Logo Autoride.sk

Čierny dym z výfuku: Na akú poruchu upozorňuje?

Publikoval Denis -

Čierny dym z výfuku je príznakom toho, že motor spaľuje príliš bohatú zmes. Bohatá zmes je zmes, ktorá obsahuje menej vzduchu ako je potrebné na dokonalé spálenie paliva. To znamená, že do valcov sa dostáva väčšie množstvo paliva ako by k určitému pomeru vzduchu patrilo, kvôli čomu dochádza k nedokonalému spaľovaniu. Výsledkom tohoto nedokonalého spaľovania je práve čierny dym z výfuku, ktorý obsahuje väčšie množstvo sadzí.

Obsah

Za spaľovaním bohatej zmesi, ktoré je sprevádzané čiernym dymom z výfuku, môže stáť porucha palivového systému alebo problém s dodávkou vzduchu. Na vine teda môže byť hneď niekoľko komponentov, a to napríklad:

Pri zážihovom motore:

Pri vznetovom motore:


  • porucha vysokotlakového čerpadla paliva

  • porucha váhy vzduchu

  • porucha vstrekovačov

Pri oboch týchto motoroch však môže spaľovanie bohatej zmesi spôsobiť aj nadmerne upchatý vzduchový filter.

Spaľovanie bohatej zmesi sa však nemusí prejavovať len zvýšenou dymyvosťou. Čierny dym z výfuku totiž môže byť sprevádzaný okrem iného aj vysokou spotrebou paliva, obtiažnými štartami či stratou výkonu.

Veľmi dobrou správou však je, že z krátkodobého hľadiska nemôže spaľovanie bohatej zmesi motoru nijak výrazne uškodiť. Z dlhodobého hľadiska však môže spaľovanie bohatej zmesi viesť k závažným poruchám či problémom a práve to je dôvod, aby si tento problém vyriešil čo najskôr a nedával si zbytočne na čas.

Motor, ktorý spaľuje bohatú zmes produkuje nielen čierny dym z výfuku, ale taktiež produkuje väčšie množstvo sadzí. Tieto sadze sa dostávajú do motorového oleja, čo vedie k rýchlejšiemu zakarbónovaniu piestnych krúžkov, zaneseniu olejového filtra či mazacích kanálikov, cez ktoré je motorový olej vedený. Výsledkom je tak znehodnotený motorový olej a nedostatočné mazanie, čo vedie k väčšiemu opotrebeniu jednotlivých časti motora.

Čierny dym z výfuku teda nie je len syndróm načipovaného TDI ako si mnohí ľudia myslia. Táto farba dymu sa totiž môže objaviť pri každom automobile, ktorý spaľuje bohatú zmes.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Čierny dym z výfuku: Na akú poruchu upozorňuje?
G