Tlmič pruženia: Vedel si ako funguje a na čo slúži?

Tlmič pruženia
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Tlmič pruženia slúži k tlmeniu nárazov a kmitov automobilu počas jazdy. Úlohou tlmiča je zaistiť kontakt pneumatiky s vozovkou a obmedziť tak voľný pohyb pružín. Vďaka tlmičom pruženia je jazda príjemnejšia a je zabezpečená aj lepšia ovládateľnosť automobilu a tým aj jeho bezpečnosť. Tlmič automobilu nepracuje rovnakou silou tlmenia, ale rozdielnou, v závislosti na rýchlosti zdvihu kolesa.

Rozdielna intenzita pruženia zabezpečuje, že tlmič nebráni prepruženiu pri prvotnom nájazde na nerovnosť. Ak by tlmič bránil prepruženiu pri prvotnom nájazde na nerovnosť, mohlo by to spôsobiť, že by sa koleso/kolesá automobilu nedotýkali vozovky a tak by nemohla byť prenášaná hnacia ani brzdná sila.

Obsah

Tlmiče pruženia sú umiestnené medzi nápravou a rámom automobilu, poprípade jeho karosériou, čo najbližšie k pružinám. Ak má automobil vinuté pružiny, je tlmič pruženia umiestnený do ich osi. Najčastejšie využívaným a najviac osvedčeným je teleskopický hydraulický tlmič.

Druhy tlmičov pruženia:

1. Podľa tlmiaceho média

 • kvapalinové

 • plynokvapalinové

 • plynové

2. Podľa konštrukcie

 • pákové

 • teleskopické jednoplášťové

 • teleskopické dvojplášťové

3. Podľa funkcie

 • jednočinné (tlmia len v jednom smere pohybu)

 • dvojčinné ( tlmia v oboch smeroch pohybu)

Kvapalinový tlmič pruženia:

Dvojplášťový teleskopický tlmič pruženia

Dvojplášťový teleskopický tlmič má vo svojom valci, ktorý je naplnený tlmičovou kvapalinou, piest a ventily. Pri pohybe piestu sa kvapalina pretláča z jednej časti pracovného priestoru do druhej časti, čím vzniká hydraulický odpor (tlmiaca sila tlmiča), ktorej veľkosť je závislá na rýchlosti pohybu piestu. Medzi pracovným a vonkajším plášťom valca sa nachádza vyrovnávací priestor, ktorý je naplnený tlmičovou kvapalinou.

Vyrovnávací priestor slúži k vyrovnaniu rozdielu objemu pracovného priestoru, ktorý sa pri zasúvaní piestu postupne zmenšuje. Prebytočná kvapalina je pri zasúvaní piesta vytlačovaná cez vyrovnávací ventil do vyrovnávacieho priestoru a pri rozťahovaní tlmiča zas prúdi naspäť do pracovného priestoru.

Aby tlmič pruženia dobre plnil svoju funkciu, nesmie byť kvapalina tlmiča zavzdušnená. Stlačený vzduch by totiž zhoršil účinok tlmiča pruženia. Zavzdušnenie kvapaliny tlmiča sa prejavuje zhoršenou činnosťou tlmiča, ale aj nepríjemným zvukom prenášajúcim sa do kabíny automobilu.

Jednoplášťový teleskopický tlmič pruženia

Jednoplášťový teleskopický tlmič narozdiel od toho dvojplášťového nemá vyrovnávací priestor medzi vonkajším a vnútorným plášťom valca. Vyrovnávanie rozdielu objemu pracovného priestoru a tlmičovej klvapaliny umožňuje objem stlačeného vzduchu priamo v pracovnom priestore tlmiča. Oproti dvojplášťovím tlmičom majú jednoplášťove tlmiče tieto výhody:

 • lepšie chladenie pracovného priestoru

 • väčší priemer pracovného piestu pri rovnakom vonkajšom priemere

 • nižší pracovný tlak tlmičovej kvapaliny

 • nie sú náchylné na zmenu objemu kvapaliny počas ochladenia tlmiča, kedy je automobil mimo prevádzky

Nevýhodou jednoplášťového teleskopického tlmiča je však jeho menšia tesnosť a kratšia životnosť tesniacich krúžkov piestu.

Plynokvapalinový tlmič pruženia

Ak tlmiaca kvapalina prúdi v tlmiči príliš veľkou rýchlosťou, môže to spôsobiť penenie, ktoré je nežiadúce, pretože pena narušuje optimálny prietok kvapaliny cez ventily. Plynokvapalinový tlmič je z časti naplnený plynným dusíkom pod vysokým tlakom, ktorý obmedzuje vzik penenia, čím zvyšuje účinnosť tlmiča.

Vysokotlakový jednoplášťový tlmič pruženia

Vysokotlakový jednoplášťový tlmič je okrem tlmičovej kvapaliny naplnený aj plynným dusíkom pod vysokým tlakom (2,5 MPa). Táto plynová náplň je oddelená od kvapaliny plávajúcim piestom, ktorý zabraňuje ich zmiešaniu. Tento tlmič funguje tak, že piest vytláča kvapalinu, ktorá sláča plynovú náplň.

Plynová náplň kvôli tomu znižuje svoj objem a tak pôsobí ako vyrovnávací priestor. Tento plyn spôsobuje trvalý tlak na tlmičovú kvapalinu, čím je zaručená okamžitá reakcia tlmiča. Tento tlak okrem toho zabraňuje aj peneniu kvapaliny, ktoré by mohlo narúšať funkciu tlmiču pruženia.

Nízkotlakový dvojplášťový tlmič pruženia

Nízkotlakový dvojplášťový tlmič má v hornej časti náplň dusíku pod tlakom 0,25 až 0,5 MPa. Táto náplň sa plní pri výrobe a je jednorázová, počas celej životnosti tlmiča. Plyn je v hornej časti tlmiča oddelený od kvapaliny pomocou špeciálneho tesnenia.

Riadenie tuhosti tlmenia:

Tlmiče pruženia disponujú troma stupňami tuhosti, komfortným, športovým a klasickým. Tieto stupne tuhosti sa nastavujú buď manuálne pomocou prepínačov alebo automaticky pomocou rôznych čidiel a snímačov, ktoré dodávajú informácie, podľa ktorých sa zmení stupeň tuhosti tlmenia.

Ukážka ako funguje tlmič pruženia: