AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

MultiAir: Ako funguje systém nezávislého ovládania ventilov?

Publikoval Denis -

MultiAir je elektrohydraulický systém nezávislého ovládania sacích ventilov. Tento systém umožňuje ovládať časovanie a zdvih sacích ventilov podľa aktuálnych pracovných podmienok motora, nezávisle od polohy vačkového hriadeľa. Systém MultiAir zabezpečuje vyššiu účinnosť plnenia valcov vzduchom, vďaka čomu dosahujú motory vybavené týmto systémom vyšší výkon, nižšiu spotrebu paliva a sú taktiež ekologickejšie.

Ako funguje MultiAir?

Obsah

Technológia MultiAir zaisťuje riadené plnenie motora vzduchom bez potreby škrtiacej klapky. Tá totiž pri motoroch vybavených systémom MultiAir nie je potrebná. Absenciou škrtiacej klapky klesajú čerpacie straty, vďaka čomu sa dosahuje nižšia spotreba paliva, a to najmä počas jazdy pri menšom zaťažení motora.

Pri tomto systéme časovania ventilov je priama mechanická väzba medzi vačkovým hriadeľom a sacími ventilmi nahradená elektrohydraulickým členom, ktorý je schopný otvárať a zatvárať sacie ventily do značnej miery nezávisle od polohy vačkového hriadeľa. Ovládanie sacích ventilov je realizované pomocou vloženej vysokotlakovej hydraulickej komory medzi vačku a sací ventil. Táto vysokotlaková komora je naplnená olejom, ktorého tlak je nastavovaný pomocou solenoidového ventilu ovládaného riadiacou jednotkou motora.

Ovládaním tlaku oleja vo vysokotlakovej komore môže byť časovanie a zdvih ventilov ľubovolne menené v závislosti od aktuálnych požiadaviek naplnenia motora vzduchom. Rôzne stratégie časovania a zdvihu ventilov tak môžu byť použité na optimalizáciu výkonu, krútiaceho momentu, ale aj spotreby paliva či emisií.

Súvisiaci článok - Variabilné časovanie ventilov: Ako funguje táto technológia?

V porovnaní s ostatnými konvenčnými motormi dosahujú motory vybavené systémom MultiAir približne o 10% vyšší výkon, 15% vyšší krútiaci moment, pričom spotreba paliva a emisie CO2 sú nižšie o 10%. Veľmi veľkým úspechom je aj zníženie produkcie pevných častíc o 40% a oxidu dusíka až o 60%.

Systémom MultiAir je možné vybaviť ako zážihové, tak aj vznetové motory, preplňované, ale tiež atmosférické, pričom pri preplňovaných motoroch výrazne rastie efektivita tohoto systému.

Pozri sa na krátku videoukážku, ako funguje tento systém: