AUTORIDE

Označenie olejov: Ako si vybrať správny motorový olej?

Motorový olej
Pod kapotou
Publikoval Daniel  

Poznáš to, chystáš sa na výmenu oleja, no nevieš, ktorý motorový olej je pre motor tvojho auta ten správny, pretože označenie olejov nie je pre väčšinu smrteľníkov zrozumiteľné. Tento súbor rôznych skratiek, čísel a písmen však prezrádza o danom motorovom oleji všetko potrebné, od viskozity oleja, výkonnostnej kategórie, triedy, až po rôzne klasifikácie motorového oleja.

Označenie olejov teda slúži na to, aby sme dokázali vybrať pre motor nášho štvorkolesového miláčika ten najlepší motorový olej.

Obsah

Veríme, že po prečítaní tohoto článku ti už viac nebude označenie olejov robiť problém. Poďme si teda podrobne prebrať označenie olejov, no najskôr si povieme pár viet o tom, čo motorový olej vlastne je a ako si vybrať správny motorový olej.

Motorový olej:

Motorový olej je technicky veľmi zložitý výrobok, ktorý sa používa ako mazivo pri spaľovacích motoroch. Tento olej plní funkciu ako mazaciu, tak aj chladiacu, čistiacu, ale taktiež chráni motor pred koróziou.

Podľa spôsobu výroby sa motorové oleje delia na:

1. Minerálne

Minerálne oleje sa vyrábajú spracovaním ropy. Ropa je najskôr zbavená vody a mechanických nečistôt, následne sa použitím frakčnej destilácie (proces rozdeľovania chemických látok podľa bodu varu, zahrievaním teploty, pri ktorej sa jednotlivé frakcie/zložky vyparujú) rozdeľuje na petrolejové, benzínové, naftové a olejové frakcie. Výroba pokračuje ďalšími destiláciami, kde sa zo základnej olejovej frakcie oddeľuje olej a mazut. Poslednou destiláciou dostaneme základ pre motorový olej.

2. Syntetické

Tieto oleje sa vyrábajú syntézou (chemická reakcia, pri ktorej zlúčením dvoch alebo viacerých prvkov vznikne produkt, ktorý je zložitejší ako predošlé látky) z odlišných látok ako je ropa. Syntetické oleje majú vyššiu tekutosť pri nižších teplotách a majú menšiu odparnosť. Majú lepšie mechanické a chemické vlastnosti, no sú aj drahšie, ako minerálne oleje.

3. Polosyntetické

Je to zmes syntetického a minerálneho oleja, pričom pomer syntetického oleja nie je vyšší ako 30%. Sú navrhnuté tak, aby mali výhody syntetických olejov a cenu minerálnych olejov.

Ako si vybrať správny motorový olej?

Do dnešných motorov automobilov a používajú polosyntetické, minerálne, no predovšetkým syntetické oleje, hlavne z dôvodu, že sú nízkoviskózne (riedke), čím znižujú spotrebu paliva, predlžujú životnosť motore, ale aj interval výmeny motorového oleja. To však neznamená, že naliatím syntetického oleja do motora je možné predĺžiť interval výmeny oleja stanovený výrobcom.

Povedzme si to narovinu, ten je predĺžený až-až a mnoho automechanikov či iných odborníkov na autá a motory odporúča skracovať tento výrobcom stanovený interval výmeny oleja.

Polosyntetické oleje sú hydrokrakované oleje s vyššou tepelnou stabilitou v porovnaní s minerálnymi olejmi. Minerálnym olejom sa dnes už väčšina výrobcov automobilov a motorov vyhýba, hlavne kvôli ich vysokej viskozite, nižšej tepelnej odolnosti a horším mazacím schopnostiam v porovnaní s polosyntetickými a syntetickými olejmi.

Benzínové motory sú k olejom šetrnejšie ako dieselové motory. To znamená, že nároky na motorový olej pre dieselové motory sú vyššie. Práve z tohoto dôvodu sa okrem motorových olejov vyrobených ako pre benzínové, tak aj dieselové motory, vyrábajú špecializované oleje určené len pre dieselové alebo pre benzínové motory.

Okrem výberu správneho oleja do motora automobilu však nesmieš zabúdať na dodržiavanie správneho intervalu výmeny, no taktiež by si nemal spolu miešať oleje rôznej špecifikácie či používať "magické" produkty na predĺženie životnosti oleja a jeho intervalu výmeny.

