AUTORIDE

Antilag systém: Ako funguje a na čo slúži tento systém?

Turbodúchadlo
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Antilag systém, v skratke ALS, je systém proti oneskoreniu nástupu tlaku turba. Tento systém je používaný v motoroch, ktoré sú preplňované pomocou turbodúchadla. Úlohou systému ALS je teda zabrániť oneskoreniu turbodúchadla, respektíve takzvanému turbolagu.

Súvisiaci článok - Vieš, čo je to turbolag a ako s ním bojovať?

Obsah

Antilag systém bol po prvý krát použitý v preplňovaných motoroch Formuly 1 v 80-tych rokoch. Neskôr sa však tento systém začal využívať aj v rallyšporte, práve kvôli udržaniu otáčok turba a následnému rýchlemu nástupu jeho tlaku. Dnes tento systém využívajú všetky rally autá, pretože štartovať na závode bez tohoto systému by nemalo zmysel.

Ako funguje Antilag systém

Sprievodným javom aktívneho systému ALS je praskanie, rachot a vychádzajúce plamene z výfuku. Tento jav sa často nazýva ako strieľanie do výfuku. V mnohých ľudoch tento jav evokuje, že s autom niečo nie je v poriadku. To však nie je pravda, pretože strieľanie do výfuku je len sprievodný jav, o ktorý sa stará Antilag systém.

Súvisiaci článok - Plameň z výfuku: Ako a prečo vzniká?

Prvé ALS systémy fungovali ako bypass, kde po uvoľnení plynového pedálu došlo k vypusteniu prebytočného tlaku cez blow-off ventil do výfukového potrubia pred turbo. Tento stlačený vzduch okysličil výfukové plyny, ktoré obsahovali veľké množstvo nespáleného benzínu kvôli obohacovaniu zmesi. Okysličené výfukové plyny s prebytkom paliva potom vplyvom vysokej teploty explodovali v turbodúchadle, čím ho udržiavali neustále v otáčkach.

Dnešný Antilag systém však funguje na inom princípe a používajú sa až tri rôzne spôsoby dodatočného prísunu vzduchu, pričom dva sú realizované cez škrtiacu klapku a jeden bypassom.

Pri dodatočnom prísune vzduchu pomocou bypassu je Antilag systém v aktívnom stave otvorený solenoidom. Ten otvára cestu vzduchu zo sacieho potrubia spred škrtiacej klapky, priamo do sacieho potrubia za škrtiacou klapkou, ktorú tak úplne obchádza.

Ďalšie dva spôsoby dodatočného prísunu vzduchu sú, ako som už spomínal, realizované cez škrtiacu klapku. Pri oboch spôsoboch sa škrtiaca klapka udržiava pootvorená vo vopred nastavenom uhle. Prvý spôsob funguje len na základe pootvorenej škrtiacej klapky.

Druhý spôsob, nazývaný ako ALS throttle kicker je využívaný najčastejšie. Tento spôsob využíva solenoidový otvárač škrtiacej klapky, ktorý po aktivácii otvorí cestu podtlaku, čím pootvorí škrtiacu klapku.

Súvisiaci článok - Škrtiaca klapka: Jej funkcia a možné poruchy

Systém so škrtiackou klapkou ovládanou solenoidom je skombinovaný so spomalením zapaľovania a miernym obohatením zmesi. Neskoré zapálenie zmesi spôsobí menšiu expanziu plynu vo valci, pretože tlak a teplota sa po otvorení výfukového ventilu prenesie do výfuku pred turbodúchadlo. Vďaka tomu ostane turbodúchadlo v otáčkach, čím sa zníži oneskorenie nástupu jeho tlaku. Po opätovnom otvorení škrtiacej klapky (pridaní plynu) sa zapaľovanie a vstrekovanie paliva vrátia späť do normálnej prevádzky.

Účinnosť systému Antilag

Účinnosť ALS systému je závislá od agresívnosti jeho nastavenia, pričom tento systém je nastaviteľný od ľahkého udržiavania tlakového režimu, až po agresívne kopance pri opätovnom pridaní plynu. Každý pretekár používa nastavenie podľa toho, aké mu vyhovuje alebo ho v prípadne potreby mení na trati. Vo všeobecnosti sa však používa na suchý asfalt agresívnejšie nastavenie, ako na mokrý alebo na nespevnený povrch.

Vzhľadom na to, že mnohé komponenty motora sú počas prevádzky ALS systému vystavené veľmi vysokým teplotám a vysokým tlakovým impulzom, je tento systém veľmi náročný na motor a turbodúchadlo. Antilag systém teda dlhodobým používaním poškodzuje motor, výfuk a turbodúchadlo, čo je jeden z dôvodov, prečo by jeho používanie v bežných automobiloch nemalo žiaden zmysel.