EDS: Na čo slúži systém elektronickej uzávierky diferenciálu?

Odtlačky pneumatík na snehu
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin  —  Aktualizované

EDS je systém elektronickej uzávierky diferenciálu, z angličtiny Electronic Differential System nazývaný aj ako Electronic Differential Lock. Tento systém chráni automobil pred šmykom počas akcelerácie alebo brzdenia.

V tomto článku si v skratke posvietime na systém EDS, jeho funkciu a limit rýchlosti, do ktorej je tento systém aktívny.

Obsah

Ako funguje systém EDS?

Systém EDS neustále dostáva informácie o otáčkach kolies od snímača ABS a vyhodnocuje ich. Na základe týchto informácií EDS pribrzdí koleso, ktoré začne prešmykovať, čím zabezpečí prenos výkonu na druhé koleso nápravy, ktoré má lepšiu priľnavosť.

Pribrzďovaním prešmykujúceho kolesa uľahčuje EDS rozjazd na šmykľavom povrchu vozovky. Počas rovnakých adhéznych podmienok medzi pneumatikami a povrchom vozovky, rozdeľuje diferenciál rovnako veľký krútiaci moment a na každé koleso sa teda prenáša 50% hnacej sily.

Ak sa však dostane jedna strana automobilu na šmykľavý povrch, určuje veľkosť prenášaného hnacieho momentu práve prešmykujúce koleso. Bez EDS systému sa pri takto rozdielnych podmienkach stáva, že koleso na klzkej vozovke prešmykuje a druhé len stojí, čo znamená, že sa automobil nepohne.

Automobil ktorý je však vybavený systémom EDS, začne v takomto prípade okamžite reagovať a EDS systém začne pribrzďovať prešmykujúce koleso, čím pomôže vyrovnať nepomer medzi kolesami a hnacia sila sa prenesie na koleso s lepšou priľnavosou.

Vďaka pribrzďovaniu prešmykujúceho kolesa môže koleso s vyššou priľnavosťou preniesť silu na vozovku a automobil sa teda môže pohnúť.

Komponenty elektronickej uzávierky diferenciálu

1. Riadiaca jednotka EDS

Riadiaca jednotka EDS je mozgom systému, spracováva signály z rôznych senzorov a spúšťa potrebné činnosti na optimalizáciu trakcie. Riadiaca jednotka neustále analyzuje vstupy zo snímačov rýchlosti kolies a určuje, kedy použiť brzdnú silu na jednotlivé kolesá.

2. Snímače rýchlosti kolies

Tieto snímače sú umiestnené na každom hnanom kolese a zohrávajú kľúčovú úlohu v systéme EDS. Monitorujú rýchlosť otáčania každého kolesa a prenášajú informácie do riadiacej jednotky. Keď riadiaca jednotka zaznamená výrazný rozdiel v rýchlosti kolies, aktivuje brzdenie.

3. Modulácia brzdnej sily

Systém EDS dokáže podľa potreby aplikovať brzdnú silu na jednotlivé kolesá na základe údajov, ktoré dostane zo snímačov rýchlosti kolies. Moduláciou brzdnej sily je systém schopný udržiavať optimálnu trakciu a zabezpečiť plynulú jazdu.

Výhody elektronickej uzávierky diferenciálu

Lepšia trakcia

Hlavnou výhodou systému EDS je lepšia trakcia na klzkom alebo nerovnom povrchu. Prerozdelením krútiaceho momentu na koleso s lepšou priľnavosťou systém zabraňuje systém pretáčaniu kolies a pomáha udržiavať kontrolu nad vozidlom.

Lepšia stabilita

Systém EDS prispieva k celkovej stabilite vozidla tým, že zabraňuje nadmernému pretáčaniu kolies. To sa hodí najmä pri prejazde zákrutami, pretože umožňuje vozidlu udržiavať predvídateľnú dráhu a znižuje pravdepodobnosť straty kontroly.

Nevýhody systému EDS

Systém EDS ti nepomôže, pokiaľ sa obe kolesá nachádzajú na rovnakom povrchu. Tento systém totiž funguje len vtedy, ak sa aspoň jedno koleso dostane na povrch, ktorý je menej šmykľavý ako povrch pod druhým kolesom.

Brzdy

Tento systém značne zaťažuje brzdy a preto sú automobily s EDS vybavené automatickým vypínaním tohoto systému, v prípade ak by došlo k prehriatiu bŕzd.

