AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Úprava hlavy valcov: Spôsob ako zvýšiť výkon motora

Publikoval Denis— Aktualizované

Úprava hlavy valcov patrí medzi veľmi obľúbené, no za to technicky náročné spôsoby, ako zvýšiť výkon motora.

V tomto článku sa teda pozrieme na možné úpravy hlavy valcov a jej príslušenstva. Tento článok má len informatívny charakter o možných úpravách hlavy valcov a jej príslušenstva a neslúži ako návod, pomocou ktorého sa máš riadiť.

Obsah

Úprava hlavy valcov a jej príslušenstva:

  • zníženie hlavy valcov

  • zníženie tesnenia hlavy valcov

  • zväčšenie a vyleštenie sacích a výfukových kanálov v hlave valcov

  • zväčšenie sediel ventilov

  • úprava ventilov

Zníženie hlavy valcov a tesnenia hlavy valcov:

Jedným zo spôsobov ako zvýšiť výkon motora je zvýšiť tlak vo valci tým, že zvýšiš kompresný pomer. Kompresný pomer je možné zvýšiť viacerými spôsobmi, a to napríklad:

  • znížením hlavy valcov

  • znížením tesnenia pod hlavou valcov

  • znížením bloku motora

  • zmenou výšky piestov alebo výmenou piestov

  • výmenou ojníc za dlhšie ojnice

Nás však dnes budú zaujímať len prvé dve spomenuté možnosti. Šetrnejším z týchto spôsobov, pomocou ktorých je možné zvýšiť kompresný pomer, je zníženie tesnenia hlavy valcov, respektíve jeho výmenou za nižšie tesnenie.

Tesnenie pod hlavou valcov: Ako spoznáš, že už doslúžilo?

Súvisiaci článok - Tesnenie pod hlavou valcov: Ako spoznáš, že už doslúžilo?

Nižšie tesnenie hlavy valcov však nijaký extrémny nárast výkonu neprinesie, pretože zníženie sa dá počítať len v niekoľkých desatinách milimetrov. Je to však menej náročný a šetrnejší spôsob, ako zníženie samotnej hlavy valcov.

Oveľa účinnejší, no zložitejší spôsob, je zníženie hlavy valcov. Pokiaľ však nemáš potrebné náradie a dostatočné znalosti, radím ti, prenechaj túto úpravu odborníkom.

Pri tejto úprave totiž hrozí, že pri nadmernom znížení hlavy sa stretnú ventily s piestami, čo by ťa vyšlo naozaj draho. Okrem toho, znižovanie hlavy sa nerobí pomocou pilníkov či iných podobných nástrojov ako si to veľa garážových kutilov na fórach myslí.

Hlava valcov: Vedel si, aká je jej funkcia?

Súvisiaci článok - Hlava valcov: Vedel si, aká je jej funkcia?

Hlava valcov sa znižuje na sústruhu, pretože celý jej dosadací povrch musí byť znížený rovnomerne. Hlava sa znižuje približne o 1 až 2 milimetre, všetko však zavisí od typu motora. Vo väčšine prípadov sú však 2 milimetre hranicou, kedy už hrozí riziko stretu ventilov s piestami. Po takejto úprave je už zvýšenie výkonu citeľné, motor má väčší krútiaci moment a ide ľahšie do otáčok.

Zväčšenie a vyleštenie sacích a výfukových kanálov hlavy valcov:

Ak si už niekedy mal možnosť vidieť demontovanú hlavu valcov, určite si si všimol, že povrch sériových sacích a výfukových kanálov je drsný a nepresne tvarovaný. Toto všetko spôsobuje pri nasávaní a vyfukovaní obsahu valca veľké čerpacie straty.

Aby sme teda znížili tieto straty, musíme kanály vyleštiť, zmeniť ich tvar a zväčšiť ich priemer. Priemer sacích a výfukových kanálov hlavy valcov je však možné zväčšiť len o pár drobných milimetrov, čo samo o sebe neprinesie takmer nič, no spolu s ďalšími úpravami to určite pomôže.

Ďalšou výhodou takejto úpravy hlavy valcov je, ako som už spomínal, zníženie čerpacích strát, čo vedie k zvýšeniu objemovej (plniacej) účinnosti motora.

Objemová účinnosť motora:

Objemová účinnosť motora je vlastne pomer medzi množstvom zmesi nasatej do valca a teoretickým množstvom zmesi nasatej do valca bez strát. Objemová účinnosť atmosférického motora sa v priemere pohybuje od 50% do 90%, pričom pri určitých otáčkach dosahuje maximum a pri ďalšom zvyšovaní alebo znižovaní otáčok sa plniaca účinnosť motora znižuje.

Motor pri otáčkach maximálnej objemovej účinnosti dosahuje maximálny krútiaci moment a v tejto oblasti sa taktiež nachádza aj pole ideálnych otáčok motora. Úprava sacích a výfukových kanálov hlavy valcov sa robí pomocou elektronickej brúsky alebo technickej frézy.

Výkon a krútiaci moment motora: Ktorý z týchto parametrov je dôležitejší?

Súvisiaci článok - Výkon a krútiaci moment motora: Ktorý z týchto parametrov je dôležitejší?

Upravené sacie a výfukové kanály hlavy valcov a sacieho potrubia teda zvyšujú dopravené množstvo zmesi do valcov a zasa z valcov von a tým zvyšujú výkon a hodnotu krútiaceho momentu.

Zväčšenie sediel ventilov a úprava ventilov:

Zväčšením sediel ventilov a úpravou ventilov sa dosahuje zníženie čerpacích strát a zvýšenie plniacej účinnosti motora. Pri zväčšovaní priemeru sediel ventilov platí rovnaký princíp a postup práce ako pri zväčšovaní sacích a výfukových kanálov hlavy valcov.

Úprava ventilov zas spočíva v tom, že sa driek a hlava ventilu leští a hrany taniera ventilu sa zaoblujú. Ventily sa upravujú na sústruhu alebo na brúske naguľato.

To by snáď bolo informatívne na dnes všetko, v ďalšom článku sa pozrieme na to, ako a čím všetkým je možné zväčšiť objem motora.