AUTORIDE

Autá na CNG: Oplatí sa auto na CNG a aké sú jeho výhody či nevýhody?

Skoda Octavia GTEC
Pod kapotou
Publikoval Daniel  

Autá na CNG nie sú žiadnou novinkou. CNG sa ako alternatívne palivo pre osobné a nákladné automobily používalo už v medzivojnovom období a taktiež po druhej svetovej vojne. Avšak v modernej dobe sa do popredia dostalo až koncom 20. storočia.

Skratka CNG znamená Compressed Natural Gas, v preklade teda stlačený zemný plyn. Je to uhľovodíkové palivo, ktorého hlavnou zložkou je metán 96% až 98%. CNG sa používa ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne preto, že je čistejšie a ekologickejšie ako benzín, nafta či dokonca LPG.

Obsah

Vlastnosti CNG:

 • je zložené z 96 až 98 % metánu

 • jeho skupenstvo je v tlakových nádobách plynné

 • je ľahšie ako vzduch, takže v prípade jeho úniku sa dá ľahko odvetrať

 • spomedzi ostatných palív ako LPG, benzín a nafta má CNG najvyššie oktánové číslo

 • bod tuhnutia CNG je vyšší ako bod tuhnutia benzínu či LPG (až -182 °C)

 • nie je jedovaté

Vďaka vysokému oktánovému číslu CNG, ide o čisté palivo, ktoré momentálne a vyzerá to tak, že ani v blízkej dobe, nebude mať problémy s emisnými limitmi, respektíve s tým, že by autá na CNG nespĺňali emisné normy Európskej únie. CNG sa využíva ako alternatívne palivo pre motory, pričom je možné ho kombinovať s pôvodným palivom, čím sa zvýši dojazd automobilu. Taktiež výroba CNG nie je oproti nafte, benzínu a LPG závislá na rope a to ani po existenčnej, no dokonca ani po ekonomickej stránke.

Prestavba auta na CNG:

Cena prestavby auta, respektíve motoru automobilu je závislá od rôznych faktorov. Ktoré faktory však ovplyvňujú cenu prestavby auta na CNG? Poďme si o tom niečo povedať.

Prestavba benzínu na CNG:

Pri dodatočnej prestavbe benzínového motora na CNG je cena prestavby ovplyvňovaná hlavne počtom valcov motora, jeho zdvihovým objemom a taktiež veľkosťou požadovanej nádrže na stlačený zemný plyn. Cena prestavby motora na CNG však nie je ani zďaleka tak blízko ako prestavba na LPG. Pri prestavbe klasického zážihového štvorvalcového motora na CNG počítaj s minimálnou vstupnou čiastkou 1200 eur. Všetko však závisí od typu motora, firmy, ktorá ti bude prestavbu robiť, ale aj od technológie, respektíve výberu CNG zariadenia.

Prestavba dieselu na CNG:

Prestavba dieselového, respektíve vznetového motora na CNG nesie so sebou veľmi veľa nevýhod. Medzi hlavné mínusy patrí jej zložitosť a veľmi vysoké náklady. Pri prestavbe dieselového motora na CNG dochádza ku konečnému riešeniu pohonu len na jedno palivo, ktorým je CNG. To znamená, že nie je možné prepínať medzi palivami ako je napríklad pri benzínových motoroch na CNG. Medzi ďalšie nevýhody však parí aj pokles výkonu motora, kvôli zníženiu kompresného pomeru motora a dodatočnej montáži škrtiacej klapky. Prestavba dieselového motora na CNG je teda holý nezmysel, a až príliš drahá sranda.

Okrem toho je táto prestavba nenávratná, pretože sa pri nej mechanicky upravuje kompresný pomer tak, že sa upravia piesty, spaľovací priestor motora a taktiež vstrekovače nafty sú nahradené zapaľovacími sviečkami. Pokiaľ by si takto prestavaný motor chcel vrátiť do pôvodného stavu, nestačilo by teda len dodatočný systém CNG.

Duálny pohon Dieselgas CNG:

Prestavba dieselového auta na duálny pohon Dieselgas CNG, respektíve jeho motora je niečo úplne iné ako prestavba benzínového motora či dieselového motora na CNG. Pri tomto type úpravy totiž CNG úplne nenahrádza naftu ako palivo, ale len jej časť. Jednoducho povedané, počas chodu motora sa do spaľovacej komory dostáva aj nafta aj CNG. Tento systém kombinácie nafty a stlačneného zemného plynu sa nazýva systém Dieselgas CNG. Pri systéme Dieselgas CNG je možné nahradiť až 70% množstva nafty stlačeným zemným plynom, vďaka čomu je možné dosiahnuť až 30% úsporu financií v porovnaní s tým, keby auto jazdilo čisto len na naftu.

Aké sú však výhody duálneho pohonu Dieselgas CNG a ako to funguje?

Stlačený zemný plyn CNG sa pridáva do nasávaného vzduchu, ktorý prúdi sacím potrubím motora. Keďže je CNG plynného skupenstva, dokáže sa lepšie premiešať so vzduchom, čím vznikne výbušnejšia zmes, ktorá sa zapáli po vstreknutí nafty. Takáto kombinácia paliva má oveľa lepšie vlastnosti ako samotná nafta, pretože dochádza k rýchlejšiemu zapáleniu zmesi a jej dokonalejšiemu prehoreniu.