Výber oleja na príklade:

Ak používa majiteľ auta minerálny olej, nemal by pri výmene oleja použiť iným ako opäť minerálny olej. Syntetický olej totiž rozpúšťa usadeniny v motore a práve preto je pri prechode z minerálneho oleja na syntetický, potrebné najskôr motor prečistiť, aby sa predišlo zaneseniu kanálikov mazacieho systému motora. Z toho vyplýva, že syntetický, no ani polosyntetický motorový olej sa nesmie miešať s minerálnym.

Ak sa totiž týmito pravidlami neriadiš, je úplne jedno, aký motorový olej do auta dáš. Pokojne kúp ten najlacnejší, aby si čo najviac ušetril a ostali ti peniaze na riešenie problémov a porúch, ktoré spôsobilo použitie nesprávneho motorového oleja.

Spotreba motorového oleja:

Pri výmene motorového oleja je vhodné, aby si si okrem množstva oleja, ktoré do motora naleješ dokúpil ešte 1 liter rovnakého oleja. Vďaka tomu môžeš predísť možnej zámene oleja v prípade, že by ho bolo potrebné počas intervalu doplniť.

Zabúdať by si totiž nemal na bežnú spotrebu motorového oleja. Aj ten najlepší motor naplnený tým najkvalitnejším olejom má totiž svoju bežnú spotrebu oleja. Spotrebu motorového oleja udáva výrobca motora, no pri bežných automobiloch sa pohybuje od 0,3 litra až po 1 liter na jeden interval výmeny.

Na túto bežnú spotrebu paliva má však výrazný vplyv štýl jazdy. Ak svoje auto ženieš až príliš často do červeného poľa otáčkomera, môže byť bežná spotreba motorového oleja ešte o niečo vyššia než tá, ktorú udáva výrobca. K tejto bežnej spotrebe motorového oleja dochádza pri prieniku oleja do spaľovacieho priestoru. Mať teda liter oleja rovnakej značky a špecifikácie vždy po ruke sa teda oplatí.

Vráťme sa však k výberu správneho motorového oleja a pozri me sa aj na už spomínané označenie olejov. Pri výbere správneho motorového oleja nám postačia dve základné špecifikácie, ktorými sú viskozita a výkonnostná kategória.

Viskozita motorového oleja:

Viskozita je konštantná veličina, ktorá vyjadruje mieru vnútorného trenia, respektíve vyjadruje odpor, ktorým tekutina (v našom prípade motorový olej) pôsobí proti silám snažiacím sa posunúť jeho najmenšie častice. Viskozita teda vyjadruje tečivosť kvapalín. Táto veličina je však premenná a závislá od teploty. Počas činnosti motora však dochádza k zmenám teploty a tlaku, čím sa mení aj viskozita oleja. Avšak pre optimálne mazanie je žiadúce, aby sa viskozita motorového oleja menila v závislosti od teploty čo najmenej.

Závislosť viskozity oleja od teploty sa vyjadruje viskóznym indexom, pričom čím vyššia je jeho hodnota, tým menej sa mení viskozita oleja pri zmenách teploty a tým je motorový olej kvalitnejší.

Pre bežnú charakteristiku viskóznych vlastností motorových olejov sa používa výhradne špecifikácia SAE (Society od Automotive Engineers, USA), ktorá používa na klasifikáciu motorových olejov 6 zimných tried označených číslom sa písmenom W, ako napríklad 5W a 5 letných tried, označených len číslicou.

Zimné triedy oleja:

Číslice a písmeno W od 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W označuje zimnú viskozitu oleja. Čím je číslo nižšie, tým nižšia teplota (viac do mínusu) pod nulou môže byť bez toho, aby olej zhustol.

Letné triedy oleja:

Druhé číslice za pomlčkou od 20, 30, 40, 50 a 60 označujú letnú viskozitu oleja. Čím vyššie je toto číslo, tým vyššia môže byť teplota okolia pri prevádzke motora, pričom olej ostáva dostatočne hustý na to, aby zabezpečil správne mazanie motora. Napríklad oleje označované číslicami 50 či 60 sú vhodné do tropických krajín, zatiaľ čo oleje s číslicami 30 a 40 sú vhodné do krajín s miernym podnebím.

Pokiaľ je pri označení oleja použitá len jedna z týchto dvoch tried, znamená to, že ide o motorový olej jednostupňový, a to buď letný alebo zimný, v závislosti od triedy, ktorou je označený. Ak je motorový olej označený oboma triedami, ako napríklad 10W-40, ide o olej viacstupňový a teda celoročný.

