AUTORIDE

Motorové oleje: Ako si vybrať správny olej do auta?

Nalievanie motorového oleja
Pod kapotou
Publikoval Daniel  

Motorové oleje sú technicky veľmi zložité výrobky, ktoré sa používajú ako mazivá pre piestové spaľovacie motory.

Motorové oleje plnia funkciu ako mazaciu, tak aj chladiacu, čistiacu, ale taktiež chránia motor pred koróziou.

Obsah

Požiadavky, ktoré sa kladú na motorové oleje:

 • minimalizovanie trenia a opotrebovania

 • odolnosť olejového filmu proti pretrhnutiu

 • zníženie spotreby paliva

 • priľnavosť k trecím plochám

 • zabránenie povrchovému poškodeniu

 • tepelná stabilita

 • odolnosť proti oxidácií

 • viskozita a tekutosť pri nízkych teplotách

 • čo najmenšia závislosť viskozity od teploty

 • ochrana pred koróziou

 • potlačenie penivosti

 • tesniaca schopnosť

 • nízka prchavosť

 • dobrá tepelná vodivosť

 • chladiaca efektivita

A množstvo ďalších, vďaka čomu je jasné, prečo je motorový olej jednou z najdôležitejších prevádzkových kvapalín v automobile.

Ak sa teda chystáš sa na výmenu oleja, no nevieš, ktorý motorový olej je pre motor tvojho auta ten správny, si tu správne. Na zvolenie správneho motorového oleja potrebuješ vedieť niečo o označení motorových olejov. Označenie olejov teda slúži na to, aby sme dokázali vybrať pre motor nášho štvorkolesového miláčika ten najlepší motorový olej.

Všetko potrebné na výber toho správneho motorového oleja sa dozvieš v dnešnom článku, no najskôr si poďme niečo povedať o rozdelení motorových olejov.

Podľa spôsobu výroby sa motorové oleje delia na:

1. Minerálne motorové oleje

Minerálne oleje sa vyrábajú spracovaním ropy. Ropa je najskôr zbavená vody a mechanických nečistôt, následne sa použitím frakčnej destilácie (proces rozdeľovania chemických látok podľa bodu varu, zahrievaním teploty, pri ktorej sa jednotlivé frakcie/zložky vyparujú) rozdeľuje na petrolejové, benzínové, naftové a olejové frakcie. Výroba pokračuje ďalšími destiláciami, kde sa zo základnej olejovej frakcie oddeľuje olej a mazut. Poslednou destiláciou dostaneme základ pre motorový olej.

2. Syntetické motorové oleje

Tieto oleje sa vyrábajú syntézou (chemická reakcia, pri ktorej zlúčením dvoch alebo viacerých prvkov vznikne produkt, ktorý je zložitejší ako predošlé látky) z odlišných látok ako je ropa. Syntetické oleje majú vyššiu tekutosť pri nižších teplotách a majú menšiu odparnosť. Majú lepšie mechanické a chemické vlastnosti, no sú aj drahšie, ako minerálne oleje.

3. Polosyntetické motorové oleje

Je to zmes syntetického a minerálneho oleja, pričom pomer syntetického oleja nie je vyšší ako 30%. Sú navrhnuté tak, aby mali výhody syntetických olejov a cenu minerálnych olejov.

Takže teraz už vieš základné informácie o motorových olejoch. Poďme však ďalej a pozrime sa na dva základné a najdôležitejšie parametre motorového oleja, ktorými sú viskozita a výkonnostná trieda.

Viskozita motorových olejov:

Viskozita je konštantná veličina, ktorá vyjadruje mieru vnútorného trenia, respektíve vyjadruje odpor, ktorým tekutina (v našom prípade motorový olej) pôsobí proti silám snažiacim sa posunúť jeho najmenšie častice. Viskozita teda vyjadruje tečivosť kvapalín. Táto veličina je však premenná a závislá od teploty. Počas činnosti motora však dochádza k zmenám teploty a tlaku, čím sa mení aj viskozita oleja. Avšak pre optimálne mazanie je žiadúce, aby sa viskozita motorového oleja menila v závislosti od teploty čo najmenej.

Závislosť viskozity oleja od teploty sa vyjadruje viskóznym indexom, pričom čím vyššia je jeho hodnota, tým menej sa mení viskozita oleja pri zmenách teploty a tým je motorový olej kvalitnejší.

Viskózne vlastnosti motorových olejov:

Pre bežnú charakteristiku viskóznych vlastností motorových olejov sa používa výhradne špecifikácia SAE (Society od Automotive Engineers, USA), ktorá používa na klasifikáciu motorových olejov 6 zimných tried označených číslom sa písmenom W, ako napríklad 5W a 5 letných tried, označených len číslicou.

Zimné triedy motorových olejov:

Číslice a písmeno W od 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W označuje zimnú viskozitu oleja. Čím je číslo nižšie, tým nižšia teplota (viac do mínusu) pod nulou môže byť bez toho, aby olej zhustol.

Letné triedy motorových olejov:

Druhé číslice za pomlčkou od 20, 30, 40, 50 a 60 označujú letnú viskozitu oleja. Čím vyššie je toto číslo, tým vyššia môže byť teplota okolia pri prevádzke motora, pričom olej ostáva dostatočne hustý na to, aby zabezpečil správne mazanie motora.

Pokiaľ je pri označení oleja použitá len jedna z týchto dvoch tried, znamená to, že ide o motorový olej jednostupňový, a to buď letný alebo zimný. Ak je motorový olej označený oboma triedami, ide o olej viacstupňový a teda celoročný.

Motorové oleje a ich použitie pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE:

- SAE 30 (od -5°C do +40°C)- SAE 40 (od -0°C do +45°C)- SAE 20W-50 (od -15°C do +50°C)- SAE 15W-40 (od -20°C do +45°C)- SAE 10W-40 (od -25°C do +35°C)- SAE 5W-40 (od -30°C do +30°C)- SAE 5W-30 (od -30°C do +25°C)- SAE 0W-30 (od -50°C do +30°C)

Výkonnostná kategória motorových olejov:

Výkonnostná kategória charakterizuje okamžité, ale aj dlhodobé vlastnosti oleja pri rôznych pracovných podmienkach a zmenách zaťaženia motora. Veľmi dôležité sú totiž vlastnosti ako napríklad odparovanie, ochrana proti oteru, oxidácia, korózia stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín, oxidačná stabilita oleja, penenie oleja, úspora paliva a ďalšie podobné vlastnosti.

Pre označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:

Klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA)Klasifikácia ACEA (Association des Constructeurs Européens d Automobile, EU)Normy výrobcov automobilov a motorov (VW, Volvo, Tatra)Klasifikácia Mil-L (normy amerických výrobcov)Klasifikácia ILSACKlasifikácia CCMC (Comité des Constructeurs d Automobile du Marche Commun, EU)

V súčasnosti sa však pre určenie výkonnostných noriem motorových olejov používajú predovšetkým špecifikácie API, ACEA a normy výrobcov automobilov a motorov.

Klasifikácia API:

Klasifikácia API rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na zážihové (benzínové), ktoré sú označené písmenom S a vznetové (dieselové), označené písmenom C. K týmto dvom poznávacím písmenám sa pridávajú ešte ďalšie písmená podľa abecedy, napríklad SL alebo CB. Čím je toto druhé písmeno v abecede ďalej, tým má olej vyššiu výkonnostnú triedu a teda aj kvalitu.

Natrafiť však môžeš aj na označenie olejov ako napríklad SL/CB. V takomto prípade ide o olej, ktorý je možné použiť ako v zážihových, tak aj vznetových motoroch. Keďže však začína toto označenie písmenom S, je tento olej primárne určený pre zážihové motory. Ak by však prvé písmeno označenia bolo C, išlo by o olej určený primárne pre vznetové motory.

Keďže sme v Európe, stretávame sa najčastejšie s klasifikáciou ACEA, poprípade normami výrobcov automobilov a motorov.

Klasifikácia ACEA delí nové motorové oleje do troch skupín:

A/B - Oleje pre benzínové a pre naftové motory osobných a ľahkých dopravných vozidiel, ktoré sa označujú písmenom a číslicou od A1 až po A5 pre benzínové a od B1 až po B5 pre naftové motory.

C - Oleje kompatibilné s katalyzátormi a filtrom pevných častíc C1, C2, C3, C4

E - Pre vysokovýkonné motory nákladných áut E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

Normy výrobcov automobilov a motorov:

Mnohí výrobcovia však požadujú od motorových olejov splnenie ďalších požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v metodike predchádzajúcich klasifikácií.

