VANOS a Double VANOS: Ako funguje táto technológia?

BMW S50B32 Vanos
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

VANOS je skratka, ktorá označuje motory značky BMW s variabilným časovaním ventilov. Technológia variabilného časovania ventilov umožňuje prispôsobiť okamih otvárania a zatvárania ventilov podľa potreby, nezávisle od polohy kľukového hriadeľa.

Variabilné časovanie ventilov sa využíva najmä pre optimalizáciu parametrov štvortaktného motora, ktorý má vďaka nej vylepšené parametre, a to presnejšie:- vyšší výkon o 10-15%- nižšiu spotrebu paliva o 10-30%- nižšiu produkciu emisií o 20-25%.Variabilné časovanie ventilov využívajú predovšetkým zážihové motory, ale začína sa presadzovať aj vo vznetových motoroch.

Obsah

Zážihové motory totiž pracujú v širšom spektre otáčok, a preto je využitie technológie variabilného časovania ventilov efektívnejšie a logickejšie. O variabilnom časovaní ventilov sme si však už písali a tak sa viac informácii o tejto technológii dozvieš v našom článku: Variabilné časovanie ventilov: Ako funguje táto technológia?

VANOS :

Skratka VANOS vznikla z nemeckého názvu Variable Nockenwellensteuerung a ako som už spomínal, označuje motory značky BMW s variabilným časovaním ventilov. Automobilka BMW predstavila technológiu VANOS po prvý krát v roku 1992, presnejšie v modely E34 5 rady, v motore M50.

Tento systém natáča vačkový hriadeľ sacích ventilov až o 42° voči kľukovému hriadeľu, na základe údajov o otáčkach a polohe plynového pedálu. Ide teda o jednu z množstva technológií, ktoré umožňujú meniť časovanie ventilov nezávisle od polohy kľukového hriadeľa.

Double VANOS:

V roku 1996 však prišla automobilka BMW s ďalším vylepšením rozvodového mechanizmu a to so systémom Double VANOS. Rozdiel medzi týmito dvoma systémami je v tom, že zatiaľ čo klasický VANOS ovláda len časovanie sacích ventilov, Double VANOS ovláda časovanie ako sacích, tak aj výfukových ventilov. Prvý krát bol systém Double VANOS použitý v modeli E36 M3 v motore S50B32 v roku 1996.

Ako funguje VANOS:

Pri tomto systéme variabilného časovania ventilov sú vačky vybavené elektoro-hydraulickým mechanizmom, ktorý umožňuje otáčanie vačkového hriadeľa podľa potreby riadiacej jednotky motora.

Riadiaca jednotka motora vypočíta na základe rýchlosti, otáčok motora a otvorenia škrtiacej klapky správne nastavenie vačkového hriadeľa. Akonáhle počítač vypočíta správne načasovanie, aktivuje sa solenoid, ktorý umožní tok motorového oleja k piestu VANOSU, ktorý tlačí na ozubené koliesko vačkového hriadeľa a tým otáča vačkový hriadeľ podľa potreby a umožňuje tak správne nastavenie časovania ventilov.

V nízkych otáčkach motora sa poloha vačkového hriadeľa posunie tak, aby sa sacie ventily otvárali neskôr, čo zlepšuje voľnobežný chod motora ale taktiež zlepšuje nástup výkonu. Pri zvyšujúcich sa otáčkach sa zas ventily otvárajú skôr, čím sa zlepšuje priebeh krútiaceho momentu a znižuje sa spotreba paliva. Vo vysokých otáčkach sa ventily opäť otvárajú neskôr, pretože to umožňuje plné dodanie maximálneho výkonu.

Technológia VANOS teda umôžňuje otvoriť ventily skôr alebo neskôr, no nedokáže zmeniť čas, respektíve dobu otvorenia ventilu.

Porucha systému VANOS:

Porucha systému VANOS sa najčastejšie prejavuje hlukom, ktorý môže pripomínať dieselový motor. Ďalšími príznakmi, ktoré sprevádzajú poruchu tohoto systému, sú strata krútiaceho momentu a výkonu, nerovnomerný výkon či zvýšená spotreba paliva.

Variabilné časovanie ventilov sa teda používa k zdokonaleniu výmeny náplne valcov piestového spaľovacieho motora a umožňuje meniť časovanie ventilov podľa potreby, narozdiel od klasických rozvodov, pri ktorých je pohyb ventilov závislý od polohy kľukového hriadeľa.

Pozri si krátku ukážku o tom, ako funguje VANOS: