AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Twin-turbo: Ako funguje a aké sú jeho výhody, nevýhody?

Publikoval Denis -

Označenia ako Twin-turbo či Bi-turbo nesú preplňované motory, ktoré sú vybavené dvoma turbodúchadlami. Tieto dve turbodúchadla pracujú buď v paralelnej konfigurácii (spoločne) alebo v sekvenčnej konfigurácii (samostatne).

Paralelne pracujúce Twin-turbo:

Obsah

Pri tejto konfigurácii sú obe turbodúchadla rovnako veľké, pričom jedno turbodúchadlo je poháňané jednou polovicou a druhé druhou polovicou výfukových plynov z motora a obe pracujú naraz. Vo väčšine prípadov je však stlačený vzduch z oboch turbodúchadiel zmiešaný v spoločnom nasávacom potrubí a poslaný do jednotlivých valcov. S takýmto riešením preplňovania sa môžeš stretnúť najmä pri viacvalcových motoroch.

Malé turbodúchadlá majú nízku zotrvačnosť a tak na roztočenie turbíny stačí v podstate len malé množstvo energie z výfukových plynov, preto sa pri paralelnej konfigurácii často používajú dve malé turbodúchadlá namiesto dvoch veľkých.

Sekvenčne pracujúce Twin-turbo:

V sekvenčnej konfigurácií, ktorá sa využíva častejšie, je jedno turbodúchadlo malé a druhe zasa väčšie. Menšie turbodúchadlo pracuje pri nízkych otáčkach, v stredných bežia obe a pri vyšších vopred stanovených otáčkach motora pracuje už len veľké turbodúchadlo samostatne. Pri tejto konfigurácii však môžu turbodúchadlá pracovať aj tak, že menšie turbodúchadlo bude pracovať v celom spektre otáčok a väčšie sa k nemu zapojí iba vo vysokých otáčkach.

Dôvod prečo sa používajú dve rozdielne veľké turbodúchadla je veľmi jednoduchý. Veľké turbodúchadla nie sú tak efektívne pri nízkych otáčkach, čo vedie k nižšiemu tlaku v sacom potrubí. Naopak menšie turbodúchadlá sa rýchlejšie otáčajú pri nižších otáčkach, ale nemôžu dodávať dostatok stlačeného vzduchu pri vyšších otáčkach.

Sekvenčne pracujúce Twin-turbo spĺňa ako nároky na vysoký výkon, tak aj nároky na pružnosť motora v nízkych otáčkach. Okrem toho pomáha Twin-turbo značne znížiť oneskorenie turbodúchadla, takzvaný TURBOLAG. Táto konštrukcia si však vyžaduje zložité sady potrubí na napájanie oboch turbodúchadiel.

Výhody:

  • Twin-turbo spĺňa nároky na vysoký výkon, ale aj nároky na pružnosť motora v nízkych otáčkach

  • Twin-turbo vo výraznej miere eliminuje turbolag

Nevýhody:

  • Vysoká cena

  • Zložitá konštrukcia

  • Vyššie náklady na servis