V závislosti od množstva CNG, ktoré nahradí naftu sa menia aj parametre motora. Vďaka vysokému oktánovému číslu CNG (až 130 oktánov) totiž narastie krútiaci moment a výkon automobilu, čo bude predovšetkým citeľné v nízkych otáčkach. Motor však bude mať okrem vyššieho výkonu aj hladší, tichší a kultivovanejší chod, ako v prípade, keby bežal len na naftu.

Princíp úspory financií za palivo však spočíva pri systéme Dieselgas CNG len v tom, že pridaním ďalšieho výbušnejšieho a lacnejšieho paliva, ktorým je CNG , bude motor potrebovať menej nafty na to aby mal rovnaký výkon. Nafta je jednoducho nahradená lacnejším CNG.

Táto prestavba sa však viac hodí pre ťažké nákladné stroje, kamióny či dodávky ako osobné automobily, pretože jej cena je ešte o niečo vyššia ako pri prestavbe benzínového auta na CNG a taktiež úspora financií nie je až tak vysoká ako v prvom prípade.

Výkon auta na CNG:

Dodatočná prestavba auta, respektíve motora auta na CNG môže mierne znížiť výkon atmosférického motora o 5 až 10%. Sériové autá na CNG však takýto problém nemajú.

Spotreba paliva a CNG:

Cena paliva je nižšia ako cena nafty a benzínu, čo je dôvod, prečo je CNG ekonomickejšie a výhodnejšie. Bežná cena CNG je 1,15 eura. Na prvý pohľad to je veľa no CNG sa netankuje v litroch ale kg, pričom 1 kg CNG sa rovná 1,4 litru benzínu a 1,3 litru nafty. Ak teda máme motor, ktorý spaľuje 8 litrov benzínu na 100 km, bude tento motor jazdiť za 5,7 kg CNG, čo znamená, že priemerná cena paliva na 100 km bude približne 6,5 eur.

Tankovanie CNG:

Dôvod menšieho rozšírenia čerpacích staníc s CNG oproti staniciam s LPG je ten, že stlačený zemný plyn sa ťažšie skladuje. Výhodou oproti LPG je však stálosť kvality zemného plynu, ten je totiž na všetkých čerpacích staniciach pozorne sledovaný, pričom obsahuje 96 až 98 % objemových jednotiek metánu.

Ekológia:

Motory poháňané na stlačený zemný plyn majú v porovnaní s ostatnými motormi využívajúcimi palivá ako benzín, naftu či LPG výrazne nižšie množstvo emisií. Spaľovaním stlačeného zemného plynu totiž vzniká len oxid uhličitý, voda, malé množstvo oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. Primárnou výhodou je však takmer úplná absencia pevných častíc a uhľovodíkov. Metán, ktorý tvorí 96 až 98% zloženia CNG, má spomedzi ostatných palív najnižšie emisie skleníkových plynov.

Avšak motory na CNG, rovnako ako motory na LPG produkujú väčšie množstvo oxidov dusíka. Tento problém sa však dá čiastočne eliminovať nastavením riadiacej jednotky motora a rôznymi ďalšími úpravami.

Výhody CNG:

 • kvalitné vysokooktánové palivo (až 130 oktánov)

 • vďaka vysokému oktánovému číslu má CNG vynikajúcu odolnosť voči detonačnému horeniu

 • CNG má plynné skupenstvo, vďaka čomu dochádza k lepšiemu premiešaniu so vzduchom

 • zníženie hladiny hluku motora 10 až 15 dB

 • v mnohých krajinách sú vozidlá jazdiace na CNG oslobodené od cestnej dane

 • nižšia cena paliva

 • na rozdiel od LPG je možné parkovať vo väčšine podzemných garáži

 • nie je jedovaté

 • je ľahšie ako vzduch, a tak je ľahko odvetrávateľné

 • výrazne zníženie škodlivých emisi

Nevýhody CNG:

 • zmenšenie priestoru kufra kvôli umiestneniu nádrže na CNG

 • výkon motora môže po dodatočnej montáži klesnúť zhruba o 5 až 10% (neplatí pre sériové autá na CNG)

 • riedka sieť čerpacích staníc

 • povinné prehliadky palivovej sústavy a tlakovej nádrže

 • nákladnejší servis

 • jazdné vlastnosti automobilu sa môžu vplyvom zaťaženia zadnej nápravy tlakovou nádržou výrazne zmeniť

 • zakázaný vjazd do niektorých podzemných parkovísk

 • kratší dojazd ako na pôvodne palivo, kvôli malej nádrži

 • kvôli malej nádrži je potrebné často tankovať

 • vysoké náklady na prestavbu

Na záver by som dodal, že aj keď je stlačený zemný plyn veľmi ekologickou náhradou za naftu, benzín či LGP, je dopyt po takýchto automobiloch veľmi malý a neočakáva sa žiaden obrat, práve z dôvodu nástupu elektromobilov.

Dúfam, že bol tento článok pre teba užitočný, a že si sa dozvedel všetko čo si potreboval. Ak ti však niečo v článku chýba, poprípade ak máš nejaký nápad na doplnenie obsahu tohto článku, neváhaj a napíš nám to do komentu na FB, či pod článok a my ho o s radosťou doplníme o ďalšie užitočné informácie.