Pri akej rýchlosti systém EDS nefunguje?

Tachometer

Systém elektronickej uzávierky diferenciálu funguje len do rýchlosti 40 km/h pri aute s predným/zadným pohonom a 80 km/h pri aute s pohonom štyroch kolies. Po prekročení týchto rýchlostí sa systém vypne.

Táto rýchlosť je len orientačná a môže sa líšiť podľa modelu auta, preto pre definitívnu odpoveď odporúčame pozrieť si manuál ku konkrétnemu modelu.

EDS v moderných autách

Elektronická uzávierka diferenciálu je základom moderných automobilov a mnohí výrobcovia zahrnuli systém EDS do svojich vozidiel, najmä vďaka výhodám, ktoré majú pozitívny vplyv na bezpečnosť.

EDS systém je súčasťou elektronického stabilizačného systému ESP a systému regulácie prešmykovania kolies ASR.

Zaujímavosti o systéme EDS

  1. Počiatky v motoristickom športe: Vývoj elektronickej uzávierky diferenciálu siahajú až do motoristického športu, kde je optimalizácia trakcie a ovládania vozidla kľúčová. Táto technológia bola neskôr prispôsobená pre použitie v osobných automobiloch.

  2. Integrácia s inými systémami: EDS často pracuje v tandeme s inými riadiacimi systémami vozidla, ako je elektronická stabilizačná kontrola (ESC) a protiblokovací brzdový systém (ABS). Bezproblémovou integráciou s týmito systémami dokáže EDS ďalej zlepšiť stabilitu a ovládateľnosť vozidla.

  3. Adaptívne schopnosti: Niektoré pokročilé systémy EDS sa dokážu prispôsobiť rôznym jazdným podmienkam a štýlom. Tieto systémy analyzujú rôzne parametre, ako je napríklad povrch vozovky či zaťaženie vozidla, aby tak doladili fungovanie EDS v rôznych podmienkach.

Často kladené otázky o systéme EDS

Otázka: Ako sa EDS líši od diferenciálu s obmedzenou svornosťou (LSD)?

Odpoveď: Aj keď sú systémy EDS aj LSD (Limited Slip Differential, nie tá skratka, ktorú máš možno na mysli) navrhnuté na zlepšenie trakcie a ovládateľnosť vozidla, princíp fungovania týchto systémov sa líši. EDS využíva elektronické snímače a moduláciu brzdnej sily na prerozdelenie krútiaceho momentu, zatiaľ čo LSD sú v podstate mechanické zariadenia, ktoré na riadenie rozdeľovania krútiaceho momentu využívajú prevody alebo spojky.

Otázka: Dá sa EDS vypnúť?

Odpoveď: V niektorých vozidlách je možné systém EDS deaktivovať pomocou spínača alebo tlačidla, ktoré sa často nachádza na prístrojovej doske. Maj však na pamäti, že vypnutie EDS môže znížiť stabilitu a kontrolu vozidla, najmä na klzkom alebo nerovnom povrchu.

Otázka: Vyžaduje EDS pravidelnú údržbu?

Odpoveď: Systém EDS je vo všeobecnosti nenáročný na údržbu, pretože je integrovaný s existujúcimi brzdovými a elektronickými systémami vozidla. Nevyhnutnosťou je však pravidelne udržiavať brzdy, pneumatiky a ďalšie súvisiace komponenty v dobrom stave, aby systém EDS fungoval optimálne.

Otázka: Bude systém EDS fungovať, ak jeden zo snímačov rýchlosti kolesa zlyhá?

Odpoveď: Ak zlyhá snímač rýchlosti kolesa, systém EDS nemusí fungovať správne, pretože sa spolieha na presné údaje o rýchlosti kolesa. V takýchto prípadoch sa na prístrojovej doske vozidla môže zobraziť výstražná kontrolka alebo správa, ktorá signalizuje problém so systémom. S týmto problémom je potrebné čo najskôr zájsť do servisu a vykonať autodiagnostiku a následne problém vyriešiť.

Záver

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) je inovatívny systém kontroly trakcie, ktorý sa hodí najmä na klzkom alebo nerovnom povrchu. Monitorovaním otáčok kolies a aplikáciou brzdnej sily podľa potreby optimalizuje systém EDS trakciu a zvyšuje celkovú stabilitu vozidla.

Krátka video ukážka ako funguje systém EDS: