AUTORIDE

Nedotáčavosť automobilu: Ako zvládnuť nedotáčavý šmyk?

Mokrá vozovka
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Nedotáčavosť je jav, ktorý sprevádza jazdu v automobile pri prejazde zákrut s menšími oblúkmi pri vyšších rýchlostiach alebo nepriaznivom stave vozovky.

Názov tohoto javu je odvodený od faktu, že automobil pri nedotáčavom šmyku nedostatočne zatáča.

Obsah

Ktoré autá trpia nedotáčavosťou?

Nedotáčavosť sa prirodzene prejavuje na automobiloch s motorom uloženým vpredu a pohonom prednej nápravy. Nie je to však pravidlo.

Nedotáčavosť sa môže objaviť aj na automobiloch so zadným náhonom. Vyžaduje to však oveľa väčšie úsilie.

Ako sa prejavuje nedotáčavosť vozidla?

Nedotáčavosť

Pri nedotáčavosti auto adekvátne nereaguje na zatočenie volantu. Vozidlo teda pri nedotáčavom šmyku pokračuje priamym smerom a nekopíruje uhol natočenia volantu.

Príčiny nedotáčavosti

Príčinou nedotáčaveho správania automobilu je strata priľnavosti kolies na prednej náprave. Pri vozidlách, ktoré nemajú hnanú prednú nápravu spôsobujú stratu priľnavosti prednej nápravy len brzdné sily a priečne sily, ktoré vznikajú pri zmene smeru jazdy. Pokiaľ je však na vozidle poháňaná len predná náprava, stratu priľnavosti spôsobuje okrem spomenutých faktorov aj akcelerácia vozidla.

Nedotáčavosť vozidla ovplyvňuje aj uloženie motora. Ak je motor uložený vpredu, znamená to, že veľká časť hmotnosti celého automobilu sa nachádza nad prednou nápravou. Takáto koncepcia automobilu zvyšuje priečne sily, ktoré naň pôsobia pri prudkej zmene smeru jazdy.

Pri nevhodných, zlých adhéznych podmienkach vozovky (piesok, štrk ľad, sneh, voda) však stačí len malá zmena smeru, brzdenie či jemná akcelerácia, aby sa prejavilo nedotáčavé chovanie vozidla.

Ako prebieha nedotáčavy šmyk vozidla?

K nedotáčavému šmyku obvykle dochádza počas zatáčania vozidla v kombinácii so zmenou momentu pôsobiaceho na predné kolesá. Čím prudšia je zmena momentu, ktorý pôsobí na kolesá, tým stúpa pravdepodobnosť vzniku šmyku.

Cesta v horách

Pri nedotáčavom šmyku nevedú predné kolesá aj napriek ich natočeniu automobil do zákruty, pretože predná náprava je v šmyku. V prípade, ak vozidlo znovu nezíska kontakt s vozovkou, nekontrolovateľne vyletí vonkajším okrajom zákruty.

Nedotáčavý šmyk však nemôže vzniknúť na vozidle, ktoré akceleruje z miesta. Pri stojacom vozidle totiž v prípade straty priľnavosti pneumatík neexistuje žiadna sila, ktorá by automobil tlačila dopredu.

Ako zvládnu nedotáčavý šmyk?

Na to, aby si vozidlo dostal z nedotáčavého šmyku, stačí len jednoducho ubrať plyn a počkať, kým kolesá na hnacej náprave opäť nezískajú priľnavosť.

V žiadnom prípade sa však neodporúča začať prudko brzdiť alebo prehnane natočiť volant, pretože to by mohlo viesť k ešte väčšej strate priľnavosti pneumatík.

Pri zväčšení natočenia kolies totiž hrozí, že potom ako predné kolesá opäť získajú priľnavosť sa začnú znova odvaľovať po vozovke, čo spôsobí prudkú zmenu smeru vozidla. Táto zmena smeru však môže viesť až k pretáčavému šmyku, ktorého zvládnutie si vyžaduje veľkú dávku skúsenosti a na vozidle s predným náhonom je veľmi náročné.

Ak vznikne nedotáčavý šmyk na vozidle so zadnou hnacou nápravou, obvykle na elimináciu šmyku stačí len znížiť tlak na brzdy alebo zrovnať kolesá prednej nápravy.

Mýtus na záver

Medzi motoristami panuje mnoho automobilových mýtov. Veľmi rozšíreným mýtom je aj jeden, ktorý sa k tejto téme veľmi hodí. Podľa názorov niektorých motoristov môže automobil s predným náhonom dostať len nedotáčavý šmyk a automobil s pohonom zadných kolies zas len pretáčavý šmyk.

Toto tvrdenie však platí iba v prípade mimoriadnej akcelerácie pri prejazde zákrutou. Za normálnych podmienok však môže auto s akýmkoľvek náhonom dostať akýkoľvek šmyk, či už nedotáčavý alebo pretáčavý.