AUTORIDE

EBD: Systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily

Kontrolka EBD
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin   — Aktualizované 

EBD (z angličtiny Electronic Brakeforce Distribution) je systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily, ktorý umožňuje rozdelenie brzdnej sily na jednotlivé kolesá automobilu. Vďaka tomu zefektivňuje brzdenie a skracuje brzdnú dráhu automobilu.

Táto technológia brzdového systému automobilu automaticky mení brzdnú silu aplikovanú na jednotlivé kolesá v závislosti od rýchlosti zaťaženia vozidla, ale aj stavu vozovky.

Obsah

Princíp fungovania EBD

Systém EBD môže zvyšovať a znižovať účinok brzdnej sily aplikovanej na každé jedno koleso tak, aby sa maximalizovala brzdná sila a čo najviac skrátila brzdná dráha automobilu, pričom koleso sa neustále odvaľuje a vozilo tak zostáva ovladateľné.

Systém rozdeľovania brzdnej sily

Počas brzdenia je zadná náprava automobilu nadľahčovaná, kvôli čomu hrozí zablokovanie kolies. Systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily zabraňuje zablokovaniu kolies rozdelením brzdnej sily medzi prednú a zadnú nápravu podľa aktuálneho rozloženia hmotnosti automobilu.

Zvyčajne tak EBD rozdeľuje menší brzdný tlak na zadné brzdy, aby sa tak nezablokovali a nespôsobili šmyk. V niektorých systémoch však EBD distribuuje väčší brzdný tlak na zadných brzdách počas počiatočnej brzdnej aplikácie predtým, ako sa prejavia účinky prenosu hmotnosti.

Komponenty systému EBD

Medzi kľúčové komponenty systému EBD patria:

  1. Snímače rýchlosti kolies: Tieto snímače zisťujú rýchlosť otáčania každého kolesa a odosielajú údaje do riadiacej jednotky EBD.

  2. Hydraulická riadiaca jednotka: Táto jednotka prijíma vstup zo snímačov rýchlosti kolies a moduluje brzdný tlak podľa algoritmu EBD.

  3. Elektronická riadiaca jednotka (ECU): Elektronická riadiaca jednotka (ECU) spracováva údaje zo snímačov a určuje optimálne rozloženie brzdného tlaku každého kolesa.

Výhody systému EBD

EBD poskytuje niekoľko výhod, vďaka čomu je nevyhnutnou súčasťou moderných brzdových systémov.

1. Vyšší brzdný výkon

Optimálnym rozdelením brzdnej sily EBD zaisťuje, že každé koleso dostane vhodný tlak pre špecifické jazdné podmienky. Vďaka tomu je lepší nielen celkový brzdný výkon, ale aj stabilita vozidla.

2. Kratšia brzdná dráha

So systémom EBD je účinnosť brzdenia maximalizovaná, výsledkom čoho sú kratšie brzdné dráhy. Toto môže byť rozhodujúce v kritických situáciách. EBD tak pomáha predchádzať nehodám alebo eliminuje, respektíve znižuje ich závažnosť.

3. Lepšia stabilita vozidla

EBD pomáha udržiavať stabilitu vozidla počas brzdenia tým, že zabraňuje zablokovaniu kolies a minimalizuje zmeny dynamiky vozidla spôsobené brzdami. Vďaka tomu má vodič lepšiu kontrolu nad vozidlom a zároveň aj manévrovateľnosť v náročných situáciách.

4. Lepšie rozloženie opotrebovania bŕzd

Kotúčové brzdy

Optimalizáciou rozloženia brzdnej sily môže EBD znížiť aj nerovnomerné opotrebovanie bŕzd. Výsledkom je dlhšia životnosť brzdových komponentov a znížené náklady na údržbu.

Signalizuje kontrolka EBD problém so systémom?

Kontrolka EBD

Áno, rozsvietená kontrolka EBD počas jazdy signalizuje problém so systémom elektronického rozdeľovania brzdnej sily. Počas naštartovania motora sa táto kontrolka objaví na krátky okamih spolu s ďalšími kontrolkami, no pokiaľ systém funguje správne, zhasne ihneď po naštartovaní.

