Brzdová kvapalina: Na čo slúži a aké sú jej označenia?

Brzdová kvapalina
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Brzdová kvapalina je typ hydraulickej kvapaliny, ktorá sa používa v hydraulických brzdových a hydraulických spojkových systémoch automobilov, motocyklov a ľahkých nákladných vozidlách.

V tomto článku si posvietime na funkciu brzdovej kvapaliny, ich označenie a vlastnosti.

Obsah

Na čo slúži brzdová kvapalina?

Úlohou brzdovej kvapaliny je prenášať silu prostredníctvom tlaku. Kvapaliny nie sú nijak významnejšie stlačiteľné, a preto sa pôsobiaca sila priamo prenáša na stlačenie chemických väzieb tekutiny.

Keďže oleje poškodzujú tesnenia a hadice brzdového systému, brzdové kvapaliny nebývajú vyrobené z ropy. Drvivá väčšina brzdových kvapalín je teda vyrobených na báze glykolu a éteru, no existujú aj brzdové kvapaliny, ktoré sú vyrobené na báze minerálnych olejov.

Všety brzdové kvapaliny musia spĺňať určité požiadavky, ktoré stanovujú rôzne organizácie ako napríklad SAE (Spoločnosť automobilových inžinierov) alebo predpisy rôznych úradov.

Na označenie brzdovej kvapaliny sa celosvetovo používa skratka DOT, čo je vlastne skratka amerického ministerstva dopravy, ktoré stanovilo špecifikácie pre výkonosť brzdových kvapalín.

Označenia brzdových kvapalín

  • DOT 1
  • DOT 2
  • DOT 3
  • DOT 4
  • DOT 5
  • DOT 5.1

Kvapaliny DOT 2, DOT 3 a DOT 4 sú spolu kompaktibilné, no DOT 5 nie je možné miešať ani nahradiť žiadnou inou kvapalinou, a to práve kvôli zloženiu brzdovej kvapaliny. DOT 5 je silikónová a ostatné kvapaliny sú polyetylenglykolové. Kvapalina DOT 5.1 je vyrobená na rovnakej báze ako DOT 4 a jej použitie je vhodné pre extrémne podmienky.

Vďaka tomu že je DOT 5.1 vyrobená na polyetylenglykolovej báze, je možné miešať ju s kvapalinou DOT 4. Všeobecne platí, že brzdové kvapaliny ktoré sú označené vyšším číslom, sú kvalitnejšie, lepšie a vhodnejšie na náročnejšie podmienky ako tie s nižším číslom.

Označenie

Suchý bod varu

Mokrý bod varu

Viskozita

Hlavná zložka

DOT 2

190 °C

140 °C

-

Ricínový olej/alcohol

DOT 3

205 °C

150 °C

1500 mm2/s

Glycol Ether

DOT 4

230 °C

155 °C

1800 mm2/s

Glycol Ether

LHM

249 °C

249 °C

1200 mm2/s

Minerálny olej

DOT 5

260 °C

180 °C

900 mm2/s

Silikón

DOT 5.1

260 °C

180 °C

900 mm2/s

Glycol Ether

Suchý bod varu sa týka novej kvapaliny, ktorá ešte neabsorbovala žiadnu vlhkosť, mokrý bod varu zasa kvapaliny, ktorá už absorbovala 3,7% vody, čo je priemerná hodnota absorbcie vlhkosti.

1. Viskozita

Pre spoľahlivú prevádzku brzdového systému musí brzdová kvapalina udržiavať konštantnú viskozitu v širokom rozsahu teplôt vrátane extrémne nízkej teploty.

Toto je obzvlášť dôležité pri brzdových systémoch, ktoré sú vybavené systémom ABS alebo systémom ESP.

2. Stlačiteľnosť

Brzdové kvapaliny musia udržiavať nízku stlačiteľnosť, a to aj pri meniacich sa teplotách. Je to dôležité najmä pre zabezpečenie konzistentného pocitu brzdového pedála.

Ak by brzdová kvapalina neudržiavala nízku stlačiteľnosť, bol by potrebný dlhší pohyb brzdového pedála pre rovnaké množstvo sily prenesenej na piest brzdového strmeňa.

3. Korózia

Brzdové kvapaliny nesmú spôsobovať koróziu kovov používaných vo vnútri komponentov brzdového systému a musia tiež chrániť tieto komponenty pred koróziou, keď do systému vstupuje vlhkosť.

Výhodou brzdovej kvapaliny, ktorá je založená na báze minerálnych olejov LHM, je neprítomnosť korózie.

Záver

Veríme, že už vieš, aký dôležitý význam má brzdová kvapalina pre správne fungovanie tvojho auta.