Bubnové brzdy: Ako fungujú a aké sú ich výhody a nevýhody?

Bubnové brzdy
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Dnes sa pozrieme na bubnové brzdy, vyzdvihneme ich výhody, no spomenieme aj nevýhody a priblížime si princíp ich práce. Pri bubnovej brzde pôsobí brzdná sila na vnútorný povrch plochy telesa (brzdového bubnu), ktorý je pevne spojený s nábojom kolesa.

Pri brzdení sú brzdové čeľuste pritláčané rozperným zariadením na vnútornú plochu bubnu, kde vzniká trenie a vytvára sa tak brzdná sila.

Obsah

Čeľuste možno pritlačiť dvoma spôsobmi:

 • Hydraulicky - pomocou rozperného valčeka = prevádzková brzda

 • Mechanicky - pomocou rozpernej páky = parkovacia brzda

Bubnové brzdy a ich konštrukcia:

Bubnové brzdy sú zložené s niekoľkých komponentov, a to:

 1. Brzdový bubon

 2. Štít brzdy

 3. Brzdové čeľuste

 4. Rozperné zariadenie

1. Brzdový bubon

Je vyrobený z liatiny, oceloliatiny alebo zo zliatiny ľahkých kovov či iných pevných kovov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu, no taktiež dobre odvádzajú teplo, ktoré vzniká pri brzdení.

Brzdná plocha bubna musí byť presne opracovaná, aby sa zaručil čo najlepší kontakt s brzdnými čeľusťami. Brzdový bubon je pomocou skrutiek pripevnený ku kolesu vozidla. Koleso a brzdový bubon sa spoločne otáčajú.

Brzdový bubon musí mať:

 • vysokú odolnosť voči opotrebovaniu

 • stálosť tvaru, rozmerov

 • vysokú tepelnú vodivosť

2. Štít brzdy

Štít brzdy tvorí uchopenie pre brzdové čeľuste a ostatné časti brzdy, ktoré spolu vytvárajú prítlačnú silu (brzdnú silu) pôsobiacu na bubon brzdy. Štít brzdy je pevne pripevnený k náprave vozidla a neotáča sa.

3. Brzdové čeľuste

Sú vyrobené z oceľového plechu a majú tvar polmesiaca, na ktorom je nalepené brzdové obloženie. Brzdové obloženie je kompozitný materiál vyrábaný z pilín rôznych kovov a spojív. Brzdové čeľuste sú pritlačované o vnútornú plochu brzdového bubnu pomocou rozperného zariadenia.

Trenie, ktoré vzniká medzi brzdovými čeľusťami a brzdovým bubnom vytvára brzdnú silu. Ako som už vyššie spomínal, čeľuste možno pritlačiť dvoma spôsobmi, a to pomocou hydraulického brzdového valčeka (prevádzková brzda) alebo mechanicky pomocou rozpernej páky (parkovacia brzda).

4. Rozperné zariadenie

Rozperným zariadením môžu byť podľa konštrukcie brzdy jeden alebo dva rozperné valčeky. Rozperný valček môže mať jeden alebo dva piestíky. Po zošliapnutí brzdového pedálu sa tlak brzdovej kvapaliny prenesie na piestík, ktorý sa vysunie a pritlačí tak brzdovú čeľusť k bubnu.

Výhody bubnových bŕzd:

 • dlhšia životnosť brzdového obloženia v porovnaní s kotúčovou brzdou– ľahšie napojenie na ručnú brzdu

 • ústrojenstvo brzdy je umiestnené vo vnútri bubna a je tak chránené proti nečistotám z okolia

Nevýhody bubnových bŕzd:

 • pri zaťažení a dlhšom brzdení klesá brzdný účinok

 • pri prehriatí môže dojsť k deformácií brzdového bubna

 • slabší brzdný účinok v porovnaní s kotúčovými brzdami

Bubnové brzdy sa dnes používajú hlavne u pracovných strojoch vďaka ich odolnosti voči nečistotám (ich využitie v automobiloch je na ústupe a nahrádzajú ich kotúčové brzdy, niektoré malé mestské automobily sú však dodnes vybavené bubnovými brzdami, hoci len na zadnej náprave)

Pozri si krátku videoukážku o tom, ako fungujú bubnové brzdy: