Motor uložený vpredu: Aké sú výhody a nevýhody tejto konfigurácie?

Seat Ibiza SXI
Pod kapotou
Publikoval Denis

Motor uložený vpredu je jedna z konfigurácií usporiadania automobilu, pri ktorej je motor v automobile vložený priečne alebo pozdĺžne nad alebo za prednou nápravou.

O tom, aké sú výhody a nevýhody tohoto usporiadania automobilu si povieme nižšie v článku, no najskôr sa poďme pozrieť na konštrukciu a históriu automobilu s motorom uloženým vpredu.

Obsah

História motora uloženého vpredu

Približne v polovici minulého storočia museli byť aj menej výkonné motory v porovnaní s dnešnými motormi veľmi veľké. V tej dobe totiž išlo zvyšovanie výkonu ruku v ruke so zvyšovaním zdvihového objemu motora.

Na túto dobu výkonné, no zároveň aj veľké motory neboli príliš kompaktné a tak ich kvôli svojim rozmerom nebolo možné umiestniť za zadnú nápravu automobilu, čo bola v tej dobe bežná koncepcia usporiadania automobilu.

Práve z tohoto dôvodu sa začali motory do automobilov montovať dopredu. To však prinieslo niekoľko ďalších problémov, pretože pri prvých automobiloch s touto koncepciou nebolo možné poháňať prednú nápravu, čím vznikol problém s distribúciou hnacej sily motora.

Za týmto účelom sa využil kardanový hriadeľ, čím vznikla klasická koncepcia usporiadania automobilu s motorom uloženým vpredu a pohonom zadných kolies.

V 60-tych rokoch však prišla automobilka Renault s koncepciou automobilu, ktorý využíval motor uložený vpredu a pohon prednej nápravy. Táto koncepcia postupom času úplne vytlačila koncepciu automobilu s motorom uloženým vzadu a pohonom zadnej nápravy. Tá sa totiž dnes už používa prevažne pri športových automobiloch.

Naopak koncepcia automobilu s motorom uloženým vpredu a pohonom predných kolies patrí dnes k najčastejšie používaným koncepciám v osobných automobiloch.

Motor uložený vpredu a jeho konštrukcia

Vzhľadom na umiestnenie pomerne veľkej hmotnosti nad prednú nápravu automobilu je nutné, aby bola táto náprava vyššej tuhosti a tak pri jazde nedochádzalo k zmenám jej geometrie.

Ako som však už spomínal, motor, ktorý je umiestnený vpredu, je možné uložiť buď pozdĺžne alebo priečne/naprieč.

1. Motor uložený vpredu naprieč/priečne

Uloženie motora vpredu naprieč sa využíva najmä pri malých a stredne veľkých automobiloch s pohonom prednej nápravy, ktorých zdvihový objem motora vo väčšine prípadov nepresahuje 3000 cm3.

Výhodou priečneho uloženia motora je hlavne možnosť vytvoriť veľmi kompaktný automobil s možnosťou využitia pomerne veľkého vnútorného priestoru aj pri pomerne malých automobiloch. Ďalšou výhodou je aj jednoduchá realizácia prenosu hnacej sily na prednú nápravu automobilu.

2. Motor uložený vpredu pozdĺžne

Pozdĺžne uložený motor sa využíva najmä pri automobiloch s pohonom zadnej nápravy či pohonom všetkých štyroch kolies. Každopádne aj pri tomto uložení motora je možné realizovať pohon predných kolies, čo je však veľmi neobvyklé a hlavne zriedkavé.

Pozdĺžne uloženie motora bolo využívané hlavne v minulosti, kedy bolo veľmi obtiažne, dá sa povedať že doslova nemožné umiestniť veľké agregáty vpredu naprieč. Dnes sa tento spôsob uloženia motora využíva prevažne pri automobiloch s pohonom zadnej nápravy a pohone všetkých štyroch kolies, pretože pozdĺžne uložený motor je možné ľahko napojiť na prevodovku a kardanový hriadeľ.

Ako pri motore uloženom vpredu naprieč, tak aj pri motore uloženom vpredu pozdĺžne je v prípade použitia ťažkého motora nevyhnutné použiť posilňovač riadenia kvôli veľkej hmotnosti, ktorá tlačí na kolesá prednej nápravy.

Výhody uloženia motora vpredu

Uloženie motora vpredu umožňuje realizovať všetky druhy pohonu, a to od pohonu prednej nápravy, zadnej nápravy či pohonu všetkých kolies. Medzi ďalšie výhody uloženia motora vpredu môžeme zaradiť možnosť využiť náporové chladenie motora či už vzduchom alebo kvapalinou.

V prípade kvapalinou chladeného motora s náporovým chladením nie je potrebné ťahať automobilom dlhé rozvodné hadice.

Taktiež hmotnosť motora pôsobiaca na prednú nápravu automobilu pôsobí veľmi priaznivo na brzdné vlastnosti vozidla, pretože kolesá prednej nápravy pri brzdení zvyšujú vplyvom hmotnosti svoju adhéziu.

Nevýhody uloženia motora vpredu

Pri akcelerácii dochádza v prípade pohonu prednej nápravy k odľahčovaniu kolies, čo môže viesť k prešmykovaniu. Pokiaľ je motor uložený vpredu a automobil je poháňaný pomocou zadnej nápravy, dochádza k prešmykovaniu kvôli trvale nízkemu tlaku pôsobiacemu na nápravu, pretože nie je nijak zaťažená.

Okrem toho spôsobuje vysoká hmotnosť motora nad prednou nápravou prirodzene nedotáčavé správanie sa vozidla, a to najmä v prípade, ak je poháňaná predná náprava. Naopak v prípade, ak je poháňaná zadná náprava a motor je uložený vpredu, má aj napriek tomu automobil tendenciu správať sa pretáčavo.