdepodobne sa jedná o poškodené čapy na tyčkách stabilizátora, ktorých úlohou je zmierňovať vertikálne pohyby kolies, napríklad pri prejazde nerovnomerným povrchom.

Riešenie - Výmena tyčiek stabilizátora.

Záver

Samozrejme existuje nespočetne veľa ďalších porúch motora a jeho komponentov, ktoré sa prejavujú podobnými akustickými či inými prejavmi. Toto sú však najčastejšie poruchy brzdového systému, ktoré je možné odhaliť pomocou sluchu.