Turbolag: O čo ide a ako ho eliminovať?

Turbo
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

V dnešnej dobe turbodúchadiel a honby za čo "najnižšími" emisiami je veľmi ťažké nájsť pod kapotou akéhokoľvek auta poriadny atmosférický motor.

Turbodúchadlom preplňované motory nahradzujú tie atmosférické ako na bežiacom páse, najmä kvôli ich vyššiemu výkonu. Turbomotory sú však často spájané so slovom turbolag.

Obsah

Čo je turbolag?

Turbolag je čas medzi okamihom, kedy stlačíš plynový pedál a okamihom, kedy pocítiš záťah turbodúchadlom preplňovaného motora. Je to čas, ktorý potrebuje výfukový systém a turbodúchadlo, aby sa vytvoril požadovaný impulz, ktorý navýši výkon.

Turbolag teda spôsobuje zotrvačnosť turbíny a doba, ktorá je potrebná na to, aby vývukové plyny dosiahli vyšší tlak. Kompresory tento problém nemajú, pretože sú poháňané priamo motorom a odozva na plyn je teda okamžitá.

Ako znížit turbolag?

Bojovať proti turbolagu môžeme niekoľkými spôsobmi, ako napríklad znížením zotrvačnosti turbíny, napríklad znížením jej hmotnosti alebo použitím ložisiek s menším trením.

1. Menšie turbodúchadlo

Model turbodúchadla

Menšie turbodúchadlo sa roztočí skôr, pretože mu tomu stačí oveľa menej energie z výfukových plynov ako väčšiemu turbodúchadlu. Problém malého turbodúchadla je však fakt, že nedokáže do motora natlačiť rovnaké množstvo vzduchu ako väčšie turbodúchadlo pri rovnakých otáčkach.

Tento problém sa rieši zvyšovaním otačok turbodúchadla, ktoré sa však nedajú zvyšovať donekonečna. Veľmi vysoké otáčky taktiež prispievajú k rýchlejšiemu opotrebovaniu turbodúchadla.

2. Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek

Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek

Turbodúchadlá s variabilnou geometriou používajú pohyblivé lopatky na nastavenie prietoku vzduchu do turbíny, napodobňujú tak turbodúchadlo optimálnej veľkosti v celej výkonovej krivke.

Výsledkom je turbodúchadlo bez pozorovateľného turbolagu.

3. Twin-scroll turbo

Twin-scroll turbodúchadlo

Tento typ turbodúchadla má v turbínovej časti dva kanály pre prívod výfukových plynov. Ku každému z týchto kanálov vedú zvody tak, aby podtlak neuberal energiu výfukovým plynom počas toho, ako sa výfukový ventil jedného valca ešte nezatvoril, no jeho sací ventil sa už začal otvárať. Ak je zapaľovanie vo valcoch v poradí 1-3-4-2, povedú do jedného kanála zvody z valcov 1 a 4 a do druhého kanálu zvody z valcov 2 a 3.

V takomto prípade nedôjde k úbytku energie výfukových plynov, pretože valec 3, ktorý by uberal energiu výfukovým plynom z valca 1, nie je napojený na rovnaké potrubie. Twin-scroll turbodúchadlo nemá takmer žiaden turbolag.

Nevýhodou pri Twin-scroll turbodúchadle je jeho náročnosť, ale aj to, že je potrebné mať párny počet valcov, aby do každého kanálu prúdili výfukové plyny z rovnakého počtu valcov.

4. Sekvenčne pracujúce Twin-turbo

Twin-turbo sú v podstate dve turbodúchadlá pracujúce buď paralelne (spoločne) alebo sekvenčne (samostatne). V sekvenčnej konfigurácií, beží jedno menšie turbodúchadlo pri nízkych otáčkach a druhé väčšie sa zapne pri väčších vopred stanovených otáčkach motora.

Sekvenčné turbodúchadlá znižujú turbolag, ale vyžadujú zložité sady potrubí na napájanie oboch turbodúchadiel.

5. Blow off ventil

Blow off ventil

Blow off ventil, je ventil, ktorý uvoľnuje tlak v motoroch preplňovaných turbodúchadlom tak, že stlačený vzduch vypustí priamo do ovzdušia. Úlohou blow off ventilu je zabrániť vzniku vysokého tlaku, v priestore medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapokou.

Blow off ventil taktiež redukuje turbolag. Bez blow off ventilu znižuje nahromadený tlak otáčky turbíny turbodúchadla, čo znamená, že pri následnom zošliapnutí plynu potrebuje turbo dlhší čas na to, než sa opäť roztočí na otáčky, pri ktorých skončilo po vyšliapnutí plynového pedálu.

Záver

Samozrejme exsistuje viacero spôsobov, ktorými sa dá znižovať turbolag, avšak toto sú tie najčastejšie. Niektorí šoféri si však turbolag pletú s nízkymi otáčkami motora. Ak sú otáčky motora veľmi nízke, môže čakanie na zrýchlenie trvať aj niekoľko sekúnd. Toto čakanie však nie je turbolag, ale len nesprávny výber prevodovej rýchlosti.