AUTORIDE

Motor s Millerovým cyklom a aké sú jeho výhody či nevýhody?

Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Motor s Millerovým cyklom je preplňovaný štvortaktný spaľovací motor s predĺženou expanziou. Motor s týmto cyklom si v roku 1940 patentoval americký inžinier Ralph Miller. Tento typ motora sa využíval najskôr pre pohon lodí, no neskôr ho požili vo svojich modeloch aj automobilky ako Mazda či Subaru.

Motor s Millerovým cyklom

Obsah

Princíp práce motora s Millerovým cyklom je veľmi podobný princípu práce motora s Atkinsonovým cyklom. Jediný podstatný rozdiel medzi týmito motormi je ten, že motor s Millerovým cyklom je preplňovaný.

Ako funguje motor s Millerovým cyklom

Motor s Millerovým cyklom má sací ventil otvorený dlhšie ako klasický štvortaktný motor, kvôli čomu sa kompresný zdvih rozdelí na dve časti. V prvej časti, počas toho ako je sací ventil otvorený, sa časť náplne valca (približne 20 až 30 %) vytláča naspäť do sacieho potrubia. Kompresia teda prebieha len počas 70 až 80% zdvihu a až v druhej časti, po tom, ako sa sací ventil úplne uzavrie. Nevyužitie celého objemu valca má za následok zníženie litrového výkonu motora. Toto zníženie výkonu je však redukované pomocou preplňovania turbodúchadlom.

Práca ktorá je spotrebovaná na stlačenie nasávaného vzduchu sa teda získava z energie z výfukových plynov pomocou turbodúchadla. Táto energia ostáva pri motoroch s atmosférickým plnením ako je napríklad aj Atkinsonov motor nevyužitá.

Vzduch, ktorý je stláčaný turbodúchadlom, je predtým než vstúpi do valca ochladzovaný v medzichladiči, čím sa celý cyklus Millerovho motora posúva k nižším teplotám na konci kompresného zdvihu. To umožňuje motoru pracovať s vyššími tlakmi a prispieť tak k jeho vyššej účinnosti. Limitujúcim parametrom motora s Millerovým cyklom je však oktánové číslo paliva.

Keďže skutočný kompresný zdvih vo valci, ktorý spotrebováva mechanickú prácu je kratší, spotrebuje jej motor s Millerovým cyklom menej, čo má kladný vplyv na ekonomiku prevádzky (nižšia spotreba paliva približne o 15%). Okrem toho sú moderné motory s Millerovým cyklom vybavené systémom variabilného časovania ventilov, ktorý má čo najefektívnejšie ovplyvniť dĺžku trvania spätného vytláčania náplne, poprípade tomu úplne zabrániť.

Hlavnými nevýhodami motora s Millerovým cyklom sú:

  • väčšie rozmery

  • vyššia hmotnosť

V súčasnosti sa motory s Millerovým cyklom využívajú iba zriedkavo, a to práve kvôli ich vyššie spomenutým nedostatkom.