AUTORIDE

Autodiagnostika - Čo vôbec zisťuje a ako prebieha?

Autodiagnostika
Pod kapotou
Publikoval Martin  

Autodiagnostika je schopná zistiť viacero dôležitých informácií o vozidle. Dnes zrejme len ťažko nájdeme vozidlo, ktoré by nebolo vybavené riadiacou jednotkou motora (ECU / ECM). Ide o mikroprocesor (alebo jednoducho drobný počítač), ktorý vyhodnocuje a ukladá celú radu informácií.

Rozsvietená kontrolka následne vodiča upozorní na problém, ktorý počítač identifikoval, no aby sme sa dostali k detailným údajom o probléme, potrebujeme sa dostať k databáze prostredníctvom autodiagnostiky.

Obsah

Čo je autodiagnostika?

Autodiagnostika môže mať rôzne podoby, no ide špeciálny prístroj alebo softvér. Ako už bolo povedané, autodiagnostika slúži na to, aby sme dokázali čítať rôzne údaje, ktoré ukladá riadiaca jednotka motora do databázy. Vďaka tomu môžeme vyhodnotiť väčšie či menšie poruchy pomocou chybových záznamov a dostať sa k detailnejším informáciam o problémoch konkrétneho vozidla.

Okrem čítania chybových záznamov však pomocou autodiagnostiky dokážeme meniť či mazať konkrétne údaje v databáze, prípadne meniť samotné nastavenia riadiacej jednotky.

Základné funkcie autodiagnostiky

  • Čítanie chybových záznamov, zobrazenie histórie závad, atď. (čítanie informácií ukladané riadiacou jednotkou motora)

  • Úprava a odstránenie chybových záznamov

  • Zmena, respektíve úprava nastavení riadiacej jednotky (interval výmeny oleja, atď.)

  • Emisná diagnostika

Typy autodiagnostiky

Autodiagnostika môže mať podobu profesionálneho prístroja - ide o elektronické zariadenie vybavené špecializovaným softvérom. Takáto autodiagnostika má širokú paletu funkcií, väčšinou ju používajú autorizované a profesionálne autoservisy, nakoľko tieto prístroje patria k najdrahším na trhu.

Cenovo dostupnejšia autodiagnostika môže mať podobu špecifického konektora, vďaka ktorému sa môžeme pripojiť k riadiacej jednotke motora pomocou počítača alebo smartfónu. Samozrejme s nižšou cenou prichádza aj obmedzená funkcionalita a spravidla najlacnejšia autodiagnostika dokáže prečítať iba základné údaje.

OBD a kompatibilita autodiagnostiky

Na to aby autodiagnostika dokázala čítať údaje z ECU, respektíve riadiacej jednotky vozidla, musí byť v prvom rade kompatibilná s daným vozidlom. Niektoré autodiagnostiky sú vyrábané len pre určitú značku, no existujú aj univerzálne typy autodiagnostík.

Pri kompatibilite autodiagnostiky s konkrétnou riadiacou jednotkou je dôležitý štandard riadiacej jednotky. Ide o nasledovné:

  • OBD / OBD 1

  • OBD 2

  • EOBD

  • JOBD

Staršie vozidlá mali vlastné riadiace jednotky, ktoré nepodliehali žiadnym štandardom. To znamená, že používajú rôzne komunikačné protokoly a tým pádom nemusia byť kompatibilné s mnohými autodiagnostikami. V prípade týchto vozidiel sa jedná o štandard OBD / OBD 1, respektíve v angličtine "OnBoard Car Diagnostics".

OBD 2 konektor

Novšie autá už prešli na jednotný štandard, a to OBD 2. Európske vozidlá na tento štandard vo veľkej miere prešli začiatkom roku 2000, od roku 2003 vrátane dieselových automobilov. Štandard EOBD a JOBD sa od OBD 2 nijak nelíši a ide v konečnom dôsledku o rovnaký štandard, v prípade EOBD sa jedná o európske autá a v prípade JOBD o japonské autá.

Pri výbere autodiagnostiky si však treba dať pozor na to, či sa jedná o štandard OBD / OBD 1 alebo o novší štandard OBD 2. Tie totiž nie sú kompatibilné - napríklad autodiagnostika na staršie vozidlá so štandardom OBD 1 nebude fungovať na novšie vozidlá, ktoré používajú štandard OBD 2 a naopak.

Najlepšia autodiagnostika

Výber autodiagnostiky závisí predovšetkým na potrebe kupujúceho - ak sa jedná o autoservis, tie menšie si môžu vystačiť s pokročilou, no mnohé uprednostnia profesionálnu autodiagnostiku. Pre bežného človeka zrejme postačí základná autodiagnostika, ktorá umožňuje čítanie základných údajov z riadiacej jednotky. Je preto ťažké odporúčať konkrétnu značku, nakoľko výber závisí v prvom rade od potreby a zámeru.

Autodiagnostika cena

Približné cenové rozpätie pre rôzne autodiagnostiku rôznych typov.

Typ autodiagnostiky

Cena autodiagnostiky

Profesionálna

od 750 do viac ako 4000 Eur

Pokročilá

od 100 do 400 Eur

Základná (čítanie základných údajov)

do 50 Eur

Bez ohľadu na typ, vďaka autodiagnostike sa dajú identifikovať a prípadne aj vyriešiť niektoré problémy. Vďaka základnej autodiagnostike môže človek predísť návšteve servisu, ktorý inkasuje už za obyčajné prečítanie chybových hlásení. Samozrejme úpravu alebo mazanie chybových hlásení, či modifikáciu iných nastavení prostredníctvom autodiagnostiky neodporúčame - tú nechajte na profesionálov v autoservise.