Poruchy turbodúchadla: Toto je 5 najčastejších príčin

Turbodúchadlo
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Turbodúchadlá v dnešnej uponáhľanej dobe dominujú pod kapotou automobilov. Dalo by sa povedať, že ide o akýsi doping, vďaka ktorému sú motory automobilov výkonnejšie a pri bežnej jazde aj úspornejšie.

Avšak ako každé mechanické zariadenie, ani turbodúchadlo nie je nesmrteľné a je potrebné aby sa s ním zaobchádzalo šetrne a ohľaduplne. V opačnom prípade sa niet čomu čudovať, že turbo už po krátkej dobe vypovedá svoju službu.

Obsah

Rôzne poruchy turbodúchadla sa však môžu dostaviť nielen vtedy, ak so svojím autom nevhodne zaobchádzaš, ale aj v prípade, že na motore tvojho auta niečo nefunguje tak, ako má. Aké sú teda najčastejšie príčiny poruchy turbodúchadla?

1. Prehriatie turbodúchadla

Turbodúchadlo

K prehriatiu turbodúchadla dochádza vplyvom vysokých teplôt vo výfukovom systéme, ale aj vtedy, ak po dlhej ceste, počas ktorej si dal motoru zabrať, okamžite vypneš motor. V podstate ide zrejme o najhoršiu vec, akú môžeš turbomotoru urobiť.

Turbodúchadlo je tepelne veľmi namáhaná súčiastka, ktorá je vo väčšine prípadov chladená len pretekajúcim motorovým olejom. Ten ho zároveň aj premazáva. Náhle zastavenie a vypnutie motora vedie k prehriatiu a spečeniu motorového oleja, ktorý ostane v turbodúchadle.

Vysoké teploty totiž spôsobujú prehrievanie turbínovej skrine, čo vedie k zakarbónovaniu turbínovej skrine a rotora turbodúchadla. Prehriatie turbodúchadla poškodzuje rotor, osku rotora, ale aj ložiská a celú turbínovú skriňu.

Predísť tomuto problému je pritom veľmi prosté. Jednoducho stačí, ak na miesto, kde chceš auto odstaviť, prídeš voľným tempom a ostaneš zhruba jednu minútu stáť na mieste na voľnobehu. Až potom vypni motor.

Uvedomiť by si si však mal aj to, že turbo je potrebné dochladzovať iba v prípade ak si dal motoru naozaj zabrať a nie vtedy, ak si prešiel 10 kilometrov rýchlosťou 50 km/h ako to robia niektorí šoféri.

Najčastejšie príčiny prehriatia turbodúchadla sú:

 • nedostatočný prívod vzduchu

 • nedostatočný prívod motorového oleja

 • poškodené olejové čerpadlo

 • náhle vypnutie motora po vysokom zaťažení

 • karbón spôsobený nekvalitným motorovým olejom

 • neskorý interval výmeny motorového oleja

 • prienik vzduchu do systému mazania

2. Poškodenie turbodúchadla cudzím predmetom

Poškodenie turbodúchadla spôsobené vniknutím cudzieho predmetu je ľahko viditeľné na poškodených lopatkách turbodúchadla. Sprievodným javom poškodených lopatiek turbodúchadla je aj pískanie počas akcelerácie.

K tomuto poškodeniu však často dochádza aj počas neodbornej montáže turbodúchadla, kedy dotyčný človek dôkladne neskontroluje systém sacieho potrubia, ale aj okolie príruby výfukového potrubia.

K poškodeniu turba cudzím predmetom môže dôjsť v prípade:

 • nasatia súčiastky z poškodeného motora (ventilové sedlá, časti ventilu, piestne krúžky)

 • nasatia karbónových usadenín

 • nasatia zabudnutých súčiastok v sacom potrubí

 • nasatia iných cudzích telies vplyvom vadného vzduchového filtra

3. Nečistoty v motorovom oleji:

Ak sa v motorovom oleji nachádzajú nečistoty, môže to viesť k poškodeniu ložísk turbodúchadla. Práve z tohoto dôvodu sa vždy odporúča vykonať včasnú výmenu motorového oleja a olejového filtra pri každej výmene turbodúchadla.

Výmena motorového oleja

Mnoho ľudí však doslova ignoruje včasné výmeny motorového oleja, ktorý je pre fungovanie motora, ale aj turbodúchadla nevyhnutný. Niektorí sa nechajú nachytať na nezmyselné a extrémne dlhé intervaly, ktoré stanovuje výrobca, ako napríklad interval výmeny oleja po 30 000 km alebo dvoch rokoch. Nájdu sa aj takí, ktorí prekračujú aj tento veľmi predlžený interval.

Aby však mal motor zaistené správne mazanie, výmena motorového oleja je vhodná už po najazdení 10 000, maximálne 15 000 km. Starý, zdegradovaný motorový olej totiž nedokáže dostatočne dobre premazávať a tak výrazne skracuje životnosť motora a všetkých jeho komponentov, vrátane turbodúchadla.

Najčastejšou príčinou poškodenia býva:

 • poškodený alebo upchatý olejový filter

 • nečistoty, ktoré sa dostali do motorového oleja pri výmene

 • nekvalitný motorový olej

 • zdegradovaný motorový olej

 • opotrebovanie motora

4. Krátkodobé prerušenie dodávky oleja:

Olejové čerpadlo

Pri krátkodobej prerušovanej dodávke motorového oleja dochádza k nadmernému opotrebeniu ložísk turbodúchadla.

Medzi najčastejšie príčiny patrí:

 • neodborná montáž turbodúchadla

 • výmena motorového oleja a filtrov

 • zlé štarty hlavne v zimnom období

 • nízky tlak oleja

 • znečistenie oleja

 • odstavenie vozidla na veľmi dlhú dobu

5. Prerušenie dodávky oleja:

Dlhodobé prerušenie dodávky oleja spôsobuje prehrievanie ložísk turbodúchadla, čo môže viesť až k ich zadretiu, prípadne aj poškodeniu telesa rotoru.

Najčastejšími príčinami prerušenia dodávky oleja sú:

 • porucha olejového čerpadla

 • nedostatočné množstvo motorového oleja

 • prenikanie vzduchu do systému mazania

 • nedostatočný prívod oleja cez trubicu do turbodúchadla

Záver

Rôzne poruchy turbodúchadla si však majiteľ, respektíve šofér auta spôsobí sám svojim nešetrným a bezohľadným zaobchádzaním. Je však potrebné uvedomiť si, či sa ti oplatí vyprázdniť peňaženku v servise za výmenu turbodúchadla alebo je lepším riešením správať sa k nemu a teda aj k motoru ohľaduplne a zabezpečiť mu dostatočnú starostlivosť.