AUTORIDE

Poruchy brzdového systému: Ako sa prejavujú a ako ich vyriešiť?

Kotúčové brzdy
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na to, ako sa prejavujú rôzne poruchy brzdového systému a ako ich možno odstrániť. Brzdový systém je z hľadiska bezpečnosti najdôležitejšou časťou automobilu.

Tento systém má rozhodujúci vplyv na bezpečnosť jazdy, pretože slúži na zastavenie, spomalenie automobilu, prípadne jeho zaistenie počas toho, ako je automobil odparkovaný.

Obsah

Úvod

Práve toto je dôvod, prečo by mal byť každý vodič či už skúsený alebo neskúsený schopný rozoznať rôzne príznaky, ktoré upozorňujú na výskyt poruchy brzdového systému. Vďaka včasnej identifikácii problému je možné odstrániť rôzne poruchy brzdového systému skôr, ako bude neskoro.

Zároveň však môže včasné riešenie problému zabrániť väčšiemu poškodeniu brzdového systému. Pri krízových situáciach je totiž nástup brzdného účinku, jeho sila a brzdná dráha automobilu často krát rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní možnosť kolízie, no taktiež silu stretu v prípade, že ku kolízii dôjde.

Brzdy

Dobrý stav brzdového systému ti teda môže v mnohých situáciach zachráni krk, a preto by si nemal zabúdať na jeho pravidelnú údržbu, kontrolu stavu jeho komponentov a riešenie porúch.

Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa prejavujú konkrétne poruchy brzdového systému a ako ich možno odstrániť.

Trasenie volantu, vibrácie volantu:

Trasenie volantu a jeho vibrácie počas brzdenia sú spôsobené chvením bŕzd. Toto chvenie bŕzd je spôsobené rozdielnou šírkou kotúča po dĺžke jeho obvodu alebo rôznými deformáciami spôsobenými z dôvodu prehriatia bŕzd.

Brzdy sa teda pri styku brzdových platničiek s kotúčom rozvibrujú a tieto vibrácie sa potom prenášajú na riadenie automobilu.

Trasenie volantu však môžu spôsobovať aj nadmerne opotrebované či poškodené brzdové platničky. Problém s opotrebovanými či poškodenými brzdovými platničkami sa však prejavuje aj zvýšenou hlučnosťou bŕzd (šrípajúci kovový zvuk).

Riešenie problému:

Riešenie tohoto problému je veľmi jednoduché. Neostáva nič iné ako vymeniť oba kotúče na náprave, no taktiež aj brzdové platničky. Ak by si totiž vymenil len kotúče, mohlo by vplyvom nerovnomerne opotrebovaných brzdových platničiek dochádzať k nesprávnemu odieraniu kotúča, čo by viedlo k zníženiu brzdného účinku.

Ťahanie do strany:

Ak počas brzdenia ťahá automobil na jednu stranu (doľava alebo doprava), znamená to, že kotúč alebo brzdové platničky sú na jednej strane znečistené olejom či iným mazivom a tak stratili brzdnú účinnosť.

Ťahanie automobilu do strany počas brzdenia však môže okrem znečistených brzdových platničiek spôsobovať aj zasekávajúci sa brzdový strmeň. V takomto prípade nie je zabezpečený rovnaký brzdný účinok ako na opačnej strane nápravy, alebo je brzdný účinok na tejto strane väčší, čo spôsobuje práve spomínané ťahanie automobilu do strany.

Riešenie problému:

Opotrebované kovové brzdové platničky

Odstránenie tohoto problému si vyžaduje vyčistenie brzdových platničiek a kotúča (napr. technickým benzínom) alebo prípadnú výmenu týchto komponentov na oboch stranách nápravy.

Pri zasekávajúcom sa strmeni je potrebné skontrolovať chod piestika v strmeni a následne tento problém odstrániť opravou alebo výmenou piestika či celého strmeňa.

Tvrdý brzdový pedál:

Jedným z najčastejších dôvodov tvrdého brzdového pedála je nefunkčný posilňovač bŕzd. Vďaka posilňovaču bŕzd sú brzdy citlivejšie, vďaka čomu nie je potrebné vyvíjať priveľkú silu na ich nástup. Ak teda posilňovač bŕzd nefunguje správne, brzdový pedál sa stáva tvrdší.

Tvrdý brzdový pedál však okrem problému s posilňovačom brźd môže spôsobovať aj zaseknutý strmeň čí zaseknutý regulátor brzdného tlaku.

Riešenie problému:

 • kontrola povrchu brzdových platničiek a ich prípadná výmena

 • oprava či výmena strmeňa

 • výmena alebo oprava posilovača bŕzd

 • výmena regulátoru brzdného tlaku

 • výmena podtlakovej trubky vedúcej z posilovača bŕzd

Odpor brzdového pedálu:

Ide o jav, kedy je pri brzdení potrebné vyvinúť viac sily na stlačenie brzdového pedálu, pričom sa pedál správa, ako by bol vytláčaný naspäť. Tento problém môže mať niekoľko príčin, a to napríklad:

 • brzdová kvapalina je v zlom stave

 • netesné hadice brzdového systému (brzdový systém je zavzdušnený)

 • nesprávne zoštelované brzdové čeľuste v prípade bubnových bŕzd

 • zaseknutý regulátor brzdného tlaku

Riešenie problému:

 • zoštelovanie brzdových čeľustí bubnovej brzdy

 • kontrola stavu brzdovej kvapaliny (v prípade potreby jej výmena)

 • kontrola tesnosti hlavného brzdového valčeka a brzdových valčekov jednotlivých kolies

 • odvzdušnenie brzdového systému

 • kontrola, v prípade potreby výmena brzdových hadíc

Krátkodobé hučanie bŕzd po dlhšej odstávke či umývaní auta:

Pokiaľ svoj automobil nevyužívaš dlhšiu dobu alebo si ho umyl a nechal stáť, môže sa po rozjazde a prvom zošliapnutí brzdového pedálu ozývať hučanie, spôsobené obrusovaním brzdového kotúča od korózie.

Tento charakteristický zvuk je teda len zvuk toho ako sa korózia odstraňuje z kotúčov počas trenia, ktoré vzniká pri brzdení. Korózia vzniká na kotúčoch a brzdových platničkách vplyvom pôsobenia vlhkosti, posypových solí, ale aj počas toho ako svoje auto umývaš.

Riešenie problému:

Obvykle je koróziu možné z kotúčov a brzdových platničiek odstrániť po niekoľkonásobnom zošliapnutí bŕzd. Pokiaľ je však korózia rozsiahla, je potrebné tieto komponenty brzdového systému vymeniť.

Ako predĺžiť životnosť bŕzd:

 1. Správne zabiehanie bŕzd

 2. Predvídanie a dodržovanie odstupu

 3. Brzdenie motorom

1. Správne zabiehanie bŕzd

Po výmene brzdových platničiek a kotúčov je styk medzi týmito komponentami nedokonalý. K dokonalému dosadnutiu platničiek na kotúče dochádza až po najazdení približne 200 km.

Do tej doby by sa mal vodič automobilu vyhýbať prudkému či intenzívnemu brzdeniu napríklad pri jazde z kopca.

2. Predvídanie a dodržovanie odstupu

Vďaka predvídaniu a dodržiavaniu si správneho odstupu od ostatných automobilov budeš schopný včas znížiť rýchlosť automobilu a vyhnúť sa tak prudkému brzdeniu.

3. Brzdenie motorom

Na zníženie rýchlosti nemusíš využívať len brzdy. Rýchlosť sa dá jednoducho znížiť aj tak, že podradíš na nižší prevodový stupeň.

Zhrnutie porúch brzdového systému od nášho čitateľa

Ja ešte dodám pár postrehov z praxe. Trasenie volantu môže byť aj od poloosi, a pokiaľ nie je nevyváženie poloosi príliš veľké, tak bude triasť iba pri brzdení, ale v prípade takýchto príznakov pre istotu skontrolovať aj brzdy. Kovové škrípanie od bŕzd naznačuje opotrebenie, pískanie vysokými frekvenciami je väčšinou len prach v brzdách, či už od obrúseného materiálu, alebo aj jazdou v teréne, vtedy je dobré najskôr vapkou dobre premyť celý strmeň zvnútra, často to pomôže. Pokiaľ ťahanie do strany spôsobuje valček v strmeni (plávajúci strmeň), čím skôr to riešiť, vtedy sa väčšinou aj prehrievajú brzdy, môže to byť nebezpečné.