Valvetronic: Ako funguje systém variabilného zdvihu ventilov?

BMW - Valvetronic
Pod kapotou
Publikoval Denis

Valvetronic je označenie pre motory automobilky BMW vybavené variabilným zdvihom ventilov. Jedná sa teda o systém variabilného zdvihu ventilov, ktorý v kombinácii s variabilným časovaním ventilov umožňuje meniť polohu vačkového hriadeľa nezávisle od polohy kľukového hriadeľa a taktiež dokáže meniť zdvih a dĺžku doby, počas ktorej je ventil otvorený.

Táto technológia sa využíva k optimalizácii parametrov motora. Vďaka systému Valvetronic dosahujú motory vyšší výkon, nižšiu spotrebu paliva a taktiež nižšie emisie.

Obsah

Niektoré zážihové motory automobilky BMW sú vybavené systémom Valvetronic (variabilným zdvihom ventilov), ktorý je skombimovaný so systémom Double Vanos a teda variabilným časovaním ventilov.

Ako funguje Valvetronic:

Systém Valvetronic v kombinácii so systémom Double Vanos umožňuje plne variabilný zdvih ventilov, vďaka čomu je možné nahradiť škrtiacu klapku. Motory BMW vybavené systémom Valvetronic síce škrtiacou klapkou vybavené sú, no tá je určená len pre núdzový režim.

Pokiaľ motor funguje tak ako má, je škrtiaca klapka neustále otvorená. Nahradením škrtiacej klapky sa podarilo odstrániť straty, ktoré vznikajú pri prúdení vzduchu cez škrtiacu klapku. Systém Valvetronic bol po prvý krát predstavený v roku 2001 v modely BMW Compact 316ti.

V preplňovanom motore bol tento systém použitý po prvý krát v motore N55, ktorý bol nasadený napríklad v BMW 535i (F10/F11/F07) či BMW 335i (E90/E91/E92/E93). Automobilka BMW postupne začala vybavovať týmto systémom aj ďalšie svoje motory.

Hlavným dôvodom použitia tohoto systému je totiž vyšší výkon motora, jeho nižšia spotreba, nižšie emisie a taktiež rýchlejšia a lepšia odozva na zošliapnutie plynového pedálu.

Ako som už spomínal, Valvetronic je systému variabilného časovania zdvihu ventilov, ktorý je skombinovaný so systémom Double Vanos a teda systémom variabilného časovania ventilov. Tento systém dokáže meniť polohu vačkového hriadeľa voči kľukovému hriadeľu až o 60° a vďaka elektromechanickému zariadeniu umožňuje plynule meniť zdvih sacích ventilov od minimálneho zdvihu (0,3 mm) až po maximálny zdvih (9,7 mm).

Zmena nastavenia medzi minimálnym a maximálnym zdvihom ventilov trvá len 300 milisekúnd, čo je rovnaká doba, za ktorú sa prednastaví aj systém variabilného časovania ventilov Double Vanos.

Konštrukcia systému Valvetronic:

Rozvodový mechanizmus systému Valvetronic obsahuje navyše medzivahadlo, ktoré tvorí spolu s bežným vahadlom spojenie medzi vačkou vačkového hriadeľa a ventilom. Pomocou excentrického hriadeľa tak medzivahadlo ovplyvňuje zdvih sacích ventilov. Excentrický hriadeľ, na ktorom sú umiestnené medzivahadlá sa pohybuje pomocou elektromotora.

Tento spôsob ovládania ventilov je veľmi náročný na presnosť výroby. Všetky komponenty ventilového rozvodu musia byť vyrobené s veľkou presnosťou. Práve preto sú medzivahadlo a vahadlo ventilov označené rovnakým výrobným číslom, ktoré je na dieloch vypálené laserom.

Pozri si krátku videoukážku funkcie systému Valvetronic: