Chudobná zmes: Aký vplyv má na motor?

Spaľovanie zmesi v hlave valcov
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Chudobná zmes je zmes, ktorá obsahuje viac vzduchu, ako je potrebné na dokonalé spálenie paliva.

Súčiniteľ prebytku vzduchu tejto zmesi teda je λ > 1. To znamená, že do valcov sa dostáva menej paliva, ako sa dá spáliť.

Obsah

Kedy nastáva spaľovanie chudobnej zmesi?

V režime spaľovania chudobnej zmesi sa dosahuje najnižšia možná spotreba motora. Pri malom zaťažení motora nie je výkon nijak zaujímavý parameter a tak sa prioritou stáva spotreba paliva.

V takomto prípade je tak jednoznačnou voľbou pre tento režim motora nastavenie mierne chudobnej zmesi (λ > 1), pri ktorej sa dosahuje najväčšia úspora paliva.

Aký nepriaznivý vplyv má chudobná zmes na motor?

Pri spaľovaní chudobnej zmesi hrozí absencia vnútorného chladenia. To môže viesť k tepelnému preťaženiu niektorých komponentov motora, ako napríklad piestov, ventilov a sviečok. Väčšie lokálne teploty v spaľovacom priestore však zároveň výrazne zvyšujú riziko detonačného spaľovania.

Okrem toho treba vedieť, že chudobná zmes horí dlhšie ako normálna zmes, čo spôsobuje rovnaký jav ako pri oneskorenom zapaľovaní. Pri spaľovaní chudobnej zmesi totiž môže dochádzať k výfuku zmesi cez výfukový ventil ešte počas toho, ako zmes horí.

Ak sa tak stane, vedie to k strieľaniu do výfuku, ktoré z dlhodobého hľadiska poškodzuje motor, komponenty výfuku a pri preplňovaných motoroch aj samotné turbodúchadlo.

Čo vedie k spaľovaniu chudobnej zmesi?

Spaľovanie chudobnej zmesi môže byť spôsobené napríklad poruchou palivového čerpadla, upchatým palivovým filtrom, ale aj chybnou váhou vzduchu (merač hmotnosti vzduchu) či netesnosťami sacieho potrubia.

Zabúdať však netreba aj na to, že vznetový motor bežne pracuje (pokiaľ všetko funguje tak ako má) s chudobnou zmesou, a to aj pri veľkom zaťažení či plnom výkone, kedy sa súčiniteľ prebytku vzduchu len blíži zloženiu stechiometrickej zmesi. Zmes je chudobná, má väčší podiel vzduchu, ako by k určitému množstvu paliva patrilo a súčiniteľ prebytku vzduchu je λ > 1.

Vznetový motor totiž vstrekuje palivo do valca počas fázy kompresie a po vstreknutí paliva sa tak zároveň začína fáza horenia. Väčší podiel paliva v zmesi by sa teda nestihol so vzduchom dobre premiešať, čo by viedlo k nadmernej dymivosti motora.