Vieš, čo všetko patrí k povinnej výbave, teda čo by v tvojom aute nemalo chýbať?

Trabant two-stroke engine
Návody
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Povinná výbava je zoznam vecí, ktoré nesmú chýbať v žiadnom automobile. Tento zoznam sa však mení takmer každý rok, preto by bolo vhodné aby si skontroloval či sa v tvojom aute nachádzajú všetky tieto veci:

Autolekárnička

Obsah

Asi najdôležitejšou položkou povinnej výbavy je autolekárnička, ktorá musí zodpovedať normám platným v danom štáte, ktorom sa nachádzaš. Autolekárnička musí obsahovať kartu prvej pomoci ale dôležitý je aj jej dátum spotreby, ktorí nesmie byť prekročený.

Reflexná vesta

Reflexný odev sa musí nachádzať v každom automobile, v dosahu sedadla vodiča. Zákon však nehovorí o aký reflexný odev musí ísť, čiže namiesto reflexnej vesty môžeš mať napríklad bundu, nohavice, overal, pláštenku a podobne. Podstatný je aj počet reflexných viest (odevov) v aute.

Na Slovensku postačuje aby sa v aute nachádzala jedna reflexná vesta, no v niektorých krajinách v zahraničí požadujú, aby počet reflexných viest bol zhodný s počtom pasažierov v aute.

Výstražný trojuholník

Musí byť homologizovaný a musí sa nachádzať v ochrannom obale a pokiaľ je trojuholník bez obalu, musí byť zabezpečená jeho ochrana, aby sa pri preprave nepoškodil. V prípade nehody musí byť umiestnený minimálne 50 metrov za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste minimálne 100 metrov za vozidlom, tak, aby ho ostatní šoféri zreteľne videli.

Náhradné koleso

Koleso musí byť predpísaného druhu a rozmeru pre daný automobil a patrí k nemu aj hever (zdvihák) a kľúč, aby bol šofér schopný vymeniť si koleso v prípade potreby. Existujú aj výnimky, kedy náhradné koleso nie je potrebné, a to napríklad vtedy, ak je vozidlo vybavené všetkými pneumatikamy s technológiou umožňujúcou jazdu aj po defekte alebo ak je vybavené prostriedkami na opravu pneumatiky bez nutnej demontáže kolesa.

Okrem povinnej výbavy existuje aj doplnková výbava automobilu, ktorá však nie je nutná, no v prípade potreby a počas kritických situácií dokáže výrazne pomôcť.

Medzi túto výbavu patrí:

  • ťažné lano

  • hasiaci prístroj

  • reťaze na pneumatiky

  • žiarovky

  • poistky

  • štartovacie káble