Najznámejšie sú tieto normy:

VW 501.01 - Oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory

VW 500.00 - Oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory

VW 505.00 - Oleje pre nepreplňované i preplňované naftové motory

VW 505.01 - Oleje pre motory PUMPA-DÝZA s predĺženým výmenným intervalom

VW 507.00 - Oleje pre naftové motory, vhodné pre motory s filtrom pevných častic

Ako si vybrať správny olej do auta?

Do dnešných motorov automobilov a používajú polosyntetické, minerálne, no predovšetkým syntetické motorové oleje, hlavne z dôvodu, že sú nízkoviskózne (riedke), čím znižujú spotrebu paliva, predlžujú životnosť motora, ale aj interval výmeny motorového oleja. To však neznamená, že naliatím syntetického oleja do motora je možné predĺžiť interval výmeny oleja stanovený výrobcom.

Povedzme si to na rovinu, ten je predĺžený až-až a mnoho automechanikov či iných odborníkov na autá a motory odporúča skracovať tento výrobcom stanovený interval výmeny oleja.

Polosyntetické motorové oleje sú hydrokrakované motorové oleje s vyššou tepelnou stabilitou v porovnaní s minerálnymi olejmi. Minerálnym olejom sa dnes už väčšina výrobcov automobilov a motorov vyhýba, hlavne kvôli ich vysokej viskozite, nižšej tepelnej odolnosti a horším mazacím schopnostiam v porovnaní s polosyntetickými a syntetickými olejmi.

Benzínové motory sú k olejom šetrnejšie ako dieselové motory. To znamená, že nároky na motorový olej pre dieselové motory sú vyššie. Práve z tohoto dôvodu sa okrem motorových olejov vyrobených ako pre benzínové, tak aj dieselové motory, vyrábajú ako som už spomínal aj špecializované oleje určené len pre dieselové alebo pre benzínové motory.

Úplne najlepšie však urobíš, ak do motora svojho automobilu naleješ olej, ktorý odporúča, respektíve predpisuje výrobca. Majitelia starých automobilov do ktorých nechcú vrážať peniaze, pričom ich motory vykazujú spotrebu alebo presakovanie motorového oleja však môžu použiť viskóznejšie motorové oleje, čím sa dočasne obmedzí únik motorového oleja.

Spotreba motorového oleja:

Ak sa chystáš na výmenu motorového oleja, je vhodné, aby si si okrem množstva oleja, ktoré do motora naleješ dokúpil ešte 1 liter rovnakého oleja. Vďaka tomu môžeš predísť možnej zámene oleja v prípade, že by ho bolo potrebné počas intervalu doplniť.

Zabúdať by si totiž nemal na bežnú spotrebu motorového oleja. Aj ten najlepší motor naplnený tým najkvalitnejším olejom má totiž svoju bežnú spotrebu oleja. Spotrebu motorového oleja udáva výrobca motora, no pri bežných automobiloch sa pohybuje od 0,3 litra až po 1 liter na jeden interval výmeny.

Na túto bežnú spotrebu paliva má však výrazný vplyv štýl jazdy. Ak svoje auto ženieš až príliš často do červeného poľa otáčkomera, môže byť bežná spotreba motorového oleja ešte o niečo vyššia než tá, ktorú udáva výrobca. K tejto bežnej spotrebe motorového oleja dochádza pri prieniku oleja do spaľovacieho priestoru. Mať teda liter oleja rovnakej značky a špecifikácie vždy po ruke sa teda oplatí.

Interval výmeny motorového oleja:

Na záver by si okrem výberu správneho oleja do motora automobilu nemal zabúdať ani na dodržiavanie správneho intervalu výmeny, no taktiež by si nemal spolu miešať oleje rôznej špecifikácie či používať "magické" produkty na predĺženie životnosti oleja a jeho intervalu výmeny.

Ak používaš minerálny olej, nemal by si pri výmene oleja použiť iným ako opäť minerálny olej. Syntetický olej totiž rozpúšťa usadeniny v motore a práve preto je pri prechode z minerálneho oleja na syntetický, potrebné najskôr motor prečistiť, aby sa predišlo zaneseniu kanálikov mazacieho systému motora. Z toho vyplýva, že syntetický, no ani polosyntetický motorový olej sa nesmie miešať s minerálnym.

Ak sa totiž týmito pravidlami neriadiš, je úplne jedno, aký motorový olej do auta dáš. Pokojne kúp ten najlacnejší, aby si čo najviac ušetril a ostali ti peniaze na riešenie problémov a porúch, ktoré spôsobilo použitie nesprávneho motorového oleja.