Ak však kontrolka EBD neustále svieti aj počas bežnej jazdy, pravdepodobne ide o problém so systémom elektronického rozdeľovania brzdnej sily a je potrebné zájsť s autom do servisu.

Systém EBD a ABS

Kontrolka ABS

Systém EBD je vždy skombinovaný so systémom ABS. Riadiaca jednotka systému ABS počas brzdenia porovnáva rychlosť spomaľovania kolies prednej a zadnej nápravy a pokiaľ zistí, že zadné kolesá spomaľujú rýchlejšie ako predné, zníži brzdnú silu pôsobiacu na tieto kolesá skôr, ako začne systém ABS pracovať.

Úlohou systému elektronického rozdeľovania brzdnej sily ako podsystému ABS je zabezpečovať a kontrolovať efektívne využitie adhézie kolies automobilu, čím prispieva k jazdnej stabilite, kratšej brzdnej dráhe a maximalizovaniu brzdnej sily.

Zaujímavosti o systéme EBD

  1. História EBD: Elektronická distribúcia brzdnej sily bola prvýkrát predstavená začiatkom 90. rokov. Táto technológia sa odvtedy vyvinula a stala sa štandardnou súčasťou mnohých moderných vozidiel.

  2. Integrácia s inými systémami: EBD pracuje v spojení s inými bezpečnostnými systémami vozidla, ako je protiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronická stabilizačná kontrola (ESC), čím poskytuje komplexný prístup k bezpečnosti a kontrole vozidla.

  3. Globálne schválený systém: Mnoho krajín prijalo nariadenia, ktoré vyžadujú EBD v nových vozidlách. Tento systém má teda významný vplyv na bezpečnosť vozidla a pomáha znížiť nehodovosť na cestách.

Často kladené otázky o systéme EBD

Otázka: Ako sa EBD líši od ABS?

Odpoveď: Zatiaľ čo EBD aj ABS sú navrhnuté tak, aby zlepšili brzdný výkon a bezpečnosť, ich funkcie sa odlišujú. ABS v prvom rade zabraňuje zablokovaniu kolies pri prudkom brzdení, čo umožňuje vodičovi udržať kontrolu nad riadením. EBD na druhej strane optimalizuje rozloženie brzdnej sily medzi jednotlivé kolesá, čím zvyšuje celkovú účinnosť brzdenia a stabilitu vozidla.

Otázka: Funguje EBD na všetkých typoch povrchov a za každých podmienok?

Odpoveď: Systém EBD je navrhnutý tak, aby efektívne fungoval na rôznych povrchoch a v širokom rozsahu jazdných podmienok. Systém sa neustále prispôsobuje meniacim sa podmienkam analyzovaním údajov zo snímačov rýchlosti kolies a iných vstupov, čím zabezpečuje optimálne rozloženie brzdnej sily pre konkrétnu situáciu.

Otázka: Ako zistím, či je moje vozidlo vybavené systémom EBD?

Odpoveď: Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či je tvoje vozidlo vybavené systémom EBD, je pozrieť si používateľskú príručku. Niektoré modely majú na prístrojovej doske aj kontrolku EBD, ktorá sa rozsvieti, keď systém aktívne upravuje rozdelenie brzdnej sily.

Otázka: Potrebuje systém EBD špeciálnu údržbu?

Odpoveď: Systémy EBD vo všeobecnosti vyžadujú malú alebo žiadnu dodatočnú údržbu nad rámec štandardnej údržby brzdového systému. Pravidelná kontrola a údržba bŕzd, vrátane kontroly hladiny brzdovej kvapaliny a opotrebovania brzdových platničiek, pomôže zabezpečiť, že váš systém EBD bude naďalej efektívne fungovať. Ak sa vyskytnú nejaké problémy so systémom EBD (napríklad neustále svietiaca kontrolka EBD), s autom je potrebné zájsť do servisu a vykonať autodiagnostiku.

Záver

Elektronická distribúcia brzdnej sily je kľúčovým prvkom moderných brzdových systémov, ktorý poskytuje lepšiu stabilitu a bezpečnosť. Vďaka distribúcií brzdnej sily zaisťuje EBD maximálnu účinnosť brzdenia v rôznych jazdných podmienkach, pomáha vodičovi udržať kontrolu nad vozidlom a minimalizovať brzdnú dráhu.

Krátka ukážka, ako funguje systém EBD: