Pretáčavosť a nedotáčavosť: Aký je medzi nimi rozdiel?

Driftovanie na parkovisku
Pod kapotou
Publikoval Denis

Pretáčavosť a nedotáčavosť je jav, ktorý sprevádza jazdu v automobile počas prejazdu zákrutami vo vyšších rýchlostiach či nepriaznivom stave vozovky. Ako už z predošlých článkov všetci dobre vieme, vozidlo môže dostať len dva typy šmykov, a to buď pretáčavý alebo nedotáčavý.

V prípade, že sa šmýka predná náprava, ide o nedotáčavý šmyk, no a ak sa šmýka zadná náprava, ide o pretáčavý šmyk. Samozrejme existujú situácie, kedy sa šmýkajú všetky štyri kolesá automobilu. Každý šmyk sa však vždy začína nejakým spôsobom, a to buď stratou adhézie kolies prednej nápravy či stratou adhézie kolies zadnej nápravy.

Obsah

Poďme si teda povedať niečo o tom, ako vzniká pretáčavý a nedotáčavý šmyk, ale aj o tom, akým spôsobom je možné oba typy šmyku zvládnuť.

Ako vzniká pretáčavý šmyk?

Pretáčavosť

Pri pretáčavosti majú predné pneumatiky väčšiu priľnavosť ako zadné. V tomto prípade dochádza k situácií, že pri prejazde zákrutou vo vysokej rýchlosti či prudkej zmene smeru sa dostane zadná náprava automobilu do šmyku.

Príčinou pretáčavého správania automobilu je teda strata priľnavosti kolies na zadnej náprave. To znamená, že pri pretáčavom šmyku zatočí predná časť automobilu ochotne do zákruty, no vo chvíli, kedy má automobil zmeniť smer, pokračuje zadná časť pôvodným smerom. To spôsobí pretočenie automobilu do protismeru alebo nekontrolovateľnú rotáciu, slangovo povedané „hodiny“. Názov pretáčavosť je teda odvodený od faktu, že vozidlo pri pretáčavom šmyku príliš zatáča.

Narozdiel od nedotáčavého šmyku, pri ktorom vozidlo pokračuje po priamke, začína pri pretáčavom šmyku vozidlo vykonávať rotáciu okolo vlastnej osi. Pri veľmi silnej rotácii rovnako ako pri nedotáčavom šmyku môže vozidlo vyletieť z cesty vonkajším okrajom zákruty.

Na akých autách je pretáčavý šmyk častejší?

Pretáčavosť sa spravidla objavuje pri automobiloch so zadným náhonom, no výnimkou nie sú ani vozidlá s pohonom prednej nápravy. V prípade vozidla s predným náhonom je pomerne komplikované a hlavne nebezpečné dosiahnuť pretáčavý šmyk.

Dostať pretáčavý šmyk na vozidle bez hnanej zadnej nápravy je však veľmi nebezpečné, pretože neexistuje žiadna možnosť ako ho kontrolovať.

Ako zvládnuť pretáčavý šmyk?

Zvládnutie pretáčavého šmyku nie je tak jednoduché ako zvládnutie nedotáčavého šmyku. Vyžaduje si to oveľa viac skúsenosti a obozretnejšiu prácu, ako s volantom, tak aj plynovým pedálom.

V prípade, že vozidlo dostane pretáčavý šmyk, je potrebné prudko vytočiť volant do opačnej strany ako je priebeh zákruty. To znamená, že predné kolesá svojho automobilu nasmeruješ von zo zákruty. Takýmto spôsobom je možné eliminovať zmenu osi vozidla, čo umožní automobilu pokračovať v pôvodnej trajektórii, avšak jedine bokom.

Následne je však možné šmyk zadnej nápravy korigovať pridaním alebo ubraním plynu. Pridanie plynu môže usmerniť zadnú časť vozidla pri šmyku v zákrute s veľkým polomerom a ubranie plynu zas pomôže získať priľnavosť pri šmyku v oblúkoch s malým polomerom.

Ak je však reakcia na pretáčavý šmyk neprimeraná, môže vozidlo po získaní priľnavosti a priveľkom natočení voči osi vozovky okamžite dostať ďalší pretáčavý šmyk, ktorý odhodí zadnú časť vozidla do opačnej strany.

Nebezpečenstvo pretáčavého šmyku

Nebezpečenstvo pretáčavého šmyku sa skrýva v zložitosti jeho zvládnutia, pretože plné pridanie plynu, no ani plné ubranie plynu obvykle nie sú riešením vzniknutej situácie. Práve preto je nevyhnutné veľmi opatrne pracovať s plynovým pedálom a volantom automobilu.

Pokiaľ však dostane pretáčavý šmyk vozidlo, ktoré nie je poháňané zadnou nápravou, je prakticky nemožné takýto šmyk zvládnuť, pretože vodič nemá prostriedky k ovplyvňovaniu adhéznych schopností zadnej nápravy.

Ako vzniká nedotáčavý šmyk?

Nedotáčavosť

Príčinou nedotáčaveho správania automobilu je strata priľnavosti kolies na prednej náprave. Pri nedotáčavosti auto adekvátne nereaguje na zatočenie volantu. Vozidlo teda pri nedotáčavom šmyku pokračuje priamym smerom a nekopíruje uhol natočenia volantu.

K nedotáčavému šmyku obvykle dochádza počas zatáčania vozidla v kombinácii so zmenou momentu pôsobiaceho na predné kolesá. Čím prudšia je zmena momentu, ktorý pôsobí na kolesá, tým stúpa pravdepodobnosť vzniku šmyku.

Pri nedotáčavom šmyku nevedú predné kolesá aj napriek ich natočeniu automobil do zákruty, pretože predná náprava je v šmyku. V prípade, ak vozidlo znovu nezíska kontakt s vozovkou, nekontrolovateľne vyletí vonkajším okrajom zákruty.

Nedotáčavý šmyk však nemôže vzniknúť na vozidle, ktoré akceleruje z miesta. Pri stojacom vozidle totiž v prípade straty priľnavosti pneumatík neexistuje žiadna sila, ktorá by automobil tlačila dopredu.

Ako zvládnuť nedotáčavý šmyk?

Na to, aby si vozidlo dostal z nedotáčavého šmyku, stačí len jednoducho ubrať plyn a počkať, kým kolesá na hnacej náprave opäť nezískajú priľnavosť. V žiadnom prípade sa však neodporúča začať prudko brzdiť alebo prehnane natočiť volant, pretože to by mohlo viesť k ešte väčšej strate priľnavosti pneumatík.

Pri zväčšení natočenia kolies totiž hrozí, že potom, ako predné kolesá opäť získajú priľnavosť, začnú sa znova odvaľovať po vozovke, čo spôsobí prudkú zmenu smeru vozidla. Táto zmena smeru však môže viesť až k pretáčavému šmyku, ktorého zvládnutie si vyžaduje veľkú dávku skúsenosti a na vozidle s predným náhonom je to veľmi náročné.

Ak vznikne nedotáčavý šmyk na vozidle so zadnou hnacou nápravou, obvykle na elimináciu šmyku stačí len znížiť tlak na brzdy alebo zrovnať kolesá prednej nápravy.

Video znázorňujúce rozdiel medzi pretáčavým a nedotáčavým šmykom