Logo Autoride.sk

Blow off ventil, vieš k čomu slúži toto zariadenie?

Publikoval Denis -

Blow off ventil, tiež nazývaný ako Pop off ventil, je ventil, ktorý uvoľnuje tlak v motoroch preplňovaných turbodúchadlom. Blow off ventil uvoľnuje stlačený vzduch priamo do ovzdušia. Úlohou Blow off ventilu je zabrániť vzniku vysokého tlaku medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapokou a teda aj znížiť opotrebovanie motora, ale aj samotného turbodúchadla.

Obsah

Ako fungue blow off ventil

Počas uvoľnovania stlačeného vzduchu vzniká charakteristické syčanie alebo pískanie, v závislosti od konštrukcie výstupu. Niektoré ventily sú vybavené výstupom v tvare trubice, vďaka čomu sa tento zvuk zámerne zosiluje. Niektorí majitelia automobilov s preplňovanými motormi si kupujú tento ventil výhradne pre jeho zvukový efekt, aj vtedy, ak si to motor nevyžaduje.

Blow off ventil je spojený cez podtlakovú hadicu so zberačom nasávacieho potrubia za škrticou klapkou. Keď je škrtiaca klapka otvorená, tlak vzduchu je na oboch stranách piestu Blow off ventilu rovnaký a pružina udržuje piest dole.Ak je však škrtiaca klapka zatvorená, tlak stlačeného vzduchu z turbodúchadla vytlačí piest ventilu hore a otvorí tak tlaku vzudchu výstup do atmosféry, alebo naspäť do turbodúchadla.

Čo je úlohou blow off ventiluBez Blow off ventilu sa nahromadený tlak medzi škrtiacou klapkou a turbodúchadlom vracia naspäť cez voľne sa točiacu turbínu turbodúchadla, čím ju spomaľuje, čo veľmi negatívne vplýva na ložiská turbodúchadla a skracuje tak jeho životnosť.Blow off ventil taktiež redukuje turbo lag. Bez Blow off ventilu znižuje nahromadený tlak otáčky turbíny turbodúchadla, čo znamená, že pri následnom zošliapnutí plynu potrebuje turbo dlhší čas na to, než sa opäť roztočí na otáčky, pri ktorých skončilo po vyšliapnutí plynového pedálu.

Existujú tri typy Blow off ventilov:

Atmosférický

Atmosférické ventily vypúšťajú nahrromadený tlak priamo z potrubia do okolia. Tieto ventily sa vyznačujú hlasným syčivým alebo pískavým zvukom.

Recirkulačný

Vháňa nahromedený tlak naspäť do sacieho traktu pred vstupom pred vstup do turbodúchadla. Tento typ Blow off ventilu je v porovnaní s atmosférickým ventilom tichší, preto ho využívajú automobily, ktoré musia spĺňať rôzne hlukové alebo emisné normy.

Dual port

Kombinácia vyššie spomenutých ventilov.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Blow off ventil, vieš k čomu slúži toto zariadenie?
G