Spoznaj poruchu výfukového systému podľa typického zvuku

Podvozok
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Vitaj pri druhom časti nášho článku o poruchách automobilu, ktoré je možné odhaliť pomocou sluchu. V predošlom článku sme zamerali našu pozornosť na motor a celé hnacie ústrojenstvo automobilu.

V dnešnom článku sa však pozrieme na inú časť automobilu a tou bude práve výfukový systém automobilu.

Obsah

Úvod

Všetky poruchy, o ktorých si dnes povieme, je možné odhaliť veľmi jednoducho len pomocou tvojho sluchu. Mať napočúvané rôzne rušivé zvuky z automobilu má totiž svoje výhody. Práve pomocou sluchu je totiž možné odhaliť veľké množstvo porúch a problémov, ktoré sú častokrát ešte len v zárodku.

Niektoré poruchy je možné odhaliť dokonca skôr, než by mohli negatívne ovplyvniť jazdné vlastnosti, spotrebu, výkon a iné parametre automobilu alebo negatívne poškodiť iné časti a komponenty vozidla.

Poďme sa teda bez ďalších zbytočných rečí pozrieť na poruchy výfukového systému, ktoré sa ohlasujú svojim typickým akustickým prejavom.

Pískanie pri pridaní plynu

Možná príčina - Prasknuté zvody či poškodené tesnenie na zvodoch výfukového potrubia.

Riešenie - Výmena tesnenia alebo zvodov.

Búchanie zospodu pri zmene zaťaženia motora

Možná príčina - Pretrhnutý gumený silentblok zavesenia výfuku.

Riešenie - Vymeniť poškodený silentblok. Výmenu zvládne snáď každý.

Rachot a rinčanie zo stredu auta, počuteľné pri pridaní plynu

Možná príčina - Poškodený katalyzátor alebo tlmič výfuku. V prípade katalyzátora sa najčastejšie jedná o zničené keramické jadro katalyzátora a v prípade tlmiča výfuku ide najčastejšie o poškodenie spôsobené vplyvom korózie.

Riešenie - Vymeniť poškodený diel.

Syčanie alebo fučanie v motorovom priestore

Možná príčina - Trhliny v zbernom výfukovom potrubí.

Riešenie - Výmena potrubia.

Rachot a nadmerná hlučnosť

Možná príčina - Deravý výfuk.

Riešenie - Odhaliť poškodené miesto výfukového potrubia a následne túto časť výfuku vyvariť alebo vymeniť.

Drnčanie a hrkotanie na voľnobehu

Možná príčina - Uvoľnené či zlomené svorky, spájajúce jednotlivé diely výfuku.

Riešenie - Odhaliť poškodené miesto a svorku vymeniť.

Záver

Tento zoznam každopádne nie je kompletny, nakoľko existujú rôzne ďalšie poruchy výfukového systému. V tomto článku sme si však posvietili na jedny z najčastejších porúch výfukového systému, ktoré je možné odhaliť pomocou sluchu.