AUTORIDE

Vedel si aké sú základné časti, ktoré tvoria automobil?

Motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Automobily sú veľmi zložité stoje, ktoré sa skladajú z veľkého množstva súčiastok. Celý automobil a jeho súčiastky sa však rozdeľujú na päť veľkých základných časti, ktoré spolu tvoria jeden celok.

V tomto článku si teda posvietime na hlavné časti automobilu, ako aj stručne zhrnieme, čo k daným častiam radíme.

Obsah

Medzi základné časti automobilu teda patrí:

1. Strojový spodok

Skladá sa z podvozku, hnacej sústavy automobilu a ostatného príslušenstva. Podvozok automobilu tvoria taktiež nápravy - hnacia, riadiaca, vlečná, viacprvková. Ďalej tiež pruženie, brzdový systém, kolesá, pneumatiky, riadenie, stabilizátor, spojovacie a kĺbové hriadele, silentbloky, rám, základná nosná časť automobilu a ostatné komponenty.

K strojovému spodku patrí taktiež aj hnacia sústava automobilu ako je prevodovka, motor, spojka, rozvodovka, diferenciál a množstvo ďalších komponentov.

2. Príslušenstvo automobilu

Patrí tu príslušenstvo strojového spodku, podvozku, karosérie a motora automobilu, ktoré je pre funkciu automobilu nepostrádateľné. Medzi príslušenstvo automobilu môžeme zaradiť:

  • osvetlenie

  • chladiaci systém

  • zapaľovací systém

  • ťažné zariadenie

  • sklápací systém strechy

3. Karoséria

Je časť automobilu, vo vnútri ktorej je vytvorený priestor pre využitie vozidla podľa jeho účelu. V karosérií automobilu je uložená hnacia sústava a prevodové ústrojenstvo.

Karoséria automobilu chráni posádku pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a vytvára tak vhodné podmienky na riadenie vozidla.

4. Výstroj automobilu

Patria tu pomocné zariadenia, ktoré sú s automobilom spojené ako napríklad prostriedky na ochranu automobilu, ochranné lišty dverí, bezpečnostné pásy, vnútorné osvetlenie a podobne.

5. Výbava automobilu

Patria tu prostriedky potrebné na údržbu a ochranu automobilu, ktoré s ním nie sú spojené. Je to náradie, ako napríklad plachta, výstražný trojuholník, rezervné koleso, snežné reťaze, hasiaci prístroj, sada na opravu defektu, bandasky na palivo a podobné veci.