Brzdový systém automobilu: Jeho funkcia a rozdelenie

Brzdy
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin

Brzdový systém je z hľadiska aktívnej bezpečnosti najdôležitejšou časťou automobilu. Tento systém má rozhodujúci vplyv na bezpečnosť jazdy automobilu.

V tomto článku si posvietime na brzdový systém, jeho funkciu a na rôzne rozdelenia brzdových systémov ako aj samotných bŕzd.

Obsah

Na čo slúži brzdový systém?

Brzdový systém slúži na zastavenie, spomalenie automobilu, poprípade jeho zaistenie, počas toho ako je automobil odparkovaný. K tomu, aby automobil zastavil, spomalil alebo zostal zaistený, je potrebná brzdná sila, ktorá vzniká účinkom brzdového systému a pôsobí proti pohybu, čoho dôsledkom nastáva brzdenie.

Brzdenie je doba, ktorá uplynie od okamihu, kedy vodič zošliapne brzdový pedál, až do okamihu, kedy ho vyšliapne, poprípade dovtedy, kým automobil nezastaví. Dráha, ktorú automobil prejde až dokým nezastaví, sa zas nazýva brzdná dráha.

Ako funguje brzdový systém?

Keď vodič stlačí brzdový pedál, hydraulická kvapalina sa dostane do strmeňa, ktorý zovrie brzdové doštičky a zatlačí ich na brzdový kotúč. Trenie vytvorené týmto procesom vytvára teplo a spomaľuje vozidlo.

Brzdový systém sa skladá z troch základných ústrojenstiev:

 • Ovládajúce ústrojenstvo - riadi činnosť celého brzdového systému a patrí tu napríklad pedál, páka, tiahlo a podobne.

 • Brzdy - vzniká v nich potrebná brzdná sila.

 • Prevod brzdy - prenáša účinok zdroja energie na brzdy, ktoré následne vytvoria brzdnú silu.

Podľa druhu ovládania bŕzd rozoznávame:

 • Mechanický prevod brzdy - je vytvorený pomocou tiahla, lana alebo páky

 • Hydraulický prevod brzdy - je vytvorený tlakom kvapaliny uzavretej v potrubí

 • Pneumatický prevod brzdy - je tvorený tlakom vzduchu uzavretom v potrubí

 • Elektrický prevod brzdy - je vytvorený elektrickým okruhom

 • Zmiešaný prevod brzdy - je vytvorený v jednej časti napríklad hydraulicky a v druhej pneumaticky z čoho potom vzniká hyuraulicko-pneumatický prevod

Rozdelenie brzdových systémov podľa zdroja energie:

 • Priamočinné - sú to brzdové systémy, v ktorých pôsobí len svalová sila vodiča. Tento typ brzdového systému môže mať mechanický alebo hydraulický brzdový prevod.

 • Polostrojné brzdy - sú to brzdové ssystémy, v ktorých okrem svalovej sily vodiča pôsobia aj iné zdroje energie pomocou posilovača bŕzd.

 • Strojné brzdy - sú to brzdové systémy, v ktorých pôsobia iné zdroje energie ako svalová sila vodiča.

Jednookruhový a dvojokruhový brzdový systém:

V dnešnej dobe sa už jednookruhový brzdový systém nepoužíva. Nahradil ho dvojokruhový, ktorý výrazne eliminuje riziko úplného zlyhania brzdného účinku v prípade poruchy jedného brzdového okruhu.

Dvojokruhové brzdové systémy môžeme rozdeliť podľa zapojenia okruhov na:

 • Bežné (jeden okruh pre predné a druhý pre zadné brzdy)

 • Bežné zdvojené (jeden okruh pre predné aj zadné brzdy, druhý len pre predné)

 • Diagonálne (jeden okruh napríklad pre pravé predné a ľavé zadné koleso a druhý pre ľavé predné a zadné pravé koleso)

Typy bŕzd

Kotúčové brzdy

Existujú dva typy bŕzd: kotúčové brzdy a bubnové brzdy. Kotúčové brzdy sú bežnejšie v moderných vozidlách, pretože ponúkajú lepšiu brzdnú silu a sú menej náchylné na prehrievanie. Pozostávajú z brzdového kotúča a strmeňa, pričom brzdové platničky tlačia na kotúč, aby vytvorili trenie.

Bubnové brzdy sú staršou technológiou a v moderných vozidlách sú menej bežné. Pozostávajú z brzdového bubna a čeľustí, pričom čeľuste tlačia na bubon, aby sa vytvorilo trenie. Bubnové brzdy sú menej účinné ako kotúčové a sú náchylnejšie na prehriatie.

Typy bŕzd podľa účelu použitia

 • Prevádzková brzda – slúži na spomalenie alebo zastavenie vozidla a vodič musí vedieť plynule regulovať jej účinok.

 • Núdzová brzda – umožňuje spomaliť alebo zastaviť vozidlo v prípade poruchy systému prevádzkovej brzdy. Systém núdzovej brzdy je zvyčajne neporušený okruh dvojokruhovej brzdovej sústavy, alebo môže ísť o parkovaciu brzdu a teda ručnú brzdu.

 • Parkovacia brzda - zabezpečuje stojace vozidlo proti pohybu (parkovacia/ručná brzda).

Záver

Brzdový systém auta je základom každého auta. Jeho primárnou funkciou je zastaviť alebo spomaliť pohybujúce sa vozidlo. Okrem toho však slúži aj na udržiavanie stability vozidla a zlepšenie kontroly.