AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Twin-scroll turbo: Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Publikoval Denis -

Twin-scroll turbo je typ turbodúchadla, ktoré má v turbínovej časti dva kanály pre prívod výfukových plynov. K jednému aj druhému kanálu Twin-turba vedú výfukové zvody z valcov tak, aby podtlak neuberal energiu výfukovým plynom jedného valca, zatiaľ čo sa výfukový ventil iného valca ešte nezatvoril, no jeho sací ventil sa už začal otvárať.

Ak je zapaľovanie vo valcoch v poradí 1-3-4-2, povedú do jedného kanála zvody z valcov 1 a 4 a do druhého kanála zvody z valcov 2 a 3. V takomto prípade nedôjde k úbytku energie výfukových plynov, pretože valec 3, ktorý by uberal energiu výfukovým plynom z valca 1, nie je napojený na rovnaké potrubie. Tieto dve potrubia (zvody) sa spájajú až pri turbíne.

Obsah

Výhodou Twin-scroll turbodúchadla je lepšia plniaca účinnosť a rýchlejšia reakcia motora, hlavne v nízkych otáčkach. Nevýhodou pri Twin-scroll turbodúchadle je však náročná konštrukcia výfukových zvodov, ale aj to, že je potrebné mať párny počet valcov, aby do každého kanálu prúdili výfukové plyny z rovnakého počtu valcov.

Výhody Twin-scroll turbodúchadla:

  • Cena podobná ako pri jednoduchom turbodúchadle

  • Účinnosť podobná ako pri Twin-turbe

  • Dobrá spoľahlivosť

Nevýhody Twin-scroll turbodúchadla:

  • Náročná konštrukcia výfukových zvodov

  • Obtiažne konštrukčné riešenie pri motoroch s vyšším počtom valcov