Kontrolka EBD: Čo vôbec signalizuje?

Kontrolka EBD
Pod kapotou
Publikoval Martin Milo

Kontrolka EBD signalizuje poruchu systému EBD (z angličtiny Electronic Brakeforce Distribution). V prípade, že sa kontrolka rozsvieti počas jazdy, systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily zrejme nefunguje.

EBD je nevyhnutným prvkom v modernej technológii automobilov a jeho poruchu netreba ignorovať. V tomto článku si posvietime na to, ako funguje systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily a čo znamená keď kontrolka EBD svieti.

Obsah

Čo je EBD a ako funguje?

Systém EBD (elektronického rozdeľovania brzdnej sily) mení brzdnú silu aplikovanú na jednotlivé kolesá v závislosti od rýchlosti zaťaženia vozidla, ale aj stavu vozovky. Tento systém zabraňuje zablokovaniu kolies rozdelením brzdnej sily medzi prednú a zadnú nápravu podľa aktuálneho rozloženia hmotnosti automobilu.

Systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily môže zvyšovať a znižovať účinok brzdnej sily aplikovanej na každé jedno koleso tak, aby sa maximalizovala brzdná sila a čo najviac skrátila brzdná dráha automobilu, pričom koleso sa neustále odvaľuje a vozilo tak zostáva ovladateľné.

EBD zvyčajne rozdeľuje menší brzdný tlak na zadné brzdy, aby sa tak nezablokovali a nespôsobili šmyk. Systém EBD je vždy skombinovaný so systémom ABS. Úlohou EBD ako podsystému ABS je zabezpečovať a kontrolovať efektívne využitie adhézie kolies, čím prispieva k jazdnej stabilite, kratšej brzdnej dráhe a maximalizovaniu brzdnej sily.

Svietiaca kontrolka EBD

Kontrolka EBD

Rozsvietená kontrolka EBD počas jazdy pravdepodobnesignalizuje problém so systémom elektronického rozdeľovania brzdnej sily.

Počas naštartovania motora sa táto kontrolka objaví na krátky okamih spolu s ďalšími kontrolkami, no pokiaľ systém funguje správne, zhasne ihneď po naštartovaní. Problém môže byť nasledovný:

  • Došlo k poruche samotného systému EBD

  • Došlo k poruche snímača, respektíve poruche elektroniky

Či už došlo k poruche systému EBD alebo len snímača, tieto poruchy nie je možné vyriešiť svojpomocne, nakoľko v oboch prípadoch je potrebné vykonať diagnostiku vozidla. Najlepšie teda urobíš, ak s autom zájdeš ihneď do servisu.

Nefunkčný systém EBD netreba brať na ľahkú váhu. Možno si ho počas jazdy neuvedomuješ, no vďaka nemu je brzdná dráha v určitých prípadoch kratšia takmer o polovicu.

Často kladené otázky o kontrolke EBD

Otázka 1: Môžem jazdiť s rozsvietenou kontrolkou EBD?

Áno, jazda s rozsvietenou kontrolkou EBD je možná, ale buď nanajvýš opatrný, predovšetkým pri zhoršených jazdných podmienkach. Okrem toho je potrebné čo najskôr zistiť príčinu rozsvietenia kontrolky a problém vyriešiť.

Jazda s rozsvietenou kontrolkou EBD môže znamenať horšiu ovládateľnosť vozidla a výrazne dlhšiu brzdnú dráhu. Jazdi teda naozaj opatrne, obzvlášť na klzkých povrchoch, vyhni sa najmä prudkému brzdeniu.

Otázka 2: Môže sa kontrolka EBD rozsvietiť aj vtedy, ak nie je problém so systémom EBD?

Áno, kontrolka sa môže rozsvietiť aj vtedy, ak nie je problém v samotnom systéme elektronického rozdeľovania brzdnej sily. Príčiny môžu byť rôzne, napríklad chyba v elektrickom systéme alebo problém so senzorom. V takom prípade je potrebné spraviť autodiagnostiku a odstrániť príčinu.

Záver

Rozsvietenú kontrolku EBD netreba brať na ľahkú váhu, nakoľko elektronické rozdeľovanie brzdnej sily patrí k bezpečnostným prvkom moderných automobilov. Tento systém pomáha skrátiť brzdnú dráhu a poskytuje lepšiu stabilitu a bezpečnosť.

Krátka ukážka, ako funguje systém EBD: