Logo Autoride.sk

Brzdový systém automobilu: Jeho funkcia a rozdelenie

Publikoval Denis -

Brzdový systém je z hľadiska aktívnej bezpečnosti najdôležitejšou časťou automobilu. Tento systém má rozhodujúci vplyv na bezpečnosť jazdy automobilu. Brzdový systém slúži na zastavenie, spomalenie automobilu, poprípade jeho zaistenie, počas toho ako je automobil odparkovaný. K tomu, aby automobil zastavil, spomalil alebo ostal zaistený, je potrebná brzdná sila, ktorá vzniká účinkom brzdového systému a pôsobí proti pohybu, čoho dôsledkom nastáva brzdenie.

Obsah

Brzdenie je doba, ktorá uplynie od okamihu, kedy vodič zošliapne brzdový pedál, až do okamihu, kedy ho vyšliapne, poprípade dovtedy, kým automobil nezastaví. Dráha, ktorú automobil prejde až dokým nezastaví, sa zas nazýva brzdná dráha.


Brzdový systém sa skladá z troch základných ústrojenstiev:


Ovládajúce ústrojenstvo - riadi činnosť celého brzdového systému a patrí tu napríklad pedál, páka, tiahlo a podobne.

Brzdy - vzniká v nich potrebná brzdná sila.

Prevod brzdy - prenáša účinok zdroja energie na brzdy, ktoré následne vytvoria brzdnú silu.

Podľa druhu ovládania bŕzd rozoznávame:

  • mechanický prevod brzdy - je vytvorený pomocou tiahla, lana alebo páky

  • hydraulický prevod brzdy - je vytvorený tlakom kvapaliny uzavretej v potrubí

  • pneumatický prevod brzdy - je tvorený tlakom vzduchu uzavretom v potrubí

  • elektrický prevod brzdy - je vytvorený elektrickým okruhom

  • zmiešaný prevod brzdy - je vytvorený v jednej časti napríklad hydraulicky a v druhej pneumaticky z čoho potom vzniká hyuraulicko-pneumatický prevod

Rozdelenie brzdových systémov podľa účelu použitia:


Prevádzková brzda - slúži na spomalenie, poprípade zastavenie vozidla a vodič musí mať možnosť plynule regulovať jej účinok.

Núdzová brzda - umožňuje spomaliť, poprípade zastaviť vozidlo v prípade zlyhania prevádzkového brzdového systému. Núdzová brzdová sústava býva zvyčajne neporušený okruh dvojokruhového brzdového systému, alebo to môže byť brzda parkovacia a teda "ručná".

Parkovacia brzda - slúži na zaistenie stojaceho vozidla proti pohybu, (parkovacia/ručná brzda).

Rozdelenie brzdových systémov podľa zdroja energie:


Priamočinné - sú to brzdové systémy, v ktorých pôsobí len svalová sila vodiča. Tento typ brzdového systému môže mať mechanický alebo hydraulický brzdový prevod.

Polostrojné brzdy - sú to brzdové ssystémy, v ktorých okrem svalovej sily vodiča pôsobia aj iné zdroje energie pomocou posilovača bŕzd.

Strojné brzdy - sú to brzdové systémy, v ktorých pôsobia iné zdroje energie ako svalová sila vodiča.

Jednookruhový a dvojokruhový brzdový systém:


V dnešnej dobe sa už jednookruhový brzdový systém nepoužíva. Nahradil ho dvojokruhový, ktorý výrazne eliminuje riziko úplného zlyhania brzdného účinku v prípade poruchy jedného brzdového okruhu. Dvojokruhové brzdové systémy môžeme rozdeliť podľa zapojenia okruhov na:

  • Bežné (jeden okruh pre predné a druhý pre zadné brzdy)

  • Bežné zdvojené (jeden okruh pre predné aj zadné brzdy, druhý len pre predné)

  • Diagonálne (jeden okruh napríklad pre pravé predné a ľavé zadné koleso a druhý pre ľavé predné a zadné pravé koleso)

Druhy bŕzd:


Automobily sú vybavené trecími brzdami, v ktorých vzniká brzdná sila trením medzi otáčajúcou sa a pevnou časťou. Súčasné automobily majú dva typy trecích bŕzd, a to bubnové brzdy a kotúčové brzdy, o ktorých sme si však písali už v predošlých článkoch.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Brzdový systém automobilu: Jeho funkcia a rozdelenie
G