Použitie olejov pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE:

 • SAE 30 (od -5°C do +40°C)

 • SAE 40 (od -0°C do +45°C)

 • SAE 20W-50 (od -15°C do +50°C)

 • SAE 15W-40 (od -20°C do +45°C)

 • SAE 10W-40 (od -25°C do +35°C)

 • SAE 5W-40 (od -30°C do +30°C)

 • SAE 5W-30 (od -30°C do +25°C)

 • SAE 0W-30 (od -50°C do +30°C)

Výkonnostná kategória:

Výkonnostná kategória charakterizuje okamžité, ale aj dlhodobé vlastnosti oleja pri rôznych pracovných podmienkach a zmenách zaťaženia motora. Veľmi dôležité sú totiž vlastnosti ako napríklad odparovanie, ochrana proti oteru, oxidácia, korózia stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín, oxidačná stabilita oleja, penenie oleja, úspora paliva a ďalšie podobné vlastnosti.

Pre označenie výkonnostnej kategórie motorový olejov sa používajú nasledujúce normy:

Klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA)Klasifikácia ACEA (Association des Constructeurs Européens d Automobile, EU)Normy výrobcov automobilov a motorov (VW, Volvo, Tatra)Klasifikácia Mil-L (normy amerických výrobcov)Klasifikácia ILSACKlasifikácia CCMC (Comité des Constructeurs d Automobile du Marche Commun, EU)

V súčasnosti sa však pre určenie výkonnostných noriem motorových olejov používajú predovšetkým špecifikácie API, ACEA a normy výrobcov automobilov a motorov.

Klasifikácia API:

Klasifikácia API rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na zážihové (benzínové), ktoré sú označené písmenom S a vznetové (dieselové), označené písmenom C. K týmto dvom poznávacím písmenám sa pridávajú ešte ďalšie písmená podľa abecedy, napríklad SL alebo CB. Čím je toto druhé písmeno v abecede ďalej, tým má olej vyššiu výkonnostnú triedu a teda aj kvalitu.

Natrafiť však môžeš aj na označenie olejov ako napríklad SL/CB. V takomto prípade ide o olej, ktorý je možné použiť ako v zážihových, tak aj vznetových motoroch. Keďže však začína toto označenie písmenom S, je tento olej primárne určený pre zážihové motory. Ak by však prvé písmeno označenia bolo C, išlo by o olej určený primárne pre vznetové motory.

Keďže sme však v Európe, stretávame sa najčastejšie s klasifikáciou ACEA, poprípade normami výrobcov automobilov a motorov.

Klasifikácia ACEA:

Klasifikácia ACEA nahradila v roku 1991 klasifikáciu CCMC, ktorá vznikla v roku 1972, ako reakcia na to, že špecifikácie API plne nevyhovovali pre európske typy motorov, ktoré sa od amerických motorov konštrukčne líšia.

Klasifikácia ACEA delí nové motorové oleje do troch skupín:

 • A/B - Oleje pre benzínové a pre naftové motory osobných a ľahkých dopravných vozidiel, ktoré sa označujú písmenom a číslicou od A1 až po A5 pre benzínové a od B1 až po B5 pre naftové motory.

 • C - Oleje kompatibilné s katalyzátormi a filtrom pevných častic C1, C2, C3, C4

 • E - Pre vysokovýkonné motory nákladných áut E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

Normy výrobcov automobilov a motorov:

Mnohí výrobcovia však požadujú od motorových olejov splnenie ďalších požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v metodike predchádzajúcich klasifikácií.

Najznámejšie sú tieto normy:

 • VW 501.01 - Oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory

 • VW 500.00 - Oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory

 • VW 505.00 - Oleje pre nepreplňované i preplňované naftové motory

 • VW 505.01 - Oleje pre motory PUMPA-DÝZA s predĺženým výmenným intervalom

 • VW 507.00 - Oleje pre naftové motory, vhodné pre motory s filtrom pevných častic

Veríme, že ti tento článok pomohol vybrať si ten správny motorový olej pre svoje auto a že označenie olejov už nie je pre teba cudzí jazyk, ale zrozumiteľný súbor čísel, písmen a rôzných skratiek. Pokiaľ ti článok pomohol, budeme radi, ak ho prezdieľaš ďalej a pomôžeš aj ostatným vyznať sa v označeniach motorových olejov a vybrať si ten správny motorový olej.