Systém ASR: Ako funguje regulácia prešmykovania kolies?

Kontrolka ESP
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Systém ASR (Anti-Slip Regulation), označuje systém regulácie prešmykovania kolies, ktorý je taktiež známy pod označením TCS (Traction Control System) a teda systém kontroly trakcie.

ASR je zariadenie v hnacej sústave, ktoré zabraňuje prešmykovaniu hnacích kolies vo všetkých rýchlostiach. Tento systém je rozšírením systému ABS a zabezpečuje stabilitu a ovladateľnosť pri akcelerácií.

Obsah

Ako funguje systém ASR?

Počas dobrých adhéznych podmienok vozovky sa po zošliapnutí plynového pedála zvýši výkon motora a automobil začne zrýchlovať.

Pokiaľ je však prenášajúci sa krútiaci moment vyšší ako je koleso schopné na vozovku previesť alebo je vozovka klzká, začne koleso prešmykovať. Pokiaľ začne prešmykovať kolesá len na jednej strane, začne automobil zatáčať, čo môže byť veľmi nebezpečné.

Práve v takýchto prípadoch si začne systém ASR plniť svoju funkciu a tak zníži krútiaci moment, ktorý je prenášaný na koleso/kolesá, ktoré sa prešmykujú, čím automobil opäť získa stabilitu a kolesá sa prestanú pretáčať.

Ako systém ASR zníži prenos krútiaceho momentu?

  1. Pribrzdením prešmykujúceho kolesa - Tento spôsob využívali najmä prvé systémy ASR.

  2. Zásahom do ECU (riadiacej jednotky motora) - Napríklad znížením množstva paliva alebo zmenšením predstihu v daný moment.

  3. Kombináciou oboch predošlých možností.

Kedy je systém ASR aktívny a kedy nefunguje?

Vozidlá s týmto systémom majú na palubnej doske kontrolku, niekedy spoločnú s kontrolkou ESP, ktorá signalizuje stav systému ASR. Po otočení kľúča do prvej polohy sa kontrolka ASR na krátku chvíľku rozsvieti a potom zhasne, čo signalizuje testovanie funkčnosti tohoto systému.

Nefunkčný systém regulácie prešmykovania kolies sa prejavuje neustále svietiacou kontrolkou. Keďže sa systém ASR zaraďuje medzi prvky aktívnej bezpečnosti, je ním vybavená väčšina nových moderných automobilov. Pri poruche tohto systému sa môže rozsvietiť aj EPC kontrolka.

Rozdiel medzi zapnutým a vypnutým systémom ASR môžeš vidieť na nasledovnom videu