Riadenie automobilu: Jeho funkcia a možné typy

Vôľa v riadení
Pod kapotou
Publikoval Denis

Riadenie je veľmi zložitý, no nevyhnutný systém každého automobilu, ktorý nám umožňuje meniť smer podľa požadovanej potreby. Nie je to len volant, ktorý nám dodáva kontrolu nad vozidlom. Je to súbor tyčí, čapov a kĺbov vďaka ktorým ide vozidlo presne tam, kam chceme.

V tomto článku si posvietime na viacero druhov riadenia, ktoré sa využívajú v automobiloch a napíšeme si o tom, ako fungujú.

Obsah

Riadiaci mechanizmus:

Riadenie sa skladá z volantu stĺpika riadenia, hriadeľa, prevodovkou riadenia a vychyľovacím mechanizmom.

Prevodovka riadenia - jej úlohou je násobiť a prevádzať otáčavý pohyb volantu na vychyľovací mechanizmus.

Vychyľovací mechanizmus - jeho úlohou je prenášať pohyby riadenia, ktoré vytvára prevodovka riadenia na kolesá automobilu. Vychyľovací mechanizmus sa skladá zo spojovacích tyčí, čapov spojovacích tyčí a jej páky.

  1. Volant

  2. Stĺpik riadenia

  3. Ozubená tyč a pastorok

  4. Spojovacie tyče

  5. Kĺb

Typy riadenia automobilov:

Podľa spôsobu ovládania:

Priame - pôsobí len sila šoféra.

S posilňovacím zariadením - sila šoféra je doplňovaná silou posilňovača riadenia (hydraulického, elektrického, vzduchového...), v dnešnej dobe sa najčastejšie využívajú elektrické posilňovača riadenia.

Podľa druhu ovládacieho prvku:

Volantové - ovládané pomocou volantu

Riadidlové - ovládané pomocou dvojramennej pákyPákové - ovládané pomocou ručnej jednoramennej páky

Podľa druhu prevodu:

  • závitovkové (šnekové)

  • hrebeňové

  • maticové

  • maticové guličkové

1. Závitovkové riadenie (šnekové)

Tento typ riadenia sa už v dnešnej dobe nepoužíva. Využíval sa najmä v nákladiakoch v dobách dávno minulých. Na hriadeli volantu je závit, ktorý otáča ozubením, čím posúva čap alebo kladku, ktoré následne otáčajú pákou riadenia.

Výhodou tohoto riadenia je možnosť ovládať ťažké nákladné vozidlá bez toho, aby boli vybavené posilňovačom riadenia. Naopak nevýhodou tohoto typu riadenia je jeho náchylnosť na mechanické opotrebovanie.

2. Hrebeňové riadenie

Toto riadenie má prevod s pastorkom a ozubenou tyčou. Pastorok je umiestnený na tyči riadenia a je spojený svojím ozubením s ozubenou tyčou, ktoré k sebe pritláča pružina. Pri otáčaní volantom posúva ozubenie pastorku ozubenú tyč, ktorá následne otočí kolesá do požadovanej polohy pomocou spojovacích tyčí.

Tento typ riadenia sa pri osobných automobiloch využíva najčastejšie, vďaka jeho jednoduchej konštrukcii, jednoduchým opravám, presnosti a dlhej životnosti.

3. Maticové riadenie

Má prevod so skrutkou a maticou. Pri otáčaní volantom posúva skrutka maticu, ktorá následne nato otáča páku riadenia. Maticové riadenie sa dnes už nepoužíva, najmä kvôli jeho sklonom k vzniku vôle. Nahradilo ho maticové riadenie guličkové.

4. Maticové riadenie guličkové

Funguje na rovnakom princípe ako predošlé riadenie a má aj podobnú konštrukciu, s tým rozdielom, že na zníženie trenia sa používa valivé uloženie. Medzi maticou a skrutkou sa nachádza nekonečná rada guličiek.

Tento typ riadenia sa používa dodnes, no je na ústupe. V moderných vozidlách je maticové guličkové riadenie vždy vybavené posilňovačom riadenia.