Trasenie volantu pri jazde a brzdení: Kde sa skrýva problém?

BMW volant
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Trasenie volantu a jeho vibrácie sú problémy, ktoré môžu potrápiť nielen staré ojazdené automobily, ale rovnako tak aj tie nové. Aké problémy však môžu spôsobovať trasenie volantu a ako môžeme ľahko identifikovať, kde sa skrýva príčina tohoto problému? Poďme sa na to pozrieť.

Trasenie volantu počas jazdy:

Pokiaľ trasie volant len počas jazdy, môže sa problém skrývať v niektorom z týchto komponentov.

Poškodený disk či pneumatiky:

K mechanickému poškodeniu disku či pneumatiky môže dôjsť veľmi ľahko. Jednoducho stačí len prejsť cez pár výtlkov, ktorých je na našich cestách nespočetne veľa. V prípade ľahkého poškodenia disku, je možné tento problém odstrániť opravou disku. Ak je však poškodenie disku vážne, odporúča sa disk vymeniť. V prípade, že dôjde k poškodeniu pneumatiky, je potrebné ju vymeniť.

Pri podozrení na poškodenie disku, vplyvom ktorého dochádza k traseniu volantu, je možné diagnostikovať tento problém prehodením predného páru kolies za zadné. Ak problém s trasením volantu pretrváva naďalej, a to aj po prehodení predných kolies za zadné, je takmer isté, že za problémom nestojí poškodený disk a tak je potrebné hľadať chybu inde.

Zle vyvážené kolesá:

Medzi najčastejšie problémy, ktoré spôsobujú trasenie volantu môžeme zaradiť zle vyvážené kolesá. Tie totiž treba vyvážiť pri každej výmene pneumatík. Kolesá by si však mal vyvážiť aj v prípade, ak si pneumatiky neprezúval na rovnaké disky. To isté platí aj v prípade, že došlo k odpadnutiu závažia kolesa.

Nesprávne vyvážené kolesá totiž môžu spôsobovať okrem spomínaného trasenia volantu aj nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a taktiež rýchlejšie opotrebovanie ďalších komponentov podvozku. Veľmi častým problémom, ktorý spôsobuje zle vyváženie kolies je nesprávne umiestnenie závaží. Tie by totiž mali byť vždy umiestnené len na jednom mieste jednej strany disku. Ak totiž vyvažovačka vyžaduje hodnotu oproti už nanesenému závažiu, znamená to, že vyvažovačka alebo koleso nie je v poriadku.

Poškodenie podvozku:

Okrem zle vyvážených kolies a ich rôznych poškodení však môžu trasenie volantu spôsobovať aj opotrebované či poškodené časti podvozku. V takomto prípade je potrebné skontrolovať napríklad tlmiče, silentbloky ramien, poloosi, ramená, čapy, náboje kolies a množstvo ďalších komponentov.

Trasenie volantu pri brzdení:

Pokiaľ sa trasenie volantu prejavuje len pri brzdení, bude sa problém skrývať práve v brzdovom systéme automobilu. Ani jeden komponent brzdového systému nevydrží večne a tak je potrebné dopriať im aspoň raz za čas dostatočnú údržbu a starostlivosť.

Deformovaný kotúč:

Trasenie volantu počas brzdenia je spôsobené chvením bŕzd. Chvenie bŕzd môže byť spôsobené napríklad rozdielnou šírkou kotúča po dĺžke jeho obvodu alebo rôznymi deformáciami kotúča spôsobenými z dôvodu prehriatia bŕzd. Brzdy sa teda pri styku brzdových platničiek s kotúčom rozvibrujú a tieto vibrácie sa potom prenášajú na riadenie automobilu.

Opotrebované platničky:

Trasenie volantu však môžu spôsobovať aj nadmerne opotrebované či poškodené brzdové platničky. Problém s opotrebovanými či poškodenými brzdovými platničkami sa však prejavuje aj zvýšenou hlučnosťou bŕzd (škrípajúci kovový zvuk). Pri moderných automobiloch ťa na stav brzdových platničiek upozorní kontrolka opotrebenia brzdových platničiek.

Ako pri kotúčoch, tak aj pri brzdových platničkách je riešenie tohoto problému veľmi jednoduché. Neostáva nič iné, ako vymeniť oba kotúče na náprave alebo brzdové platničky na oboch stranách nápravy. Avšak v prípade, že sa pustíš do výmeny kotúčov, mal by si rovno vymeniť aj brzdové platničky. Ak by si totiž vymenil len kotúče, mohlo by vplyvom nerovnomerne opotrebovaných brzdových platničiek dochádzať k nesprávnemu odieraniu kotúča, čo by viedlo k zníženiu brzdného účinku.

Samozrejme príčin, ktoré spôsobujú vyššie spomínaný problém môže byť viac. Toto sú však tie najčastejšie problémy, ktoré spôsobujú trasenie volantom, či už počas jazdy alebo počas brzdenia.

Obsah