AUTORIDE

Úprava hlavy valcov: Spôsob ako zvýšiť výkon motora

Hlava valcov
Tuning
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Úprava hlavy valcov patrí medzi veľmi obľúbené, no za to technicky náročné spôsoby, ako zvýšiť výkon motora.

V tomto článku sa teda pozrieme na možné úpravy hlavy valcov a jej príslušenstva. Tento článok má len informatívny charakter o možných úpravách hlavy valcov a jej príslušenstva a neslúži ako návod, pomocou ktorého sa máš riadiť.

Obsah

Úprava hlavy valcov a jej príslušenstva:

  • zníženie hlavy valcov

  • zníženie tesnenia hlavy valcov

  • zväčšenie a vyleštenie sacích a výfukových kanálov v hlave valcov

  • zväčšenie sediel ventilov

  • úprava ventilov

Zníženie hlavy valcov a tesnenia hlavy valcov:

Jedným zo spôsobov ako zvýšiť výkon motora je zvýšiť tlak vo valci tým, že zvýšiš kompresný pomer. Kompresný pomer je možné zvýšiť viacerými spôsobmi, a to napríklad:

  • znížením hlavy valcov

  • znížením tesnenia pod hlavou valcov

  • znížením bloku motora

  • zmenou výšky piestov alebo výmenou piestov

  • výmenou ojníc za dlhšie ojnice

Nás však dnes budú zaujímať len prvé dve spomenuté možnosti. Šetrnejším z týchto spôsobov, pomocou ktorých je možné zvýšiť kompresný pomer, je zníženie tesnenia hlavy valcov, respektíve jeho výmenou za nižšie tesnenie.

Nižšie tesnenie hlavy valcov však nijaký extrémny nárast výkonu neprinesie, pretože zníženie sa dá počítať len v niekoľkých desatinách milimetrov. Je to však menej náročný a šetrnejší spôsob, ako zníženie samotnej hlavy valcov.

Oveľa účinnejší, no zložitejší spôsob, je zníženie hlavy valcov. Pokiaľ však nemáš potrebné náradie a dostatočné znalosti, radím ti, prenechaj túto úpravu odborníkom.

Pri tejto úprave totiž hrozí, že pri nadmernom znížení hlavy sa stretnú ventily s piestami, čo by ťa vyšlo naozaj draho. Okrem toho, znižovanie hlavy sa nerobí pomocou pilníkov či iných podobných nástrojov ako si to veľa garážových kutilov na fórach myslí.

Hlava valcov sa znižuje na sústruhu, pretože celý jej dosadací povrch musí byť znížený rovnomerne. Hlava sa znižuje približne o 1 až 2 milimetre, všetko však zavisí od typu motora. Vo väčšine prípadov sú však 2 milimetre hranicou, kedy už hrozí riziko stretu ventilov s piestami. Po takejto úprave je už zvýšenie výkonu citeľné, motor má väčší krútiaci moment a ide ľahšie do otáčok.

Hlava valcov

Zväčšenie a vyleštenie sacích a výfukových kanálov hlavy valcov:

Ak si už niekedy mal možnosť vidieť demontovanú hlavu valcov, určite si si všimol, že povrch sériových sacích a výfukových kanálov je drsný a nepresne tvarovaný. Toto všetko spôsobuje pri nasávaní a vyfukovaní obsahu valca veľké čerpacie straty.

Aby sme teda znížili tieto straty, musíme kanály vyleštiť, zmeniť ich tvar a zväčšiť ich priemer. Priemer sacích a výfukových kanálov hlavy valcov je však možné zväčšiť len o pár drobných milimetrov, čo samo o sebe neprinesie takmer nič, no spolu s ďalšími úpravami to určite pomôže.

Ďalšou výhodou takejto úpravy hlavy valcov je, ako som už spomínal, zníženie čerpacích strát, čo vedie k zvýšeniu objemovej (plniacej) účinnosti motora.

Objemová účinnosť motora:

Objemová účinnosť motora je vlastne pomer medzi množstvom zmesi nasatej do valca a teoretickým množstvom zmesi nasatej do valca bez strát. Objemová účinnosť atmosférického motora sa v priemere pohybuje od 50% do 90%, pričom pri určitých otáčkach dosahuje maximum a pri ďalšom zvyšovaní alebo znižovaní otáčok sa plniaca účinnosť motora znižuje.

Motor pri otáčkach maximálnej objemovej účinnosti dosahuje maximálny krútiaci moment a v tejto oblasti sa taktiež nachádza aj pole ideálnych otáčok motora. Úprava sacích a výfukových kanálov hlavy valcov sa robí pomocou elektronickej brúsky alebo technickej frézy.

Upravené sacie a výfukové kanály hlavy valcov a sacieho potrubia teda zvyšujú dopravené množstvo zmesi do valcov a zasa z valcov von a tým zvyšujú výkon a hodnotu krútiaceho momentu.

Zväčšenie sediel ventilov a úprava ventilov:

Zväčšením sediel ventilov a úpravou ventilov sa dosahuje zníženie čerpacích strát a zvýšenie plniacej účinnosti motora. Pri zväčšovaní priemeru sediel ventilov platí rovnaký princíp a postup práce ako pri zväčšovaní sacích a výfukových kanálov hlavy valcov.

Úprava ventilov zas spočíva v tom, že sa driek a hlava ventilu leští a hrany taniera ventilu sa zaoblujú. Ventily sa upravujú na sústruhu alebo na brúske naguľato.

To by snáď bolo informatívne na dnes všetko, v ďalšom článku sa pozrieme na to, ako a čím všetkým je možné zväčšiť objem motora.